Augusztus 20-án szentelték fel Udvardon az új Szent István-szobrot

2019. augusztus 21., 13:47

Lebo Ferenc, udvardi gyökerekkel rendelkező győri szobrászművész Szent István bronz mellszobrát adták át tegnap késő délután Udvardon, meghitt ünnepség keretében.

udvard-szi-1-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-1-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-2-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-13-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-3-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-4-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-5-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-6-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-7-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-8-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-9-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-11-bokor-copy-.jpg
udvard-szi-12-bokor-copy-.jpg

Az ünneplőket Farkas Tibor önkormányzati képviselő, a helyi MKP elnöke köszöntötte. Elmondta, méltó, hogy országalapító királyunknak szobrot emeljenek a községben, hiszen Szent István örökösei vagyunk. István annak idején számon is tartotta Udvardot, hiszen királyi kúriát építtetett ide, jelezve ezzel a település az akkori időkben betöltött jelentős szerepét.

„István király meggyőződése volt, hogy a többnyelvű népek élhetnek békében és nem gyöngítik, de erősítik egymást. Ezek a szavak ma mintha ránk vonatkoznának. Polgármesterünk Branislav Becík szóban és tetteiben is kifejezésre juttatta, mindenki polgármestere szeretne lenni. E csodás alkotásnak nem csak támogatója, de szinte a kezdeményezője volt. A szobor környezete is rövid idő alatt megújult, ami a tettrekészségét igazolja” – ismertette Farkas Tibor.

Kovács-Csomor Endre perbetei történelemtanár első keresztény királyunk életútját, tetteit és szellemiségét méltatta. Többek közt kifejtette, királya volt minden népnek, amely az országában élt.

Elindítója volt a magyar és szlovák nemzet összefonódott történelmének. Hasonlóan Cirillhez és Metódhoz, azon kevés szentek közé tartozik, akiket a keleti ortodox és a nyugati római katolikus egyház egyaránt magáénak vall és tisztel, és akik Európa nagy alapító atyái.

A szobrot Lebo Ferenc alkotó mutatta be. „Számomra Szent István apostol, hitvalló, példakép. Általában idős emberként szokták ábrázolni, de én egy tettrekész, erőteljes Istvánt formáltam meg. Amit ő véghezvitt – az egyházak és vármegyék rendszerének új, nyugati világhoz csatoló mozzanata, az valóban egy határozott, erőskezű uralkodót kívánt. István a szent koronát viseli, amelyen a keresztet az eredetihez képest kicsit megnagyobbítottam, ezzel is érzékeltetve, hogy keresztény országot alapított”- mondta el a szobrász hozzátéve, megtisztelve érzi magát, hogy a szülőfalujának tartott Udvard Szent István-szobrát ő önthette formába.

Branislav Becík polgármester beszédében azt hangsúlyozta, fontos, hogy a helyiek és főleg a fiatalok tudják, honnan származnak, ismerjék a történelmet. Azért tették rendbe, alakították át a falumúzeum melletti teret a helyi magyar alapiskolába vezető járda mellett, hogy itt helyezzék el történelmünk nagyjainak mellszobrait. Az süttői márvány alapzaton álló Szent István szobra mellé, ide lett áthelyezve a már régebben felavatott Szent László-szobor, de tervezik még felállítani az udvardi születésű Boncz Ferenc királyi ügyigazgató, a szabadságharc résztvevőjének a szobrát, valamit Majthényi Adolf apát és kanonok szobrát is, aki több évig szolgált plébánosként a faluban, nevét a helyi magyar alapiskola viseli.

Tanösvényként is felfogható lesz az a terület, és a fiatalok szinte tudat alatt megtanulnak valami ezekről a nevezetes személyekről”

– emelte ki a polgármester.

Szent István szobrát Nagy András helyi esperes és Puss Sándor atya szentelték fel, majd a jelenlévők helyzetek el koszorúkat a szobor tövében. Az ünnepségen az Anima kórus, Szundi Erika és a helyi cserkészek közreműködtek.