2022. október 4., 20:33

Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“

A Selye János Egyetem Konferencia-központjának emeletén október 4-én nyílt meg a Hitvalló egyház magyar mártírjai című kiállítás, amit a Nemzeti Emlékezet Bizottsága rendezett. Somogyi Alfréd, a Református Teológiai Kar dékánja tárlatnyitó beszédében leszögezte: az SJE RTK Történeti Tudományok Tanszékének célja e kiállítással egybekötött konferencia szervezésével az, hogy élővé tegye a történeti egyházaink által elszenvedett XX. század diktatúráit érintő párbeszédét, s végre korábban elhallgatott, tabutémákkal foglalkozzanak.

Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“
Médialapozó
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó
Somogyi Alfréd: „ A kommunista diktatúra időszakában az számított, aki beállt a sorba..."

A kommunizmus időszakában élt mártír hitvallóknak emléket állító kiállítás megnyitóján Somogyi dékán hangsúlyozta:

 a kommunista diktatúra időszakában az számított, aki beállt a sorba, aki meg nem, azt el kellett tüntetni, vagy legalábbis lehetetlenné tenni. A kiállítás minden képe, mondata és üzenete, és bízom benne, hogy az előadások minden egyes szava leplet ránt, és rávilágít magára a bolsevik gyökérzetre, amelyből a Basteille-ostrom óta ki tudja, hányféle alakban jelent már meg ugyanaz a sátáni akarat! Mert valljuk be, ennek az eszmének két dologgal van baja: az Istennel és az emberrel, főleg az istenfélő emberrel. A hitben járó ember ugyanis tudatos: tudja, hogy honnan jön és hová megy...“.
Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
A kiállítás és a konferencia néhány résztvevője

Úgy véli, hogy a kiállítás által megismerhető egyházi emberek javítanak az egyház történelmi képén, mert ők viselkedtek úgy, ahogy az elvárható lett volna minden egyházi embertől: vezetőtől és vezetettől egyaránt. Ellenben azok az egyházi méltóságok, akik „az egyházat behódoló, békeharcos vagy éppenséggel szolgáló egyházzá tették”, vagyis az akkori világi hatalom csicskásaivá váltak, nem állíthatók példaképként az utókor elé.

Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
Részlet a kiállítási anyagból
Ezen a kiállításon 20 olyan egyházi ember – pap, lelkész, szerzetes – életútját ismerhetjük meg, akik kiálltak a vállalt és vallott eszméik, igazságaik, értékeik és hitük mellett. Van köztük, akit az oroszok lőttek le, van, aki egyszerűen eltűnt, van, akit agyonvertek, van, akit koncepciós perbe fogtak és kivégeztek. Van, akin egyszerűen áthajtottak egy teherautóval, hogy balesetnek látszódjék a dolog, s van, akit internáltak, és nem tudni, hol halt meg. Van, akit csapdába csaltak és orvosi kezelés nélkül hagytak meghalni. De voltak olyanok is, akiket akarattal megbetegítettek, hogy így múljanak ki ebből az árnyékvilágból“

– sorolta a megdöbbentő emberi sorsokat.

„A hitvallók azért állnak itt előttünk, hogy kigyógyítsanak a bennünk lévő kishitűségből, a megalkuvásra való készségünkből és a bőrünk önmegtagadó mentésének hajlandóságából. Itt állnak előttünk, hogy példát adjanak, hiszen mi is -- egyházi és akadémiai emberek – példák kell, hogy legyünk a ránk bízottak előtt” – fejtette ki.

Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
Kötetlen eszmecserére is lehetőség nyílt

Végül megköszönte a pozsonyi Liszt Ferenc Intézetnek és az említett tanszéknek (Petheő Attilának,Tömösközi Ferencnek, Erdélyi Zoltánnak), valamint Lancz Rolandnak, a diószegi Pannonia Polgári Társulás elnökének a szervezőmunkáját. A kiállítás anyagát Máthé Áron és Soós Viktor Attila szerkesztette, grafikai tervezője Kelemen Gábor volt.

Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
Az egyik vértanú, akinek emléket állít a kiállítás

A kiállítás megtekintése után, a pozsonyi Liszt Ferenc Intézet és az ERASMUS program támogatásával, neves történészek és egyházi személyek részvételével megvalósuló konferencia következett, amely a VEGA 1/0083/20 számú, A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában, a szocializmus éveiben (1948–1989) című kutatási projekt eredményeként jött létre. A plenáris előadások előtt Juhász György, az egyetem rektora köszöntötte a résztvevőket.

Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
A magyar állampolgárságát is nyíltan vállaló Kassai Gyula református lelkész

Előadást tartott Mons. Tóth László kanonok, érseki helynök („LIBANONI CÉDRUSOK”- A felvidéki magyar papok egyházi és nemzetösszetartó szerepe a kommunizmus idején), Rákos Lóránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkészi főjegyzője (A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a szocialista jog terhe alatt), Molnár Imre (Isten szolgája Esterházy János vértanúsága és mai értelmezési kísérlete), Erdélyi Géza (A felvidéki reformátusság próbatételekkel terhes évtizedei és helytállása), Soós Viktor Attila (Papgyilkosságok Magyarországon 1945–1957 között), Buza Zsolt (A személyes hit szemüvegén keresztül...) és Bukovszky László (A Népi Szövetség mártír katolikus papjai - online). A programbizottságban Kovács Ábrahám, Lévai Attila és Somogyi Alfréd munkálkodott.

Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
Nagy figyelem övezte a dékáni megnyitó beszédet
Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“
+3 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.