Mit vállal a református egyház gondozói szolgálata?

Zsebik Ildikó 2019. március 22., 08:00

A napokban Királyhelmecen járt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniájának igazgatója, Ibos Henrietta, és meglátogatott 10 olyan családot, ahol alkalmazottaik gondozói szolgálatot töltenek be. 

Ibos Henrietta Fotó: Zsebik Ildikó

Henriettáról csak annyit, hogy pályáját altatónővérként kezdte, majd 9 éven át fogyatékosokkal dolgozott, közben elvégezte az egyetemet és 16 intézmény szupervízora lett. S mert férje váratlan halála után, aki lelkipásztor volt, rengeteg segítséget kapott a református egyháztól, lábra állva a tragédiából úgy érezte, szeretne önkéntes szolgálatot vállalni az egyháznál. Így lett számára a diakónia szolgálat, míg a szupervízori feladatkör megélhetési forrás.

Amint átvette a szeretetszolgálat vezetését, a gyülekezetekben mérte fel, mire is van a legnagyobb szükség.

A 110 gyülekezet visszajelzése alapján megszületett a diakónia jövőképe, amely a következő területekre kíván összpontosítani: a gyülekezeti diakónia támogatására és fejlesztésére, a diakónusok gyakorlati képzésére és felkészítésére, humanitárius tevékenység végzésére, a hatékonyabb hírközlésre és célzott információk közvetítésére, a diakóniai szolgálat és az egyes missziói ágak összekapcsolására, valamint az ökumenikus mozgalomban való aktív részvételre.

Ehhez a szociális törvényeket is be kellett építeniük a szeretetszolgálat munkájába.

Igyekeztek olyasmit vállalni, amihez nincs szükség épületekre, beruházásokra, elegendő a humán erőforrás.

Képgalériánk:
Egy gondozó, egy gondozott, illetve a helmeci koordinátor/ Ibos Henrietta felvétele e Fotó: Zsebik Ildikó

Első körben egészségügyi végzettségű vagy saját gondozói továbbképzéseiken részt vett embereket  toboroztak a rászorultak házi gondozására. Ezeken a továbbképzéseken 2016-ban 54, 2017-ben 48 hazai és 27 kárpátaljai személy, 2018-ban pedig újabb 15 személy vett részt.

A 220 órás képzés újszerűsége az volt, hogy

nemcsak a rászorultak fizikai ellátásáról, hanem egy lelkész segítségével a lelki gondozás mikéntjéről is beszéltek.

Mivel a  diakónia központja Komáromban található, szükség volt az ottani iroda mellett még kettő nyitására Rimaszombatban és Királyhelmecen, illetve a rozsnyói, a gálszécsi és az apácaszakállasi gyülekezetek önállóan is felvállalták a munkát.

Az első pályázat idején 110 gondozottjuk volt, ennek túlnyomó többsége bodrogközi, de ekkor még családtag nem válhatott fizetett gondozóvá. A pályázat lejártakor a gondozás már csak önkéntes alapon folyhatott, a legsúlyosabb eseteket kórházban, öregotthonokban voltak kénytelenek elhelyezni. Miután a folyamatosság megszakadt, a gyülekezetek nem vállalták tovább a sok adminisztrációval is járó munkát.

A második pályázaton a református diakónia 700 000 €-t nyert el, és a munka idén februárban kezdődhetett újra. Azt az utat választották, hogy inkább kevesebb embert alkalmaznak, ugyanakkor az összegből  tovább tudják a rászorultakat gondozni. Vagyis Kassa megyében 41 betegre 37 ápoló jut, értelemszerűen egy ápoló így akár 3 beteget is kaphat. Érdekes, hogy a 41 gondozottból 32 bodrogközi illetve Ung-vidéki, tehát az igény itt a legnagyobb tevékenységük iránt. És már 13-an vannak várólistán!

Nyitra megyében 11 alkalmazottjuk van 7 betegre, de olyan beteget is gondoznak, aki 24 órás segítségre szorul.  Végül Besztercebánya megyében 9 alkalmazott 10 beteget lát el. A gondozottak önrésze óránként 1,2 €-t tesz ki, ehhez az önkormányzatok ugyan  nyújthatnának  támogatást, de miután nem szankcionálhatóak, általában nem adnak.

A diakónia a jövőre vonatkozóan azt tervezi, hogy amint a pályázat lejár, beindít egy szociális vállalkozást,

és a pályázatokat már ebbe irányítja át, mert nem szeretnék újra átélni, hogy a gondozás megszakad. Terveik szerint alkalmazottaikkal, tapasztalatcsere céljából, havonta egyszer találkoznának. A szociális vállalkozás beindításával a szolgáltatás palettáját is bővíteni kívánják: szeretnének fodrászatot, mosodát is létrehozni, ahol a vállalkozó heti 2-3 napig a rászorultakat szolgálja ki, hogy önfenntartóak lehessenek.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS