Ezekkel a szavakkal köszönte meg Ferenc pápa az erdélyi magyaroknak a csíksomlyói fogadtatást

ma7 2019. június 19., 17:02

„Örvendtem, hogy személyesen megismerhettem egyházatok valóságát, mely oly gazdag a hagyományokban, olyan élő és elkötelezett a hit örömének megvallásában. Az Úr tartson meg benneteket a hitben és az apostoli buzgóságban” – fogalmazott Ferenc pápa, aki Jakubinyi György gyulafehérvári érseknek címzett levelében köszönte meg a látogatásakor Csíksomlyón tapasztalt szívélyes fogadtatást.

Fotó: MTI

Az alábbiakban teljes egészében közöljük a levél - a romkat.ro-n közzétett - magyar nyelvű fordítását.

Főtisztelendő Jakubinyi György-Miklós gyulafehérvári érseknek
Újból meg szeretném erősíteni Főtisztelendőségednek, a püspököknek, a papoknak, a megszentelt személyeknek és a híveknek mélységes köszönetemet azért a szívélyes fogadtatásért és figyelemért, mellyel előkészítettétek apostoli látogatásomat a csíksomlyói Mária-kegyhelyre.
Örvendtem, hogy személyesen megismerhettem egyházatok valóságát, mely oly gazdag a hagyományokban, olyan élő és elkötelezett a hit örömének megvallásában. Az Úr tartson meg benneteket a hitben és az apostoli buzgóságban, a Szűzanya pedig oltalmazzon és támogassa az Egyház iránti szolgálatotokat!
Imáimmal kísérlek, azért, hogy a helyi egyház növekedjen és bátran tegyen tanúságot mindenki előtt Isten irgalmas szeretetéről. Imádkozzatok ti is értem! A jó Isten áldjon meg mindannyiatokat! 
Testvéri szeretettel Krisztusban,
Ferenc
Vatikán, 2019. június 8.
0 HOZZÁSZÓLÁS