Sötét múlt: 80 éve alakult a Tiso-féle Szlovák Állam

Radi Anita 2019. március 14., 12:58

Nyolcvan éve, 1939. március 14-én kiáltotta ki a szlovák parlament az ún. első független Szlovák Állam létrejöttét. A hitleri Németország által megalakított Tiso-féle fasiszta bábállam és annak vezetőjének megítélése ma is ellentmondásos a szlovák társadalomban. A kerek évforduló nagy teret kapott a szlovák médiában.

„Állítólag a legjelentősebb és leghíresebb nap a szlovákok történelmében – ezekkel a szavakkal dicsőítették március 14-ét a szónokok a tereken az alkalmi költők és a rendszer propagandistái. Azt állították, hogy Szlovákia teljes szabadságot és függetlenséget kapott, miközben Adolf Hitlertől való vészhozó ajándék volt ez” – olvasható a Pravda hasábjain.

A Tiso-féle Szlovák Állam (Slovenský štát, 1939-1945) és vezetőjének megítélése ma is ellentmondásos a szlovákok körében. Egyesek a szlovák történelem legsötétebb korszakának tekintik az első független szlovák állam létrejöttét. Azonban akadnak olyanok is, akik ma is hűséges szimpatizánsai az egykori hitleri bábállamnak. „Jozef Tiso a szlovák történelem egyik legvitatottabb alakja: vagy isteni magaslatokba emelik, vagy démonizálják és örök feledésre kárhoztatják” – írja a Sme.

Az 1939 márciusi események értékelésekor gyakran előkerül az a nézet, miszerint a feszült nemzetközi és politikai helyzetre való tekintettel a Szlovák Állam megalakulása amolyan kikényszerített függetlenség volt. Hitler ugyanis választás elé állította a szlovák politikai képviseletet: vagy a függetlenséget válassza, vagy sorsára hagyja, ami Magyarország, avagy Lengyelország általi megszállást jelentett.

„Ez egy utólagos kísérlet a megoldás legitimizálására, mivel Adolf Hitlernek nem volt ambíciója támogatni Horthy Miklós Magyarországának területi terjeszkedését, és így elősegíteni egy új, közép-európai nagyhatalom kialakulásának lehetőségét” – véli Anton Hruboň, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem történésze, aki a Sme napilapnak nyilatkozott a történelmi korszakkal kapcsolatban.

Hruboň ismertette, a Szlovák Állam és konkrétan Jozef Tiso Hitler hűséges szövetségesei maradtak még akkor is, amikor világossá vált, hogy a Harmadik Birodalom elveszti a háborút. Mint ismert, Tiso azokat a német katonákat is kitüntette, akik részt vettek a szlovák nemzeti felkelés elnyomásában. A szlovák történész szerint ez azért lehetett, mert Tiso tudatában volt annak, hogy csak Hitler birodalma garantálhatja a szlovák függetlenséget.

Tisónak ma is sok híve van Szlovákiában

A szlovák társadalom egy része ma igyekszik felmenteni a felelősség alól a Szlovák Állam kulcsszereplőjét, Jozef Tisót. Ennek oka talán abban rejlik, hogy Tiso egy római katolikus pap volt, akinek személye a szlovákok között hagyományosan nagy tekintéllyel bír. A másik fontos ok, hogy nevéhez köthető az első független szlovák állam létrejötte. Hruboň szerint azonban inkább arról van szó, hogy sok szlováknak imponál a „ludákok” politikája és ennek a rendszernek szellemi töltete. Megfelel benső meggyőződésüknek arról, hogyan kéne működnie a társadalomnak és a világnak.

„A szlovák társadalomra még mindig a 19. századi pszichológiai beállítások jellemzők. Egy védekező reflex él bennünk, és az az érzés, hogy folyamatosan védenünk kell magunkat valakivel szemben, aki létünket fenyegeti, és a „miénkre” fáj a foga – magyarok, csehek, oroszok, amerikaiak, zsidók… Érthető módon ez a szlovák nemzet formálódásával áll összefüggésben, hogy milyen problémákkal kellet szembenéznie a nemzeti emancipációja során”.

Vannak, akik ma is nyíltan dicsőítik Tisót és államát

A Marián Kotleba-féle Mi Szlovákiánk Néppárt (Ľudová strana Naše Slovensko, ĽSNS) neonáci képviselői minden éven megemlékeznek a Jozef Tiso vezette fasiszta szlovák állam márciusi évfordulójáról. A megemlékezést Jozef Tiso pozsonyi sírjánál tartják.

A Matica slovenská nevezetű szlovák kulturális szervezet, amely szélsőséges nézeteiről ismert, ugyancsak a Tiso-hívek közé sorolható. Még 2017-ben történt, hogy a Matica slovenská bemutatta a Bez 14. marca (Március 14-e nélkül) című videóját, amelyben mentegetni próbálta a 2. világháború alatti fasiszta szlovák állam zsidóellenes politikáját, ami nagy felháborodást váltott ki a szlovákiai zsidó szervezetek körében.

Egyébként nem kell messzire menni a szlovák fasiszta bábállam propagálásával kapcsolatban, hisz éppen nemrég kavart nagy port a Legnagyobb szlovák című televíziós műsor, amelyet a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) indított. A műsor egyik ajánlójában éppen Jozef Tiso tűnt fel, amit a produkció készítői azzal indokoltak, hogy csupán komoly társadalmi vitát akartak indítani a személyét és a korszakot illetően. Tiso feltűnését a legnagyobb szlovákok között – még ha csak egy egyszerű televíziós műsorról is volt szó – többen erős kritikával illették, így a műsorból végül kizárták.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS