2023. március 18., 07:55

Sándor, József, Benedek - tavaszköszöntő hagyományok, népszokások

Március közepén három nevezetes névnap is van a naptárban: Sándoré, Józsefé és Benedeké, akik köztudottan a melegért, a tavasz eljövetelért felelősek a magyar néphit szerint.

nárcisz
Fotó: Pixabay

Az egész magyar nyelvterületen közismert időjárási regula: „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!”

sándor...
Fotó:  sulinet.hu

A népi regula szerint a meleg meghozatala így történt...

“A hosszú tél után Szent Péter egy zsákba kötve elküldette Sándorral a meleget a földre. Sándor ment, mendegélt, de nagyon elfáradt a meleg súlya alatt. Hiába törölgette a homlokát, lazította a ruháját, szomjas és fáradt maradt. Amint körülnézett, meglátott a Tejút mellett egy kocsmát. Hogy megpihenjen, ott lerakodott és iddogálni kezdett. Közben pillája elnehezülvén, ottfeledkezett. Szent Péter már megsokallta a földi embereknek a meleg utáni könyörgését, és Sándor után elküldte Jóskát, hogy keresse meg. Kereste, kereste, végre megtalálta az ivóban. A bor mellett azonban ő is elfeledkezett, hogy miért küldték. – Eriggy fiam, Benedek, aztán nézz utána, hol kujtorog a két lator! – indította útba a harmadikat is az öreg Péter. De biz, Benedek is úgy járt, mint a másik kettő, mert a Tejút melletti kocsmában igen jó bort mértek. Szent Péter csak várta, leste, mikor ér a földre a meleg. Lenézett az égből, de a jámbor vándorokat sehol sem látta. Nagyon megharagudott, és Mátyást küldte a földre, de most már korbácsot is nyomott a kezébe. Mátyás hamarosan rájuk akadt a kocsmában, mert már nagyon jókedvük volt, dalolásuk messzire elhallatszott. Bement hozzájuk. Amikor a három víg koma meglátta Mátyást ostorral a kezében, gyorsan szedték a sátorfájukat, és siettek a földre a zsák meleggel. Hirtelen nagy meleg lett, minden jég megolvadt". 
tavasz
Fotó:  Pixabay

Ezért mondják rájuk az ismert regulát, Mátyást pedig ezért tisztelték meg a jégtörő névvel.

Valójában persze nem holmi kocsmatöltelékekről, hanem szent férfiakról van szó. 

Sándor, József és Benedek, a három szent

Sándor a III. században élt nagy tudású férfiú volt, akit keresztény hite miatt börtönbe zártak. Szabadulása után Jeruzsálem püspökének választották. Közel négy évtizedes szolgálat után ismét börtönbe vettették. Magas korával nem törődve a rómaiak válogatott kínzásokkal gyötörték, így halt meg.

sándor
Fotó:  Wikipedia

József nem más, mint Jézus Krisztus nevelőapja, Szűz Mária jegyese és hitvese.

szent józsef
Guido Reni: Szent József (17. század)
Fotó:  katolikus.hu

Benedek pedig a nyugati szerzetesség alapítójaként tisztelt Nursiai Szent Benedek, a bencés rend alapítója, Európa védőszentje.

benedek
Pietro Perugino: Szent Benedek
Fotó:  Wikipedia
Népi megfigyelések

A népi időjóslás szerint, ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, ha nem, akkor hosszú, lucskos ősz lesz.

tavasz
Fotó:  hir.ma

A zsák meleg a vágyakozást jelenti, hiszen József napján éppen nem szűnik meg a szél, hanem ekkor fújnak a „böjti szelek”. A népi megfigyelés külön elnevezéssel jelöli a nagyböjt időszakában tapasztalható  folyamatos, erős szélfúvást: ezek a böjti szelek.

Úgy tartották, ha sok böjti szél fúj, akkor száraz lesz a nyár, ha nem, akkor sok lesz a csapadék. Ha nem fúj szél, az sem jó, mert az gyenge termést jelez előre.

szél
Fotó:  enkertem.hu
Sándor napja – március 18.

Az első meleghozó nap. Hagyományosan ekkor kezdik a takarmánynövények, a zab és az árpa vetését.

sándor
Fotó:  schaer.com

Sándor napját a bukovinai magyarok a zab és árpa, Jászdózsán a fehér bab vetőnapjának tartották, hogy jobb legyen a termés.

Ha Sándor napján szép az idő, jó termés várható“

– tartja a népi mondás.

„Sándor napja ma vagyon, átbillegtem a fagyon“ - hirdeti egy másik kis rigmus.

Engedje az isten, hogy sok Sándor napját
Megérjünk erőben, egészségben.

(Sándor-napi névnapköszöntő Kopácsról)
József napja – március 19.

A három jeles nap közül szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb József napja. E naphoz fűződik az időjárás- és természetjóslás, sőt a haláljóslás is. 

József-napkor figyelik az időjárást a földművesek és a a pásztorok is, mert József időjósló, mégpedig 40 napra előre, ezenkívül még baj- meg termésjósló nap is.

A bukovinai magyarok körében József a tavasz első napjának ünnepe volt, munkatilalommal. Szlavóniában úgy tartották, hogy József-napkor mindenkinek meg kell fürdenie és tiszta fehérneműt vennie.

Dunaszerdahelyen József napja az iparosok ünnepe volt. Céhes zászlóikkal vonultak a templomba.

A hagyomány szerint ezen a napon megszólalnak a madarak, mert „Szent József kiosztotta nekik a sípot”.

madár
Fotó:  Pixabay

József napja a méhek kasból való kieresztésének meghatározott ideje. Algyőn a gazda a következő szavak kíséretében eresztette ki a méheket:

Atya, Fiú, Szentlélök Isten nevibe induljatok, rakodjatok, mindön mézet behordjatok!”
méhek
Fotó:  Hagyományok Háza

Aki serényebb munkára akarta a méheit fogni, az hangyabolyt szórt a kas alá.

A néphit szerint. ha a méhek sűrűn kitelepednek a kas, vagy kaptár szájára, akkor jó idő lesz.

méhek
Fotó:  raketa.hu

A népi megfigyelések szerint Szent József napjára megjönnek a fecskék és a gólyák. Róluk is van egy hiedelem: ha piszkos a tolluk, jó lesz a termés, ha szép fehér, akkor viszont szűk esztendő várható.

gólya
Fotó:  turistamagazin.hu

Ilyenkor mondogatják a gyermekek:

Fecskét látok, szeplőt hányok.“
fecskék
Fotó:  Pixabay
Ha József napján derül, a hőség hozzánk beül.“

– szól a regula.

Göcsejben, ha az időjárás még nem kedvezett, akkor is kihajtották az állatokat ezen a napon, és csak később kezdték el a rendszeres legeltetést. Másutt általában Szent György-nap volt a kihajtás hagyományosan megszabott ideje.

állatok
Fotó:  zaol.hu

Ezen a napon úgy tartották, hogy ha kisüt a nap, akkor bátran meg lehet kezdeni a tavaszi vetéseket. A gazdáknak ilyenkor már vetniük kellett a tavaszi árpát.

Úgy tartották, ezen a napon kell elkezdeni a szántást, mert akkor egész évben jó termés várható.

szántás
Fotó:  forumhungaricum.hu

A háziasszonyok házi regulája szerint József napján kell vetni a krumplit, a hagymamagot, eldugdosni a fokhagymát. Alkalmas nap a kapor ültetésére is.

A bánáti székelyek azt ajánlják, hogy olyan sekélyre ültessük a krumplit, hogy meghallja a déli harangszót.

ültetés
Fotó:  agrarszektor.hu

Falun sok helyen József-naptól már mezítláb jártak a gyerekek.

gyerekek
Fotó:  pinterest.com

Az Alföldön úgy vélik, ha József napján szivárvány látható, a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros sáv bő bortermést ígér.

szivárvány
Fotó:  femina.hu

A Mura-vidéken úgy mondják:

amilyen az idő József-napkor, olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor.”
széna
Fotó:  museum-digital.org

A termést illetően azt vallják: „József kedvessége jó év kezessége.”

E napon kellett a paprika- és a paradicsommagot is elvetni, hogy jó palánta legyen belőle.

palánta
Fotó:  enkertem.hu

Bácska népe tapasztalatból tudja,

József-nap után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet, végleg kizöldül a rét, a legelő.

legelő
Fotó:  termeszetjaro.hu

De azt is mondták, hogy ha a gazda kiad valamit ezen a napon a házból, akkor a méhek rajzáskor elrepülnek. 

méhkas
Fotó:  helyitermek.nyiregyhazipaktum.hu

Az a hiedelem terjedt el, hogy József napján, ha fúj a szél, sok tűz lesz. Ezért mondták:

Sándor, József a szegény ember ellensége.”

Az e napok táján fújó böjti szelek sok kárt tettek régen, nagyon sokszor letépték a kis falusi házak tetejét.

sándor...
Fotó:  mandadb.hu

Az Ipoly menti falvakban a József-napi rossz idő sok halottat jelentett abban az esztendőben.

A drávaszögi Várdarócon így köszöntötték a Józsefeket:

József a neved napján a boroskancsót érd el,
Amig a halál a torkodra nem térdel!
Benedek napja – március 21.

Benedek napján a század eleji göcseji adatok szerint zsírt és fokhagymát szenteltettek a templomban, melynek azután gyógyító erőt tulajdonítottak. Kenőcsül használták a megdagadt, vagy hasogatásban szenvedő végtagokra.

fokhagyma
Fotó:  eletmod-magazin.com

Az ekkor vetett fokhagyma szép és nagy gerezdű lesz. Ezzel a fokhagymával kell a gyermekágyas asszonyt, kerteszteletlen csecsemőt megkenni, hogy ne fogja rontás.

fokhagyma
Fotó:  blikk.hu

Szeged környékén a Benedek-napon duggatott hagymát Bertalan napján szedték fel, utána a háztetőre rakták, ahol hét nap érte a napsugár és hat éjszaka a harmat. Ennek a benedeki hagymának a főzetével a tífuszos betegek fejét és hasát mosogatták.

Rábagyarmaton a marhák felfúvódásának gyógyítására tartották alkalmasnak a Benedek napján vetett hagymát.

fokhagyma
Fotó:  agrotrend.hu

A Benedek napján vetett fokhagyma közismerten gonoszűző szer. Ezt a lábodiak szerint Benedek napján reggel 9 óra előtt kell ültetni. Úgy hitték, ha abból egy gerezddel keresztben meghúzza az ajtót, az ágyat, a tyúkok ajtaját, akkor oda nem mehet a boszorkány.

boszorkány
Fotó:  Pixabay

Eleink szerint a fokhagymagerezddel lehet legjobban elűzni a lidércet háztól.

Benedek napján időjárásjóslásra is van példa. A bukovinai székelyek úgy vélték, ha ezen a napon dörög az ég, akkor száraz lesz a nyár.

villám
Fotó:  agrarszektor.hu

A közeledő tavasznak örülve a gyerekek hajadonfőtt forogva-ugrálva énekelték:

Benedek – jönnek a jó melegek.“

Eleink megfigyelték, ha Benedek napján a szarka magában száll, rossz idő lesz a határban. De ha párja szálldos vele, megjön hamar a nap fénye, ereje.

szarka
Fotó:  nlc.hu

Szeged környékén uralkodott az a hiedelem, ha József napján megdördül az ég, Péter-Pálkor jég veri el a határt, viszont jó bortermés várható.

bor
Fotó:  sokszinuvidek.hu
A három jeles nap időjárási összegzése
Eleink úgy tartották, hogy ezeken a napokon nemcsak a meleg érkezik meg az emberekhez, de a későbbi időjárásra is lehet következtetni abból, hogy milyen az idő Sándor, József és Benedek napján.

A bácskai Topolyán a három jeles nap együttes megfigyeléséből vontak le következtetéseket: ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, ha nem süt ki, akkor hosszú, lucskos őszre lehet számítani.

jó idő
Fotó:  nyiregyhaza.hu

E három napot eleink a tavasz végérvényes győzelmének tekintették, amikor végleg eltűnik a tél.

Mit a hoz a zsákjában idén Sándor, József, Benedek?

Az előrejelzések szerint napról-napra erősödik a nappali felmelegedés, a déli tájakon a jövő hét második felében akár 20 fokot is mutathatnak a hőmérők.

Idén sem lehet panaszunk a "zsákos emberekre", Sándor, József és Benedek ismét elhozzák a meleget.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.