2020. szeptember 18., 14:11

Rendhagyó tanévnyitót tartottak a Selye János Egyetemen

A vírushelyzet miatt rendhagyó tanévnyitót rendeztek a Selye János Egyetemen szeptember 18-án. Az érdeklődők online követhették az eseményeket, a rendezvényen csupán az egyetem rektora, rektorhelyettesei és dékánjai vettek részt. 

Ünnepi beszédében Juhász György rektor kiemelte, a koronavírus-járvány miatt az elmúlt évben több, tervezett egyetemi rendezvény elmaradt, néhányat pedig az új helyzethez alkalmazkodva valósítottak meg. Bizakodással ismertette a hallgatói létszámot és üdvözölte az egyetem hallgatóit.

A most induló akadémiai évben összesen 1886-an iratkoztak be a Selye János Egyetemre (SJE). A beiratkozott hallgatói összlétszámok karok szerinti megoszlása a következőképpen néz ki:
► a Tanárképző Karon 929 hallgató,
► a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon 893 hallgató,
► a Református Teológiai Karon pedig 64 hallgató tanul.
Az elmúlt akadémiai évben a SJE-nek összesen 418 végzős hallgatója volt, ebből 233 a Tanárképző Karon, 169 a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon és 16 a Református Teológiai Karon végzett. 

Juhász György köszöntőjében elmondta, az egyetem működését nem csupán a szlovák hatósági döntések befolyásolják, de a környező országbeliek is. Magyarország határzárral kapcsolatos, szeptember 1-jén hatályba lépett kormányrendelete alapján például módosítaniuk kellett a hallgatók beiratkozási feltételein, így a magyarországi hallgatók személyes jelenlétét mellőzve az elsőévesek beiratkozása is elektronikus úton történt.

rendhagyó tanévnyitó a SJE-n

"Intézményünk igyekezett jól és a törvényeknek megfelelően eljárni ebben a szokatlan helyzetben is" - hangsúlyozta a rektor.

Kiemelte, 

az elmúlt időszakban sikerrel bővítették az egyetem tanulmányi programkínálatát. A Gazdaságtudományi és Informatikai Kar a Matematika és informatika oktatásának elmélete doktori programmal, valamint az Alkalmazott informatika mesterszintű tanulmányi programmal lett gazdagabb.

"A kíváncsiság a tudás szükséglete, annak a vágya, hogy megtudjunk valami újat, valami szokatlant. Kívánom, hogy legyen az önök kíváncsisága kimeríthetetlen!" - szólt végül az egyetem hallgatóihoz az egyetem rektora.

A köszöntő után került sor a SJE Tanárképző Kara dékánjának, Horváth Kingának a beiktatására. Ezután a rektori díjban részesültek névsorát olvasták fel, végezetül az SJE Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Páldi Ádám üdvözölte a hallgatóságot.

A SJE-n nemcsak a tanévnyitó, hanem a most induló szemeszter is rendhagyó módon zajlik majd, az egyetem magyarországi hallgatóinak ugyanis - a határátlépés nehézségei miatt - a szlovákiai hallgatókkal szemben egyelőre nem kell személyes jelen lenniük az órákon, számukra online-oktatást biztosítanak.

rendhagyó tanévnyitó a SJE-n
Megosztás
Címkék