Átadták a zselízi Alapiskola új épületrészét

2021. május 22., 12:17
Kaszmán Zoltán

A közelmúltban sikeresen lezárult a zselízi Alapiskola részleges felújítása és új épületrészének kialakítása, így 2021. május 21-én sor kerülhetett annak ünnepélyes átadására is.

A zselízi képviselő-testület még 2019. augusztus 28-i ülésén hagyta jóvá annak az új, egymillió euró értékű hitelnek a felvételét, amelyet a város – a testület jóváhagyásával – rendes és tőkealapú kiadásokra is használhatott (a rendes kiadásokat az év közben, a tőkealapú költségeket pedig tíz éves határidőn belül, akár rendszertelenül is). Az új hitelből fedezett beruházások listáján az alapiskolához kapcsolódó új épületrész 120 ezer euró értékben történő hozzáépítése is szerepelt. Az oktatási intézmény udvar felőli részénél kibővítették a tornaterem körüli helyiségeket, így a tanulók új öltözőket, mellékhelyiségeket és zuhanyzókat kaptak, de az új kabinetbe költöző tornatanárok egy szintén újonnan létrehozandó szertár helyiségét is igénybe vehetik. Ezeknek a munkálatoknak a költségeit pályázatokból biztosan nem sikerült volna fedezni.

Mindannyiunk számára nyilvánvaló volt, hogy iskolánk épületének állapota nem felel meg a mai kor elvárásainak. A felújítás elengedhetetlen volt számunkra”

– fogalmazta meg az iskola igazgatónője, Máté Anikó, majd így folytatta:

2019-ben az iskola életében egy új korszak kezdődött; önkormányzati beruházásból az öreg épület új tetőt kapott, és elkészült az alapozás az épület kibővítéséhez. Ezzel elindult az iskola felújítási folyamata.“

A rendezvényen szót kapott az oktatási intézmény korábbi igazgatója, Nyustyin Ferenc, valamint Nyitra megye alelnöke, a Garam menti kisváros önkormányzati képviselőjeként is tevékenykedő Csenger Tibor is, aki a felújítási folyamatok folytatását szorgalmazta.

A gyerekek ezzel a hozzáépítéssel egy összkomfortos központot kapnak; olyan helyiségeket, amelyeket most már tényleg örömmel fognak használni. A régi épület szociális helyiségei szinte már használhatatlanok voltak”

– emelte ki a Szülői Szövetség helyi szervezetének elnöke, Puksa Andrea, majd hozzáfűzte:

Ha a gyermek elégedetten, örömmel jön iskolába, akkor elégedett a szülő, a pedagógus és a fenntartó is; nevelni ugyanis csupán a megfelelő környezetben lehetséges.”
Az 1933-ban megnyílt Zselízi Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskolának sokáig nem volt saját épülete, az igazgatóság az osztályokat magánházakban helyezte el. 1942-ben – a háborús nehézségek ellenére – elkezdődött az építkezés, aminek eredményeként 1944 szeptemberében már a szép, új, boltíves bejáratú iskolaépületben (az alapiskola mai épületében) kezdődött meg a tanítás. A hat tantermes új épületszárnyat, amely északról csatlakozott a főépülethez, 1960. november 6-án adták át. Az 1967/68-as tanévben elkezdődött az iskola épületének korszerűsítése (központifűtés-szerelés, parkettázás).
Önrészből, 200 ezer eurós beruházásból valósulhatott meg az épülethez tartozó udvar, alagsor, tornaterem és belső helyiségek (szertár, öltözők, szociális helyiségek) felújítása és az ablakok cseréje is”

– fogalmazta meg Juhász András polgármester, akinek javaslatára, a városi képviselő-testület jóváhagyásával valósulhatott meg a szóban forgó beruházás.

A zselízi Alapiskola 1 500 négyzetméteres tetőszerkezetének 2019 második felében történő felújítása szintén az oktatási intézmény fenntartójának köszönhetően történt meg. A hosszú évek óta rendkívül rossz, balesetveszélyes állapotban levő tetőzet renoválására a város 342 ezer eurót fordított a saját költségvetéséből.

Kövesse facebook oldalunkat is!