2018. június 12., 10:05

Bényi apátsági templom

Bény története szorosan összefügg a Hont-Pázmány nemzetség történetével. A nemzetség név szerint ismert ősei Géza fejedelem alatt kerültek az országba. A Képes Krónika szerint ők voltak Szent István testőrei: „testi épségének őrzésére két vezért: Huntot és Poznant állította”.

Annyi biztos, hogy István királytól tekintélyes birtokokat kaptak jutalmul. A család őse, Hunt
egy megyének; egyik tagja, Bény egy településnek is nevet adott.

A nemzetség tagjai építették a község legnevezetesebb szakrális emlékeit, a premontreiek kolostorát és templomát, valamint a román kori körtemplomot. A kolostor a török időkben elpusztult, a rotunda és az apátsági templom több átalakítás után ma is áll. A román eredetű, Szűz Mária tiszteletére szentelt apátsági templom 1217 körül épült.

Kovács László

Megosztás