2019. április 25., 16:56

Politikai korrajz rólunk, felvidéki magyarokról

Pozsonyban került bemutatásra Csáky Pál EP-képviselő legújabb kötete, az Otthonunk, Európa. A publicisztikai kötet, amely nagyrészt az elmúlt öt év írásait tartalmazza, a szerző szerint európai kérdésekkel, magyar és Kárpát-medencei témákkal és természetesen a felvidéki magyar közösséget érintő kérdésekkel foglalkozik.

Otthonunk, Európa
Médialapozó

„Mi, magyarok ezer éve vagyunk európaiak. Átvettük és évszázadokon keresztül gazdagítottuk a keresztény kultúrát, jogot, társadalomszervezési formákat. Ez tartott meg bennünket a nehéz időben is, amikor a magyar állam nem tudta betölteni a szerepét” – írja Csáky könyve fülszövegében. Persze meg is szenvedtük a magunk küzdelmeit, és nagyon gyorsan rá kellett jönnünk, hogy ez az élhető hely, a Kárpát-medence hatalmi érdekek komoly ütközőzónája. A küzdelmeink nem voltak mindig sikeresek – mondja Csáky –, „de kitartottunk, túléltük öröknek tűnő birodalmak széthullását is, s most a huszonegyedik század elején azt a kérdést kell újból megválaszolnunk, mit akarunk kezdeni újból önmagunkkal, miről szóljon a jövőnk”.

Kérdések, definíciók, dilemmák és válaszok

A kötetet Szili Katalin miniszterelnöki megbízott mutatta be a pozsonyi közönségnek, aki szerint a könyv olyan időszakban kerül bemutatásra, amely több szempontból is jelentős számunkra. 2019-ben van ugyanis Trianon 100 éves évfordulója, a rendszerváltás 30 éves évfordulója, uniós tagságunknak pedig 15 éves évfordulója, s ezek mind arra késztetnek bennünket, hogy egy kicsit számot vessünk a múltunkkal, ezeken keresztül próbáljuk meg a jelenünket vizsgálni, és ebből próbáljuk megfogalmazni azt, amit a magyarság jövőjének gondolunk, fogalmazott Szili, aki szerint tulajdonképpen a szerző is ezt teszi a kötetében.

Szili szerint Csáky új kötete több egyszerű publicisztikánál, közéleti novellákat tartalmaz, hiszen bennünk van a szerző írói vénája is, és kicsit politikai korrajz is, amely száz év múlva pontos képet ad majd az olvasójának a 2015 és 2019 közt itt élő felvidéki, Kárpát-medencei magyarokról.

A szerző ezekben a politikai novelláiban nemcsak tényeket közöl vagy definíciókat ad, hanem kérdéseket is feltesz, arra ösztönözve az olvasót, hogy gondolkodjunk együtt arról, mit jelent számunkra Európa, mit jelent a nemzet, a szülőföld, az otthon, fogalmazott Szili. Csáky segít válaszokat is adni ezekre a kérdésekre, az otthonra például azt mondja, az, „ahol szavak nélkül is értjük az összefüggéseket, ahol a kulturális-történelmi háttér része a tudatunknak, idegrendszere reakcióinknak”. Az egyes írásaiban az itt élő őshonos magyar kisebbség ama problémáit teszi asztalra, amelyekkel mindannyian, akik itt élnek, megküzdenek. Szili szerint az az értékvilág, amelyet Csáky az írásaiban megjelenít, tiszta és szimpatikus, és jó lenne, ha Európa egészére igaz lenne.

Kisebbségként megmaradni egy más országban lényegében főleg erkölcsi kérdés – önmagunkkal szemben, felmenőinkkel szemben, a saját elkötelezettségünkkel szemben. A kisebbségi lét mindig napi araszolgatás a nehezebb úton, és néha a pénz, a hatalom, a pozíció arrafelé sodor sok magyart is, hogy feladja magát, fogalmazott a beszélgetés során Csáky, aki szerint rendkívül fontos a közerkölcs állapota. „Az egyik kérdés a közelgő EP-választás során az lesz, vissza tudjuk-e Európát hozni a klasszikus kereszténydemokrata értékrendhez” – véli az EP-képviselő.

Európának újra kell definiálnia önmagát

Szili szerint Csáky a könyvében sokat foglalkozik Európa jelenével és jövőjével, s azt mondja, Európának újra kell definiálnia önmagát.  A poltikus asszony szerint is paradigmaváltásra van szüksége Európának, el kell döntenie, mit szeretne: egy szolgáltatások Európája akar-e lenni, vagy ezzel az újradefiniálással elhatározza, hogy milyen irányba akar továbbmenni.

Szili szerint Csáky a könyvében az erkölcs, demokrácia, Európa, értékek, igazság, az őshonos kisebbségek, a megbékélés és összefogás vagy a pénz hatalmának kérdésköreivel foglalkozik, aprólékos ecsetvonásokkal lefestve a mai valóságot.

A politikus asszony úgy fogalmazott, Csáky nagyon helyesen felteszi azt a kérdést is, hogy kivel is akarunk mi itt megbékélni s egyáltalán van-e esélye a megbékélésnek. Szili szerint Csáky kérdései ebben az esetben is önvizsgálatra és arra ösztönöznek bennünket, hogy először mindenki a saját háza táján söpörjön. Mert mivel is akarunk tulajdonképpen megbékülni: a demográfiai lecsúszásunkkal, intézményeink leépülésével, nyelvünk eltűnésével vagy nemzettudatunk szétforgácsolásával…?  Szili szerint nagyon fontos az összefogás is, hogy képesek vagyunk-e tabula rasát tartani, és összefogni néhány kérdésben, mondjuk az őshonos kisebbségek kérdésében vagy akár az önigazgatás kérdésében. „Mert nincs újabb harminc évünk” –hangsúlyozta a politikus.

Továbbvinni az őshonos kisebbségek témáit

A kisebbségi kérdéskör kapcsán Szili kiemelte, mennyire fontos az őshonos kisebbségek szerepe, és beszélt arról is, a magyarság számára nagyon fontos, hogy a képviselői tovább tudják vinni azokat az őshonos kisebbségeket érintő témákat, amelyek az elmúlt választási időszakban az Európai Parlamentben terítékre kerültek. „Európában 50-60 milliónyi őshonos kisebbség él, s az Unió szívesebben foglalkozik a bevándorló kisebbséggel, mint ezzel a spanyolországnyi hatvanmillió emberrel” – mondta Szili hozzáfűzve, elindult most egy jogalkotási folyamat az EP-ben, amelynek eredményeként a képviselők elfogadtathatják azt a határozatot, amely többek közt tartalmazza azt is, hogy az őshonos kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy, tehát Európának kell azt megoldania,  vagy szerepel benne például, hogy kötelező legyen a kisebbségeket államalkotó tényezőként elismerni. „Erre viszont csak olyan hiteles ember lesz képes, akinek már van abban tapasztalata, hogy hogyan lehet mindezt továbbvinni” – fűzte hozzá Szili, aki szerint ezért is fontos, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a felvidéki magyarok is az európai parlamenti választáson, akiknek fontos a biztonságuk és Európa keresztény gyökereinek a megőrzése, hogy a Kárpát-medencéből minél több magyar képviselő jusson be az EP-be.

Otthonunk, Európa
+3 kép a galériában
Megosztás
Címkék