2021. október 10., 10:34

A Szövetséggel új korszak kezdődik

A Szövetség létrejöttével egy új korszak kezdődik a felvidéki magyarok életében – állítja Forró Krisztián. A Szövetség múlt szombaton megválasztott országos elnöke szerint a fiatalok jelentik a jövőt, akiket ebbe az új korszakba mindenképpen be kell vonni.

Forró Krisztián
Fotó: Katona Tamás

Harmadik alkalommal jön létre egységpárt a felvidéki magyar politika történetében. Milyen tanulságokat lehet és kell leszűrni az 1998-as egyesülésből és a 2009-es szétszakadásból?

Az 1998-as pártegyesítés kapcsán még nincsenek közvetlen tapasztalataim, nem voltam részese a történésnek. Tény és való, teljesen más volt a helyzet, amikor a három párt egyesült, volt egy nagyon egyértelmű közösségi elvárás, ugyanis Mečiart kellett legyőzni. Egy olyan kormányt, amely a felvidéki magyarokat, de egész Szlovákiát rendkívül negatívan érintette. Ráadásul az akkor egyesülő három párt világnézetileg is közelebb állt egymáshoz. Ehhez képest a jelenlegi helyzet teljesen más, ugyan azt látjuk, hogy fokozódik a káosz az országban, de nincs egy közös ellenség. A most egyesülő pártokat elválasztó ideológiai különbségek is nagyobbak, ezeken felül kell emelkednünk. Meg kell találnunk a közös pontokat, és erre kell összpontosítanunk. El kell fogadnunk, meg kell értenünk a másikat – ehhez nagyon sok türelemre lesz szükség. A kölcsönös bizalom kialakulása még biztosan eltart egy ideig, de enélkül nem fog menni.

Említette, hogy 1998-ban volt egy érzékelhető társadalmi elvárás. Tegyük hozzá, az egyesülést akkor sokak körében a felszabadultság érzése kísérte. Most mintha nem ez lenne a helyzet. Ezt mivel magyarázza?

Biztos, hogy ezt a valóban létező jelenséget nem lehet egyetlen okra visszavezetni. Az viszont nyilvánvaló, hogy 2009 óta olyan mély árkok alakultak ki, amelyeket cseppet sem könnyű betemetni. Azt is látjuk, hogy ezek a politika által kiásott árkok lehúzódtak a társadalomba. Sokszor még a családok életét is megosztotta a politika. Kialakult egy olyan érzés, hogy le kell győzni a másikat. Egymással voltunk elfoglalva, ez pedig oda vezetett, hogy a pályán kívülre kerültünk, és nélkülünk játsszák a meccset.

Forró Krisztián
Fotó: Katona Tamás
Bátrabbnak kell lennünk: ki kell használnunk, hogy éppen mi biztosítjuk egy következő kormány stabilitását.

Nem elég az embereknek a 2020-as parlamenti választás tapasztalata, ami világosan megmutatta, hogy külön nem megy?

Úgy érzem, az embereknek a pártok egyesülése már önmagában kevés. Azt szeretnék látni, hogy a Szövetség hogyan fogja képviselni őket, mit fog tenni az érdekükben. Ha csak abban gondolkodunk, hogy három párt szövetsége leszünk, ez kevés. Valódi szövetséget kell alkotnunk, amibe bevonjuk a negyedik felet, a felvidéki magyar embereket.

Nem gondolja, hogy az elődpártokból alakuló platformok éppen ebből a szempontból jelenthetnek kockázatot a jövőre nézve?

Persze, ez a kockázat létezik, hiszen a platformok valós világnézeti különbségeket képeznek le. Abban viszont biztos vagyok, hogy az emberek nem erre figyelnek, ők nem az ideológiai különbségekkel foglalkoznak, azt várják, hogy minél előbb megoldjuk a problémáikat. Amíg az emberek nem érzik úgy, hogy a Szövetség értük van, őket akarja képviselni, addig mi egyesülhetünk, de ez önmagában nem vezet eredményre.

Úgy fogalmazott, a párton belül időre lesz szükség, hogy a kölcsönös bizalom kialakuljon. Nyilvánvalóan igaz ez a választókra is…

Ez pontosan így van…

Mégis adódik a kérdés, mit tud kínálni a Szövetség, amivel maga mellé állítja a felvidéki magyarokat?

Amikor az előbb türelemről beszéltem, nem csak a párton belüli viszonyokra utaltam, az embereket is arra kérem, ők is legyenek egy kis türelemmel. Ahhoz, hogy a kötelet, ami megint összeköt minket ismét megerősítsük, időre van szükség. Hogy mit tudunk kínálni? Nagyon sok feladat van, nagyon sok tennivaló. Tudjuk jól, a megyerendszer nem a mi érdekeinket szolgálja. Ebben mindenképpen változást kell elérnünk. Ha csak kézzelfogható dolgokat veszünk, mint amilyen az úthálózat, az infrastruktúra kérdése, Dél- és Kelet-Szlovákia le van maradva. Zólyom után még mindig dízelmozdonyok járnak. Ez elfogadhatatlan a XXI. században. A szoroskői alagút nem épül, pedig fontos lenne. Tudja mindenki, hogy annak a régiónak nagyon sokat segítene. Vagy egy másik példa: az országos szint alatt van a csatornahálózat a déli és a keleti régiókban. A kollektív bűnösség elve alapján a gyerekeink, akik megszületnek, sajnos még jelen pillanatban is háborús bűnösöknek számítanak. Ez csak néhány dolog, ezeken mindenképpen változtatni kell. El kell érnünk, hogy Dél- és Kelet-Szlovákia ne a leszakadó régiók közé tartozzon.

Azt azért tegyük hozzá, hogy az előző kormányok egyikében-másikában magyar vagy magyar érdekeltségű pártok is helyet foglaltak. Mi a garancia arra, ha a Szövetség a jövőben kormánytényezővé válik, nem köti-e meg ugyanazokat a rossz kompromisszumokat?

Úgy érzem, a magyar képviseletet sokkal jobban kihasználhattuk volna, maradtak tartalékok. Jobban kell bíznunk magunkban, az a stabilitás, amit mi tudunk biztosítani, látva a mai kaotikus koalíciós viszonyokat, még inkább felértékelődik. Ennek köszönhetően bátrabbnak kell lennünk: ki kell használnunk, hogy éppen mi biztosítjuk egy következő kormány stabilitását.

A jelenlegi kormány a programjában számos előrelépést kínált a magyaroknak, de ebből eddig tulajdonképpen semmi nem valósult meg. Még az első Fico-kormány sincs időben annyira távol, hogy ne emlékeznénk az akkori jogszűkítésekre. Kikkel fognak tudni együttműködni?

Bárcsak itt tartanánk már, hogy ezt megoldjuk… A kérdés azonban jogos. Ahhoz, hogy érdemben képviselni tudjuk a magyar embereket, be kell jutnunk a parlamentbe és lehetőség szerint kormánytényezővé kell válnunk. Nem beszélhetünk félre, ez egy nagyon fontos eszköz. Partnerek nélkül természetesen nem fogunk tudni sikereket elérni, és a szlovák térfélen is kell partnereket találnunk. Minden párttal, amely az ország és ugyanakkor a felvidéki magyarság sikerében is érdekelt, le fogunk ülni tárgyalni, s mindenképpen partnerséget fogunk felajánlani. Nagyon fontos a kölcsönös bizalom és a kölcsönös tisztelet.

Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a jelenlegi kormánypártokban lát lehetséges partnert a Szövetség?

Meglátjuk, mit hoz a jövő, milyen eredmény születik a parlamenti választáson. Akkor fogjuk látni, mi az, amiből főzni lehet. Azt azonban többször is hangsúlyoztuk, hogy a Kotleba-párttal és a tőlük távozókkal, illetve Robert Fico Smer–SD-jével nem szeretnénk együttműködni. Újra megismétlem, mindenkivel, aki az ország és a közösségünk sikerében érdekelt, le fogunk ülni tárgyalni.

Jól látható, hogy a magyar választókat nemcsak a Szövetség célozza meg. Honnan érkezhet a legnagyobb kihívás a következő időszakban: a magyar közösségen belülről vagy a szlovák pártok részéről?

Nagy kihívás, hogy a bizalom kiépüljön az új párton belül, hiszen mégiscsak három különböző entitás egyesült. A bizalom kérdése a belső kihívás, a külső pedig valóban a szlovák pártok részéről jelentkezik. A megoldást a munkában, a választók meggyőzésében látom. Ha sikerül olyan jövőképet kínálunk a felvidéki magyar embereknek, amivel megoldásokat találunk a problémáikra, nem fognak más alternatívákban gondolkodni. Az első nagy kihívás, hacsak nem lesz előrehozott választás, a jövő évi megyei és helyhatósági választás lesz. Ne felejtsük, a Szövetség igazi ereje a helyi képviseletben rejlik. A megyei és a helyi jelöltjeinknek továbbra is hiteles képviseletet kell biztosítaniuk, sok esetben a munka folytatására kell bizalmat kapniuk a választóktól.

Az előbb jövőképről beszélt. Mikorra várható, hogy a Szövetség kész programmal áll a felvidéki választók elé?

Nincs mire várnunk, a programalkotást rögtön az alakuló kongresszus után el kell kezdeni és a lehető leghamarabb megoldásokat kínálni a déli és a keleti régiók gondjaira. Újra hangsúlyozom, a térség gondjai nekünk prioritást jelentenek, ez különböztet meg minket a többi párttól.

Kongresszusi beszédében külön szólt a fiatalokhoz. Mivel tudja megszólítani a Szövetség a fiatal nemzedékeket?

A felvidéki magyar fiatalok számára az elmúlt évtized megosztottsága a természetes állapot. Ők még nem élték át, hogy a felvidéki magyar politika sikeres korszaka az egységpárt idejére tehető. Ezért is kell hangsúlyoznom, hogy a Szövetség megalakulásával új korszak kezdődik a felvidéki magyar politikában. Azt kérem a fiataloktól, ők is csatlakozzanak, és vegyék ki a részüket a közös sikerből. Tudatosítanunk kell, hogy a fiatalok jelentik a jövőt, őket mindenképpen be kell vonni az új korszak alakításába.

Forró Krisztián
Fotó: Katona Tamás
Mindenkinek megvan a helye a Szövetségben. Nyitottak vagyunk mindenki előtt, aki vállalja a munkát, senkit sem fogunk elutasítani.

A Szövetség megalakulása után is nyitva hagyják a kaput mindenki előtt?

Igen, mindenkinek megvan a helye a Szövetségben. Nyitottak vagyunk mindenki előtt, aki vállalja a munkát, senkit sem fogunk elutasítani. A Szövetség akkor lesz erős, ha minél többen csatlakoznak hozzá.

Térjünk át a nemzetpolitikára. Az MKP az elmúlt években a magyar kormány stratégiai partnere volt. A Szövetség esetében is hasonlóan szoros lesz az együttműködés?

A 2010 utáni időszak megmutatta, hogy a magyar kormány komolyan gondolja azt a felfogását, hogy minden magyar felelősséget érez minden magyarért. Mindez nyilvánvaló abból a támogatásból, amellyel a külhoni magyar közösségeket segítette Magyarország. Ebből következően számunkra egyértelmű, hogy a Fidesz–KDNP a stratégiai partnerünk. Bízom benne, hogy az eddigi nemzetpolitikai irányvonal a jövő áprilisi országgyűlési választások után is folytatódni fog.

A Szövetség alakuló kongresszusán a Kárpát-medencei magyar pártok is képviseltették magukat. Mennyire van tanulnivaló a külhoni magyar pártok tapasztalataiból, hiszen az elmúlt években esetenként jóval sikeresebbek voltak, mint a felvidéki érdekképviselet?

A külhoni magyar pártokkal az MKP részéről már eddig is rendszeres volt a kapcsolattartás, ezt mindenképpen folytatni fogjuk. Nagyon sokat lehet és kell is tőlük tanulni, hiszen megmutatták, ahol egységesen tudnak fellépni, ott erőt tudnak felmutatni. Annak ellenére is, hogy az országon belüli arányuk elmarad a felvidéki magyarság részarányától.

Forró Krisztián 1976-ban született, Nagymácsédon él, nős, 3 fiú édesapja, ügyvezető egy kereskedelmi és egy tanácsadó kft-ben. Politikai pályafutását 2004-ben az MKP-ban kezdte. Volt a párt galántai járási elnöke, országos elnökségi tagja, majd 2020-tól elnöke. Jelenleg Nagyszombat megyei képviselő, múlt szombaton a Szövetség országos elnökévé választották.

Megjelent a Magyar7 2021/40.számában.

 

Megosztás
Címkék