2020. augusztus 22., 18:27

Közel másfél évszázad után újra lesz Kassán magyar református oktatási intézmény

Az oktatási minisztérium engedélyezte, hogy szeptembertől megkezdődhet az óvodai nevelés a Kassai Magyar Református Óvodában.

Médialapozó
Orémus Zoltán, a kassai református gyülekezet lelkésze, az Abaúj-tornai Református Egyházmegye esperese

A Kassai Magyar Református Egyházközség a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba bekapcsolódva vásárolta meg és alakíttatta át a Kassa központjában, a Tajovský utca 10. alatt található épületet. Orémus Zoltán, a helyi református gyülekezet lelkésze, az Abaúj-tornai Református Egyházmegye esperese elárulja, nem volt egyszerű feladat a megfelelő ingatlan megtalálása. Zöldmezős beruházásban nem is gondolkodtak, hiszen az új óvoda nemcsak a városközponttól, hanem a gyülekezet templomától is távol esett volna. Hosszas keresés után rábukkantak erre a házra, amelyet végül megvásároltak. Az épületben korábban adminisztratív munka folyt, az ennek megfelelően kialakított belső térben számos átalakításra volt szükség. 

38 gyermeket tudnak fogadni

A kisebb helyiségekből kialakítottak két nagyobb csoportszobát, a hozzájuk tartozó öltözőket, mosdókat, illetve a mai követelményeknek és elvárásoknak megfelelő további szükséges helyiségeket. Az átalakítási munkálatok tavaly ősz elején készültek el, októberben átadták az épületet, majd megkezdődött az engedélyeztetés folyamata. A használatba vételhez szükséges különféle engedélyek beszerzése után a városnak, illetve az oktatási minisztériumnak is áldását kellett adnia a dologra. A koronavírus-járvány jócskán rányomta a bélyegét az engedélyezési folyamatra, amely emiatt jócskán elhúzódott. További késlekedést okozott, hogy a város – arra hivatkozva, hogy az általa fenntartott magyar óvodát nemrég bővítették – nem azonnal, hanem csak négy év múlva engedélyezte volna a református óvoda megnyitását.

Mi ezt nemcsak magyar, hanem egyházi óvodaként, református intézményként kérvényeztük. A többi történelmi egyházzal ellentétben ugyanis a reformátusoknak hosszú időn át nem volt oktatási intézményük Kassán

– mondja Orémus Zoltán.

Hozzáteszi, időközben kiderült, hogy a kibővített magyar óvoda kapacitása megtelt, s a helyzet arra késztette a város vezetését, hogy átértékelje az álláspontját, és megadja az engedélyt. Ezt az egyházközség továbbította az oktatási minisztériumba, és hamarosan a szaktárca is engedélyt adott az óvoda megnyitására.

Erre a tervek szerint szeptemberben kerül sor. A maximum 38 fős létszámú, családias jellegű óvodában magyar nyelven, keresztyén szellemben folyik majd a nevelő-oktató munka.

Folytatódik a rég megszakadt vonal

Kassán a református gyülekezet 1644-ben alakult I. Rákóczi György erdélyi fejedelem jóvoltából. Ekkor egy ígéretes iskola is létesült négy tanítóval, míg például Sárospatakon ekkor csak két tanár tanított. Az intézmény az ellenreformáció idején leépült, de négy osztállyal megmaradt 1873-ig, akkor megszűnt. Az azóta eltelt 147 évben nem volt református oktatási intézmény a városban. Ez szeptembertől megváltozik.

Az óvoda beindulásával a mi látásunkban, a mi szívünkben folytatódik az a vonal, amely akkor megszakadt. Természetesen szeretnénk, hogy az óvoda gyümölcsöző legyen a kassai magyarság számára. Az a célunk, hogy a két óvoda egymás mellett tudjon működni. Nem versengeni szeretnénk, hanem kiegészíteni egymást mindenkinek az örömére, gazdagítani az itteni, Kassa környéki magyarságot. Úgy gondoljuk, az egymás mellett való működés, az értékeink ápolása, megőrzése közös érdek, s alkotó, közös munkára vezet bennünket.

Annak kapcsán, hogy milyen többletet tud adni ez az intézmény a városi óvodához képest, az esperes rámutat, már magával a nevével, hogy ez egy református magyar óvoda, a küldetése is körülírható.

– A reformátust értsük úgy, hogy keresztyén, vagyis a gyermekek szintjén nem jelenik majd meg a felekezeti különbség. Keresztyén szellemiségben folyik majd a nevelés, nyilván a Biblia, a hit, a krisztusi szeretet alappillérei lesznek az oktatásnak. Az lesz a magyar kultúra is, de hozzá kell tennem, hogy ebbe belekerül a keresztyén énekkultúra is.

Orémus Zoltán azt is elmondja, szoros kapcsolatot terveznek az egyházközség életével; a gyerekek nemcsak a református, de a római katolikus templomban is ékesíthetik a gyülekezeti alkalmat egy-egy ünnep alkalmával.

Történelmi lehetőség

Az esperes rámutat, hogy a reformációval egy időben indult az oktatás, a nép nevelése, felemelése is, s abban az időben egymás mellett, kéz a kézben járt a felvilágosult gondolkodás és Isten igéje. Az azóta eltelt évszázadok során generációk nőttek fel úgy, hogy egymás mellett állt az iskola és a templom. Kassán ez egy időre megszakadt, de most újjá-éled.

Történelmi lehetőséget kapott nemcsak a kassai, hanem az egész református egyház is. Azzal, hogy mi is bekapcsolódhattunk a Magyarország által indított óvodafejlesztési programba, elindult egy folyamat, amelynek eredményeként 147 év után ismét oktatási intézménye lesz a kassai református gyülekezetnek. Ez nemcsak az egyház, de az anyanyelv megőrzése szempontjából is végtelenül fontos. 

(Megjelent a Magyar7 c. hetilap 2020/34. számában) 

+8 kép a galériában
Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!