Harmincévvel ezelőtt volt a gyertyás tüntetés

2018. március 25., 18:08
ma7

A "földalatti" egyház által, az emberi jogok és a hívők jogainak be nem tartása miatt szervezett megmozdulást 1988. március 25-én a karhatalom vízágyúkkal és gumibotokkal szétverte. A tüntetést az 1989-es rendszerváltás nyitányának tartják, évfordulója Szlovákiában 1993 óta az emberi jogokért folytatott küzdelem emléknapja.

A gyertyás tüntetés az 1968-as reformmozgalom elfojtása utáni Csehszlovákiában a kommunista államhatalom ellen szervezett legjelentősebb megmozdulás volt. A tüntetést az 1989-es rendszerváltás nyitányának tartják, évfordulója Szlovákiában 1993 óta az emberi jogokért folytatott küzdelem emléknapja.

A nagygyűlés ismertetett célja az volt, hogy békés tiltakozással érje el a katolikus püspökök kinevezését, valamint a teljes vallásszabadság és a polgári szabadságjogok biztosítását. A megmozdulás az akkori párt- és államhatalom széles körű ellenintézkedései, valamint a Pacem in terris (Béke a Földön) nevet viselő - a kommunista államhatalommal együttműködő katolikus papokat tömörítő - szervezet felszólítása ellenére is létrejött.

A téren lévő Carlton Szálló aznap a nyilvánosság számára zárva tartott. Abban ugyanis egy kormányzati csoport és a pártbizottság ténykedett: figyelte az események menetét és irányította a biztonsági erők a tüntetés résztvevői elleni bevetését.

A 18 órától 18.30 óráig tartó gyertyás tüntetés idején páncélozott járművek cirkáltak városszerte, de a tüntetők elszántságát sem ez, sem a tömegközlekedés korlátozása, valamint a további intézkedések sem állították meg. A többezres tömeg a kedvezőtlen időjárás ellenére a Hviezdoslav téren kívül a közeli utcákat is ellepte.

Fotó: TASR

Az állami és a pápai himnusz eléneklése után az emberek hangosan kezdtek imádkozni. A jelenlevők nem tettek eleget a rendőrautóból távozásukat követelő felhívásnak, akkor is kitartottak, amikor megszólaltak a kivezényelt biztonsági erők autószirénái.

Az esemény tervezett befejezése előtt pár perccel a karhatalom vízágyúkat, könnygázt, szolgálati kutyákat, gumibotokat és másféle bántalmazást szolgáló eszközöket is bevetetett a békésen tüntetők ellen. Az egyenruhások válogatás nélkül ütötték és tartóztatták le az útjukba kerülő embereket.

A tiltakozás fő szervezőinek nagy része nem lehetett jelen, mivel őket vagy házi vagy rendőrségi őrizetben tartották.

A kommunista hatalom durva közbelépését az egész nyugati világ elítélte. Az 1989-es rendszerváltás elő eseményének tartott megmozdulás 1993 óta az emberi jogokért folytatott küzdelem emléknapjának számít Szlovákiában.