2022. február 2., 09:15

A magyar állam jóvoltából szépül a szetei templom

A lévai járási Szetén a Szent László király tiszteletére emelt templom külső részének felújítása már 2020-ban elkezdődött, a renoválás leglátványosabb szakasza 2021 második felében zajlott, s a felújítási munkálatok még mindig tartanak.

szetei templom
Médialapozó
Fotó: Kaszmán Zoltán

A 2020-ban kezdődő felújításokat a település önkormányzatán kívül Nyitra megye püspöksége is támogatta, de a helyi hívők nagylelkű adományaikkal is jelentős mértékben hozzájárultak a munkálatok megkezdéséhez.

A legnagyobb mértékű anyagi támogatás mégis az anyaországból érkezett: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül a magyar állam valamivel több mint 40 ezer eurót szánt a célra.

A legfőbb munkálatok ugyan már befejeződtek, de a kivitelezők hosszan tartó betegsége okán még nem jelenthető ki, hogy véglegesen is befejeződött volna a templom felújítása”

– tudtuk meg Miloš Kačánitól, a renoválás koordinátorától, aki a Honti Lapokban megjelent írásában így fogalmazott: „Az anyagilag támogatott projekt célja a templomkülső egységes felújítása, részeinek helyreállítása az eredeti vagy legalábbis az azt legjobban megközelítő állapotra, mégpedig a legautentikusabb forma elérésére törekedve.”

A plébánia első írásos említése az 1332–1337 közti időszakból származik, a pápai tizedjegyzékekben szerepel, amely Egyed nevű plébánosát említi. A plébánia a honti főesperesség kemencei esperesi kerületéhez tartozott. Ezt az ősi egyházközséget 1787-ben megújították, az anyakönyveket is ettől az évtől vezetik rendszeresen. Az itt működő plébánosok névjegyzéke Szelepcsényi György érsek idejétől, 1667-től ismert. A Szt. András-Szórád és Benedek románkori körkápolna (rotunda) a temetőben állt. A kör alaprajzú kápolna különálló harangtoronnyal is rendelkezett. Mivel a kápolna állapota már igen erősen leromlott, a község lakossága (Eszterházy Imre esztergomi érsek és Magyarország hercegprímása adományából) 1737-ben felépítette új templomát. A főoltár Szent László királyt ábrázoló barokk képe a templom építésekor készült. A késő barokk, 18. századból származó monstrancia szerepel a nemzeti kulturális emlékek jegyzékében is. A szetei egyházközség jelenleg a legkorábbi alapítású szlovákiai püspökség, a Nyitrai Egyházmegye szerves részeként a zselizi esperesi kerület részét képezi.

A munkálatok keretében Szent Péter és Szent Pál háború idején elpusztult szobrai helyébe is új, öntött plasztikákat állítottak a torony két oldalára. A komplex külső rekonstrukció során a templom homlokzati részén kémiai fugázást végeztek a nedvesség felszívódásának megakadályozására, a torony és toronyalja ablaknyílásainak belső oldalára speciális háló került, hogy a madarak ne telepedhessenek meg sem a toronyban, sem a padláson; a fészekrakás megelőzésére a nyílásoknál egyúttal külső fémtüskéket is elhelyeztek” – fogalmazta meg Miloš Kačáni, majd hozzátette:

Az új elemek, komponensek előállítására fordított sok-sok bádogosmunka sem maradhat említés nélkül. Mint szakrális építményeknél általában, természetesen itt is felmerültek előre nem látható problémák. Külön fejezet a bejárati kő portálék restaurálása.

A felújítás célja, hogy a kapuzatokat az eredeti formájukat leginkább megközelítő állapotra állítsa vissza. Esetünkben értékes, egy darabból faragott, helyi tufa kőzetről van szó, ebbe ültették be a masszív, faragványokkal díszített tölgyfa ajtókat. Az egész kőportálét, tehát a díszszegélyt és a timpanont, eredeti állapotához hasonlóan, színtelen bevonattal konzerválták.”

A munkák és a gyűjtés befejezése után a templomtoronyban egy időkapszulát fognak elhelyezni.

Az adományokat továbbra is várják a Szetei Római Katolikus Egyházközség számlájára: IBAN – SK10 0200 0000 0024 8509 8251.
szetei templom
+2 kép a galériában
Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!
CAPTCHA Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.