Šuba Viktória, a gazdák támasza

2020. november 28., 14:25
Kaszmán Zoltán

A zselízi Šuba Viktória a Szlovák Agrárkamara regionális munkatársaként, illetve a Falugazdász Program területi képviselőjeként segíti a régió mezőgazdászait és gazdáit. A termőföld szeretetéről, a vállalkozásról és a gazdák jelenlegi legnagyobb kihívásairól kérdeztük.

Családi vállalkozásuk több mint harminc éve tevékenykedik az agrárium területén. Mivel foglalkoznak konkrétan?

Már az őseim is mezőgazdászok voltak, tőlük örököltem a termőföld iránti szeretetet. Nagyapám 1989-ben kezdett el foglalkozni a földműveléssel. Dédszüleim örökségét ebben az időszakban lehetett kiméretni a mezőgazdasági szövetkezetekből azoknak, akik gazdálkodni szerettek volna őseik hagyatékán. Mivel gépi eszközök nélkül a kezdet nehéz volt, a földművelésbe az egész család bekapcsolódott: a nagyszülők, az édesanyám, az édesapám és persze mi, gyerekek is. Abban az időben főleg zöldségtermesztéssel foglalkoztunk. Nagyon sok kézi munkát igényelt a paradicsom, a fűszerpaprika, a mák és a tök termesztése, így az egész család segítségére szükség volt. A munkafolyamat elosztódott. Volt, aki a termesztéssel és az eladással foglalkozott, más az adminisztrációs feladatokat látta el, így szükségszerűen családi vállalkozássá alakultunk. Térségünkben főleg búzára, árpára, kukoricára, napraforgóra, repcére van piaci kereslet, ezért lehetőségeink szerint ma már főként gabonafélék és olajos növények termesztésével foglalkozunk. Ám mivel a kiváló minőségű földek révén adottak a lehetőségeink, cukorborsó, tök, spenót és csemegekukorica termesztésével is próbálkozunk.

Feltételezem, hogy a pályaválasztásnál nem is volt kérdés, hogy ön hol tanul majd tovább…

Gyerekkorom óta segítek szüleimnek a földeken, s mivel ebben a környezetben nőttem fel, természetes volt számomra, hogy ebben az ágazatban szeretném szélesíteni az ismereteimet, és a tanulmányaim után folytatom a családi tevékenységet. 2014-ben végeztem a nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetemen. Pályakezdőként belevágtam az önálló mezőgazdasági vállalkozásba, s jelenleg 26 hektáros területen termesztek gabonaféléket, zöldséget, de a növénytermesztés mellett nagybátyám segítségével méhészkedem is, nagyapám örökségeként.

2019. február 1-jétől falugazdászként egy zselízi irodában áll az ügyfelek rendelkezésére. Mi mindennel kereshetik fel önt? Miben tudja segíteni a régió mezőgazdászait?

A Szlovákiai Agrárkamara által 2018 szeptemberében elindított Falugazdász Program elsődleges célja a mezőgazdasági termelők anyanyelven, tehát magyarul történő szakmai támogatása, hogy minél több adminisztrációs teher lekerüljön a gazdák válláról, s hogy kizárólag a termelésre összpontosíthassanak. Segíteni tudok sok egyéb mellett a gazdálkodó és a támogatást nyújtó szervek közötti kapcsolattartásban, a különböző igazolások kikérésében, az adminisztrációs tevékenységek elvégzésében. A tanácsadási feladatok mellett közigazgatási és hatósági feladatokat is ellátok. Foglalkozom termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtéssel és adatszolgáltatással, továbbá mezőgazdasági káresemények felmérésével is.

Mivel jár a Szlovákiai Agrárkamarában és a Méhészeti Terméktanácsban falugazdászként betöltött tagsága?

Elemezzük az üzleti tevékenység törvényi és gazdasági feltételeit; az agrárkamara naprakész információkkal lát el, ezeket továbbítom a gazdáknak. Aktívan részt veszünk az állami agrárpolitika megalkotásában és végrehajtásában, így az élelmiszer- és a mezőgazdasági termelők közös érdekeit érintő jogszabályok előkészítésében és kidolgozásában is. Együttműködünk az állami szervekkel, a helyi önkormányzatokkal, a képviseleti szövetségekkel, valamint a hazai és a külföldi gazdaképviseletek szervezeteivel.

A Méhészeti Terméktanács a Szlovák Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium szaktanácsadói szervezete. Azzal a céllal alakult, hogy a fontos kérdésekben segítse a minisztérium döntéshozatalát. Ez egy olyan országos hatáskörű szakmai szervezet, amelynek feladata, hogy lehetővé tegye az adott ágazat hazai és nemzetközi piacon való minél eredményesebb részvételét, valamint – az érdekek közös képviseletét megvalósítva – részt vegyen a döntések, a jogszabályok tervezetének előkészítésében.

A koronavírus-járvány mennyiben befolyásolta a régió mezőgazdászai-nak mindennapjait? Ezekben a hónapokban mi jelenti a legnagyobb kihívást számukra?

A járvány negatív hatása az állattenyésztés és a speciális növénytermesztés ágazatán belül mutatkozott meg, mivel a munkaerő hiányára fel kellett készülni, amennyiben az alkalmazottnak vagy hozzátartozóinak karanténba kellett vonulnia. A gazdák jelentései alapján a határok lezárása is problémát okozott, ugyanis sokan külföldről szerzik be a vetőmagot és a műtrágyát. Nagy gondot jelent a mostani csapadékos időjárás, ami például hátráltatja a vetést. Jelentős csúszást érzékelünk, ami a piaci árakat is befolyásolni fogja.

A jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel a sokszor bizonytalan gazdáknak még nagyobb szükségük van a segítségre. Éppen ezért szeretnék még több gazdát felkeresni, hogy az agrárkamara közbenjárásával segítsem őket a termelésben, a feldolgozáshoz és az értékesítéshez szükséges szakhatósági ügyintézésben, vagy éppen a támogatási kérelmek kidolgozásában.

(Megjelent a Magyar7 c. hetilap 2020/48. számában)      

Kövesse facebook oldalunkat is!