ma7 2019. március 07., csütörtök

Óri­ási ma­gyar össze­fo­gást hoz a csík­som­lyói pá­pa­lá­to­ga­tás

Nagy sze­re­tettel és oda­adással várják az er­dé­lyi ma­gya­rok a jú­ni­us­ban ese­dé­kes csík­szent­som­lyói pá­pa­lá­to­ga­tásra az anyag­or­szág­ban élő ma­gya­ro­kat.