Kampány után, választás előtt

Kolek Zsolt 2018. november 07., 11:06

A november 10‑i önkormányzati választás kampányának hajrájában Kőrösi Ildikót, a Magyar Közösség Pártja önkormányzati és közigazgatási alelnökét, megyei képviselőt kérdeztük a kampány tapasztalatairól, illetve a párt és saját választási esélyeiről.

Fotó: Katona Tamás

Az MKP‑ban vállalt tisztségéből kifolyólag a párt kampányát is irányítja a november 10‑i önkormányzati választások előtt. Hogyan élte meg az elmúlt heteket?

Mivel a saját településemen én magam is polgármesterjelöltként indulok az önkormányzati választásokon, részben áldásként, részben nehézségként éltem meg a kampányfőnöki megbízatást. Áldásként azért, mert ezáltal könnyen beleélhettem magam a jelöltek helyébe, hiszen saját bőrömön tapasztalom a jelöltekre háruló feladatokat és kihívásokat, és egyaránt alkalmazom azokat a módszereket, amelyek segítségével a jelöltjeink megszólították a választókat. Nehézségként azért, mert a saját kampányom miatt sajnos úgy érzem, hogy kevesebb idő, energia jutott az országos ügyekre.

A kampány hajrájában vagyunk. Milyen tapasztalatokat hozott az elmúlt néhány hét?

Az önkormányzati választások sajátossága, hogy mindig helyi szinten kell megfogalmazni a stratégiát, mivel településenként eltérő kihívásokkal találják szembe magukat a helyi szervezeteink, jelöltjeink. Az egyes településeken az eltérő helyzet már a jelöltállítást is döntően befolyásolta, meghatározva a helyi szervezet mozgásterét, tárgyalási stratégiáját. Számos olyan település van, ahol a párt teljes listát állított, máshol különböző koalíciók részeseiként indulnak jelöltjeink, megint másutt helyben erős pártonkívüliek támogatása mellett döntöttek helyi szervezeteink. Már ebből is látható, mennyire nehéz központi kampánystratégiát megfogalmazni a helyi önkormányzati választásokat megelőzően. A kampány irányvonalát a helyi viszonyokhoz kellett igazítani: például egyes helyeken nem volt szükség a jelöltek erős vizuális megjelenítésére, másutt, a település méretéből adódóan pedig a kapcsolati kampány már nem volt elégséges a választók megszólítására.

Mennyire érezte sikeresnek az MKP jelöltjeinek kampányát?

Összességében elégedett vagyok, a jelöltek és az általuk közvetített üzenetek vizuális megjelenítése az előző kampányokhoz mérten is igényesre sikeredett. Az MKP elnökségi tagjai és Menyhárt József elnök úr is személyesen kivették részüket a kampányból, segítve a helyi jelölteket. Szükség esetén a párt háttértámogatást, jogi segítséget nyújtott a járási elnököknek, jelölteknek. Bízom benne, hogy az erőfeszítéseinket visszaigazolják a választási eredmények is.

Mennyiben volt más az idei kampány, mint azt korábban megszokhattuk? Milyen új elemek jelentek meg az MKP kampánystratégiájában?

Négy éve Őry Péter vezette a kampánystábot, én helyi jelöltként indultam. Akkor is az volt a tapasztalatom, hogy nagy fokú autonómiát kaptak a helyi szervezetek a kampány során a legcélravezetőbb eszközök megválasztására. Nyilván akkor lenne részemről objektív a két kampány összevetése, ha négy éve is én irányítottam volna a párt választási hadjáratát. Bizonyára az elfogultság szól belőlem, de úgy érzem, fejlődtünk a vizuális megjelenítés grafikai elemeiben, a jelöltjeink sokkal bátrabban használják programjuk kifejtésére a rendelkezésünkre álló közösségi oldalakat és az új kommunikációs eszközöket, videókat, mint négy éve. A változás, a fejlődés persze a kor igényeiből is következik.

Az önkormányzati választások jellegéből adódik, hogy a sikerek mellett a mérlegeléskor kudarcokat is kénytelen elkönyvelni egy‑egy párt. Összességében milyen eredménnyel lenne elégedett?

A legnagyobb elégedettségre nyilván az adna okot, ha a 309 polgármesterjelöltünk, illetve a 2257 képviselőjelöltünk mindegyike sikeres tudna lenni. Ez az ideális helyzet persze minden bizonnyal nem fog megvalósulni, sok helyütt nagy küzdelmek, csaták várhatók november 10‑én. Bízom benne, hogy mind a stratégiailag kiemelt városokban, mind a kisebb településeken megállják a helyüket a párt jelöltjei. Elégedettek akkor lehetünk, ha a választáson az elnyert polgármesteri és képviselői helyek számában is megmutatkozik a magyar közösség ereje. Így visszajelzést kaphatunk arról, hogy a településeinken változatlanul él az önmegtartó erő.

Az MKP az idén kevesebb jelölttel vág neki a megmérettetésnek. Milyen okokat lát ennek hátterében?

Az önkormányzati munkát nem lehet kizárólag tisztségként értékelni, ez szolgálat. Rengeteg energiát, szabadidőt emészt fel, gyakran a magán­élet rovására is megy. Személyes tapasztalatom, hogy azok a helyben tevékeny emberek, akik már így is aktív társadalmi munkát végeznek, civil szervezeteket vezetnek, vagy éppen munkájuk révén viszik előbbre a közösséget, olyannyira túlterheltek, hogy a politikából már nem tudják kivenni a részüket. Ráadásul napjainkban a fiatalokra is nyomasztóan sok teher hárul, ezért körükben különösen nehéz felébreszteni a közélet iránti elhivatottságot.

Négy éve az MKP a pártok versenyében a harmadik helyen végzett. Már akkor is érezhető volt a tendencia, hogy helyben többen elfordultak a pártoktól, megerősödtek a független jelöltek. Miben látja ennek okait?

Az MKP helyi beágyazottságát, erejét jelzi, hogy a megyei választásokon is a harmadik helyen végzett a pártok sorrendjében. Úgy vélem, a függetlenek megerősödését a leginkább azzal magyarázhatjuk, hogy nemzedékváltás előtt állunk a helyi politikában. Azok a jelöltek, akik a rendszerváltozáskor elkezdték a munkát, koruknál fogva lassan visszavonulnak a közéletből. Számomra úgy tűnik, hogy a folytonosság egy generációs ugrással valósul meg, mintha kimaradna egy nemzedék – ennek okait a szociológusoknak kellene boncolgatni. A visszavonulók helyét a legtöbb esetben a fiatalok, fiatal középkorúak veszik át – ebben a nemzedékben pedig jókora csalódottság érződik a politikával, a politikusokkal szemben. Mindemellett a függetleneket – ezt a megyei munkám is visszaigazolja – kiszámíthatatlanoknak érzem. Egy politikai párt színeiben induló jelölt esetében tudhatjuk, milyen értékek, program mellett köteleződik el, míg a független jelöltek kampánya során sok esetben ez rejtély marad. A függetlenek kiszámíthatatlansága, alkalmi részrehajlása a helyi politikában is bizonytalanságot idézhet elő.

Képgalériánk:
Fotó: Katona Tamás

A helyi közéletben a függetlenek mellett megjelennek a pártok is. Mennyire volt prioritás az MKP részéről, hogy ahol szükséges, a közösséget összehangoltabban képviselve, helyi megegyezéseket kössön?

Arra törekedtünk, hogy minél több helyen önálló polgármesterjelöltet és listát állítsunk. Nyilván vannak olyan települések, ahol a magyar közösség érdekében a helyi szervezet választási koalíciót kötött. A számok azt mutatják, a négy évvel ezelőtti helyzethez képest csökkent azon települések száma, ahol az MKP más párttal, pártokkal közösen indul.

Az elmúlt időszakban Menyhárt József országos elnök többször is hangsúlyozta, hogy törekedni kell a magyar érdekképviselet újraegyesítésére. Ezek a számok nincsenek ezzel a szándékkal ellentmondásban?

Szerintem nincs ellentmondás, a számok a helyi szervezeteink erejét mutatják. Azokon a településeken, ahol az MKP önállóan indul, a jelöltek nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy a magyar érdekképviselet listáján induljanak egy koalíciós összefogás helyett. Számomra ez arról tanúskodik, hogy jó úton járunk, a pártunk erősödik.

Mint említette, személyesen is részt vesz a kampányban – polgármesterjelöltként indul Pereden. Hogyan látja helyben az esélyeit?

Nyolcadik éve dolgozom helyi képviselőként, a szociális bizottság elnökeként. Nyolc év alatt a helyi politika számos kihívásával szembesülhettem, sok tapasztalatot gyűjthettem a helyi önkormányzat munkáját illetően. Ennyi idő és egy év megyei önkormányzati munka után eljött az a pillanat, amikor már a saját ötleteimet is szeretném megvalósítani, építeni az eddig szerzett tapasztalatokra és kapcsolatokra. Ebben támogat a helyi szervezet, miután Borsányi Gyula húszéves polgármesteri szolgálatot követően az idén visszavonul. Öt jelölt indul a településvezetői székért, éles verseny zajlik a kampány során. Igyekszünk kihasználni az alkalmazható kampánytechnikákat, hagyományosan nagy hangsúlyt fektetünk a kapcsolati kampányra. Mindehhez nagyon fontos az eddigi eredmények felmutatása, a hitelesség és a tisztesség, amivel eddig is a munkánkat végeztük. Nagyon jó érzésem van így a választási hadjárat végéhez közeledve, valóban mindent megtettünk a siker érdekében. Teljes listát állítottunk, tizenegy jelölttel vettük fel a versenyt – ügyes, felkészült emberekkel dolgozhatok együtt, akikre mindenben számíthatok. Ezt én garanciának látom arra, hogy megőrizzük az MKP hagyományosan erős pozícióit Pereden.

(Megjelent a Magyar7 c. hetilap 2018/27. számában)

0 HOZZÁSZÓLÁS