Rákos katolikus temploma

Kovács László 2019. október 07., 12:46

Rákos falut az Ákos nemzetség telepítette a 13. század elején, Kövi vára közelében. A Szentháromság tiszteletére szentelt templomát az Ákos nembeli Bebek család őse, Tar Detre építtette. A román jellegét őrző templom kivételesen gazdag gótikus falképegyüttest őriz, amely itáliai példákat követ. A valószínűleg Itáliából jött festőt III. Detre, Zsigmond király nádora bízta meg a freskók elkészítésével.

Fotó: Görföl Jenő

A szentély félkupoláját a középpontban a kék eget jelző festés előtt a Majestas Domini mandorlában foglalt alakja uralja. Körülötte, a gömöri templomokra jellemző módon a négy evangélista szimbolikus alakját a négy egyházatyával együtt ábrázolták. Az Uralkodó Krisztus kompozíció alatt az ószövetségi próféták sorát láthatjuk, ez alatt pedig az egész alakos apostolokat.

Fotó: Görföl Jenő

Fotó: Görföl Jenő

Mellettük az apostolokkal azonos méretben, de ünnepélyesebben a három magyar szent király, Szent István, Szent László és Szent Imre alakja jelenik meg. Ez úgy értelmezhető, hogy a magyar királyok a pápától kapták az apostoli jelzőt, ezért állnak az apostolokkal egy sorban. Az apostolok sorát észak felől a Vir Dolorum egész alakos ábrázolása zárja le.

Fotó: Görföl Jenő

Képgalériánk:
Fotó: Görföl Jenő

0 HOZZÁSZÓLÁS