2020. június 10., 13:29

Füleki óvodai körkép a beíratásról

Füleken két vegyes tannyelvű óvoda várta a gyermekeket. A koronavírus-járvány miatt a beíratás a nógrádi városban is más módon zajlott, mint a korábbi években.

Fotó: Daxner Utcai Óvoda

A Daxner Utcai Óvodát jelenleg 162 kisgyermek látogatja. Az idei eredmények alapján eddig 39 gyermeket írattak be szüleik az intézménybe, ebből 18 gyermeket a magyar, 21-et pedig a szlovák tagozatra. Az intézmény szeptemberben 160 kisgyermekkel kezdi az új tanévet, ami 4 magyar és 4 szlovák csoport indítására ad lehetőséget. A férőhelyeknek megfelelően az óvoda teljes kapacitással működik.

Varga Danica, igazgató elmondta: az intézmény felújítását ebben az évben fejezték be. Hőszigetelték a külső falakat, a tetőt, és új nyílászárókkal helyettesítették a régi ajtókat és ablakokat. Emellett az óvónők, főként a magyar csoportot vezetők, több projektben is részt vesznek. A 2019/2020-as tanévben az intézmény bekapcsolódott a Boldogságóra Programba, amely Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány pedagógiai műhelyének innovációja. 

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően elnyerték a Boldog Óvoda címet, ami annyit tesz, hogy a gyermekek hónapról hónapra, fokozatosan megismerkedhetnek a pozitív élményállapotok elérésének, fenntartásának, fokozásának lehetőségeivel.

óvodai beíratás
Fotó:  Daxner Utcai Óvoda

„Szeretnénk, ha a gyermekek fejlődő pozitív életszemléletükkel a lehető legtöbbet hoznák ki magukból és az adott élethelyzetből. Arra készítjük fel őket, hogyan lehet megoldást találni a problémákra, hogyan lehet oldani a feszültségeket, miként kezeljék a nehézségeket, miképpen reagáljanak a kihívásokra”- mondta az igazgató.

Az Aranyhajszál meseprogram 2018 szeptemberében született. Több intézménnyel együttműködve ebbe is bekapcsolódtak.

„A két év alatt nagy utat tettünk meg térben, időben, valóságban és mesében. Meseerdőt, meserétet bejárva, megismertük egymás mesés „jó gyakorlatát“. Könyveket, meséket, értékes tapasztalatokat kaptunk és cseréltünk, melyeket mesebőröndbe csomagolva a mesék táncos paripáján hazarepítettünk. Sok ismerős és ismeretlen mesehős érkezett velünk óvodánkba a népmesék és a modern mesék világából is. A gyermekek rengeteg bölcsességet tanultak tőlük a népmese aranyfonalára fűzött néphagyományról, a népművészetről, de elsősorban magukról, a világról és az életről. A mi óvodánk palóc mesékkel és sok saját készítésű bábbal színesítette a meseprojekt módszertani anyagának repertoárját”- fűzte hozzá.

A mese olyan útravaló, mely az életben is sokszor átsegít a bajban. Az óvónők és a szülők ezt a koronavírus-járvány és a kötelező karantén idején is megtapasztalták.

A pedagógusok online folytatták a meseprojektet: mesefüzeteket, fotókat, bábokat videókat küldtek, melyekből otthon visszanézhették, felidézhették, újramesélhették a meséket. A Daxner óvoda június 8-án 57 kisgyermekkel és négy csoporttal ismét megnyitotta kapuit.

óvodai beíratás
Fotó:  Daxner Utcai Óvoda

Fülek másik intézménye a Štúr Utcai Óvoda, mely jelenleg 154 férőhelyet biztosít, teljes mértékben kihasznált. A négy magyar csoport jelenlegi létszáma 63, az öt szlovák csoporté pedig 91.

„A 2020/2021-es tanévre május 31-ig 18 gyermeket írattak be szüleik a magyar tanítási nyelvű csoportokba. Ez a szám az előző évekhez képest csökkenést mutat. Tavaly 21, tavalyelőtt 32 beiratkozónk volt. Így az idei létszám egy magyar csoport nyitására ad lehetőséget” - tudatta Kecskeméti Helena, igazgatónő. A négy magyar tanítási nyelvű csoport viszont megmarad.

„A beíratott gyerekek a négy csoport mindegyikében el lesznek helyezve. Mivel ezeket a csoportokat vegyesen 3-6 éves korú gyerekek látogatják, közülük pedig a 6 évesek szeptembertől iskolába mennek, így a megüresedett helyeket az újonnan felvett gyerkőcök töltik be. A magyar csoportok így 59 gyermekkel kezdenek szeptemberben, de ez a szám az új tanévig még változhat”- tette hozzá.

Fotó:  Štúr Utcai Óvoda

Az óvoda épülete az elmúlt évben teljes körű felújításon esett át, és egy új épületrésszel bővült. Benne egy új, teljesen felszerelt tanterem létesült szociális helyiséggel és öltözővel 15 gyermek részére.

Az óvoda udvara is megújult, kinti mozgásfejlesztő játszószerrel bővült, melynek kialakításához az óvoda mellett működő SUB SOLE polgári társulás is hozzájárult három hinta vásárlásával. Az intézmény pedagógusai szintén kihasználják a pályázatírás adta lehetőségeket.

„Varga Judit óvodapedagógusunk több alkalommal sikeres pályázatot dolgozott ki a „Hol volt, hol nem volt“ című kulturális mesemondó rendezvény megvalósítására. A SUB SOLE polgári társulás társszervezőként vett részt „A megzenésített versek“ elnevezésű projekt kidolgozásában. Illetve a Tesco áruház által meghirdetett „Az észlelések tanösvénye“ című projekt is sikeres lett”- magyarázta az igazgatónő.

óvodai beíratás
Fotó:  Štúr Utcai Óvoda

Az óvoda tárgyi felszereltsége évről-évre bővül, gazdagodik, amit az óvoda költségvetéséből biztosítanak. A korszerű játékok mellett különböző képességfejlesztő és ismeretközvetítő segédeszközök is a gyerekek rendelkezésére állnak, a mozgásos tevékenységek gyakorlását pedig a sportszerek sokfélesége biztosítja.

Nem feledkezünk meg a gyermekek zenei fejlesztéséről sem, itt kapnak hangsúlyt a különböző ritmushangszerek. Jól felszerelt szertár és könyvtár áll a pedagógusok és gyermekek rendelkezésére, valamint interaktív táblák, digitális eszközök, különböző CD-k, DVD-k használata színesíti az oktató-nevelő munkát”

- zárta az igazgató.

Június 8-tól a Štúr Utcai Óvoda újra üzemel. Öt csoportot alakítottak ki, melyeket csoportonként 15 kisgyermek látogat. A nyár folyamán pedig a Daxner ovival együttműködve felváltva 1-1 hónapig fogadják majd a gyerekeket.

 

 

Megosztás
Címkék