Érzékenyítés a felvidéki oktatási-nevelési szinteken

2021. április 30., 19:14
ma7

A budapesti Kézenfogva Alapítvány 2019-ben életre hívta a „KÉP!” - Komplex érzékenyítő program megosztása és adaptálása a Közép-európai régióban” címet viselő nemzetközi projektet, amelyben a Comenius Pedagógiai Intézet az SZMPSZ ajánlásával szakmai partnerként vesz részt. A projekt célja a fogyatékosságokkal szembeni társadalmi érzékenyítés óvodai és iskolai támogatása, amelyhez gazdag ismeretanyagot és eszköztárat kínál.

fogyatékkal élő
Fotó: bagolyildiko.eu
illusztrációs felvétel

A projekt keretén belül 10 felvidéki óvodapedagógus és alsó tagozatos tanító számára nyílt lehetőség arra, hogy nemzetközi képzésen vegyen részt. A résztvevők a komáromi, érsekújvári és dunaszerdahelyi régió azon intézményeit képviselték, ahol fontos téma a tolerancia és az inklúzióra való törekvés: az Eötvös u. AI Komárom, Tündérkert Óvoda Gúta, Kisgólya Óvoda Naszvad, Feszty Árpád AI és Óvoda Ógyalla, Nyárasdi Óvoda, Blaho Pál utcai Óvoda Érsekújvár és Tulipán Óvoda Komárom. Ezen intézményekben a résztvevők a képzésen tanultakat érzékenyítő témahét keretén belül kamatoztatták.

A fogyatékosságokkal szembeni társadalmi érzékenyítés témaköre a pedagógusok részére új, innovatív tartalmat kínál. Jelen projekthez tartozó pedagógus-továbbképzési program fő gondolata, hogy a személyes tapasztalatokon alapuló érzékenyítést minél kisebb korban kell elkezdeni, ill. a nevelő-oktató munka szerves részeként kell kezelni. A Comenius Pedagógiai  Intézet célja, hogy ezt, a pedagógusok személyi kompetenciáit fejlesztő, hasznos tudásanyagot akkreditált képzésként minél szélesebb körben  elérhetővé tegye. E célból jelenleg a képzés hazai viszonyokra történő adaptációját végzi, együttműködik a felvidéki szakmai szervezetekkel,  hazai oktatókat, vezetőket képez ki, valamint  a partnerszervezetekkel közösen segédanyagokat dolgoz ki. E hiánypótló szakmai anyag és a pedagógus-továbbképzés várhatóan a 2022-es évben lesz elérhető.

Az érzékenyítő program a közeljövőben nemzetközi porondon is bemutatkozik. A fogyatékosságokkal élő személyek európai szolgáltatóinak szövetsége (EASPD) online konferenciát szervez „Az inkluzív oktatásért“ címmel. Ennek keretén belül az innovatív  gyakorlatok között helyet kap  a nemzetközi KÉP projekt. A Comenius Pedagógiai Intézet ennek kapcsán néhány gondolat erejéig európai színtéren megjeleníti a felvidéki magyar oktatás vonatkozásait és a Comenius Pedagógiai Intézet szerepét a pedagógus-továbbképzések rendszerében a társadalom szemléletformálása és kisebbségi társadalmunk erősítése terén. Az inkluzív nevelés iránt érdeklődő intézményvezetőket, pedagógusokat szeretettel hívjuk e konferenciára. A konferencia nyelve angol, a részvétel ingyenes.

További információk és jelentkezés az alábbi linken keresztül lehetséges:  https://www.easpdconference.eu

Nemzetiségi kisebbségként nyitott, elfogadó társadalmat kell építenünk, amelynek alapköve a másság elfogadása. Ennek záloga  a fogyatékos emberek élethelyzetei iránt érzékeny és az inkluzív nevelésre törekvő pedagógus. A KÉP projekt a gondolkodásmód pozitív irányú fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Hozzájárul az inklúzió fogalmának pontosításához és előremutató lépésként segíti a tolerancia, az elfogadás megerősítését felvidéki intézményeinkben.

Kövesse facebook oldalunkat is!