2022. november 6., 19:01

Kitüntetett lovagjaink

Október 15-én, Visegrádon tartotta meg éves rendi ülését a Szent György Lovagrend, amelyet 696 évvel ezelőtt alapítottak a visegrádi palota lovagtermében. Ez a legrégebbi, ma is működő, magyarországi alapítású világi lovagrend, ami azt jelenti, hogy nem egyházi alapokon jött létre.

kitüntetett lovagok

A rendi ülés a himnusz eléneklésével kezdődött, amely után lovag Cseke László rendi kancellár üdvözölte az egybegyűlteket, s kérte, hogy a küldöttek egy perces néma csenddel emlékezzenek a rend tagjára, lovagdáma Wittner Máriára, akitől egy nappal az ülés előtt vettek végső búcsút a budakeszi temetőben. 

A rendi kancellár ezután priorátusokra lebontva megtartotta beszámolóját a lovagrend 2021-es tevékenységéről, majd a küldöttek elfogadták az éves költségvetést. Az ülés egyik fénypontja a kitüntetések átadása volt, annál is inkább, hogy a díjazottak között felvidéki lovagok is voltak.

A Szent György Lovagrend legmagasabb kitüntetését, az Anjou Pajzsot lovag Balogh Gábor kapta. Ezzel ismerték el a felvidéki magyar kultúra megőrzése terén, főleg a Szent Koronához fűződő hagyományok ápolásában végzett munkáját, és a Szent György Lovagrendben kifejtett önzetlen tevékenységét.

Lovag Balogh Gábor kora ellenére az egyik legtevékenyebb tagja a Felvidéki Nagypriorátusnak, illetve a Szent György Lovagrend Magisztrátusának. Ipolybalog polgármestereként 2005-ben kezdeményezte, hogy a faluban helyezzék el a Szent Korona hiteles másolatát. Azóta is minden évben megtartják Ipolybalogon a Szent Korona ünnepet, amely nemcsak a térség, hanem az egyész Felvidék kiemelt kulturális és identitásmegőrző rendezvénye lett. Évtizedek óta tisztségviselője a legnagyobb felvidéki kulturális szervezetnek, a Csemadoknak, amelyben főleg Ipolyvölgye kulturális és történelmi hagyományainak védelmére irányítja a figyelmet. Rendszeresen népszerűsíti a Lovagrendet a sajtóban. Szerkesztője a Kürtös közéleti regionális hetilapnak, amely – neki is köszönhetően – már hosszú évek óta hozzájárul a magyar nemzeti tudat megerősödéséhez Ipolyvölgye térségében. Lovag Balogh Gábor kiveszi a részét a karitatív tevékenységekből, segítségével sok adomány és segély került az elesettekhez Kárpátaljára és Erdélybe.

A Szent György Lovagrend tiszti keresztjét hadiszalagon a Szent Koronával és Anjou liliomokkal kitüntetést kapta lovag Ladányi Lajos, az ifjúság nevelése érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért. Az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Vállalkozási Középiskola létrehozása után, lovag Ladányi Lajos hozzálátott a legfiatalabb korosztály intézményi nevelésének megalapozásához a Zoboralján.

Ennek példaértékű eredménye, hogy 2020-ban átadták a magyar kormányzati támogatással épült óvodát Nagycétényben. Ez egyértelműen az ő érdeme, mivel irányításával sikerült időben befejezni az építkezést. Az intézmény meghatározó jelentőségű a szórványvidék magyarságának megmaradása szempontjából. 

A Szent György Lovagrend lovagkeresztjét hadiszalagon a Szent Koronával kitüntetést lovag Csámpai László kapta a felvidéki apródképzés terén elért kimagasló eredményeiért. A 2015-ben létrejött apródképző iskola „Zoboralji Apródok” néven lovag Csámpai László vezetésével dolgozik. Amellett, hogy rendszeresen részt vesznek a Szent György Lovagrend eseményein, beleértve a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat, rendszeresen szerepelnek nemcsak a Felvidék, hanem csaknem az egész Kárpát-medence magyarlakta településeinek kulturális és hagyományőrző rendezvényein. Létszámhiány miatt a Felvidéki Nagypriorátus működési területén több helyen is megszűnt a magyar iskola, így kézenfekvő, hogy nagyobb intenzitással kellett foglalkozni az ifjúság nemzettudatának erősítésével. Ezért az apródképző iskola egyes tagjainak tevékenységét kiterjesztették olyan területekre, amelyeket azelőtt az iskola látott el.

Így a felvidéki apródok lovag Csámpai László vezetésével nemcsak gyakorlatukkal mutatkoztak be, hanem többen közülük történelmi versenyeken is szerepeltek és értek el eredményeket, de emellett a kulturális rendezvényeken is megállták a helyüket.

Visegrád

Ugyancsak a Szent György Lovagrend lovagkeresztjét hadiszalagon a Szent Koronával kitüntetést kapta lovag ifj. dr. Csámpai Ottó is, gróf Esterházy János emlékének ápolásáért. Lovag ifj. dr. Csámpai Ottó az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont igazgatója lovag Paulisz Boldizsár halála után vette át ezt a nemes feladatot.

Az elmúlt időszakban már több tízezer zarándok látogatta meg a múzeumot és a központ további létesítményeit a Kárpát-medence minden szegletéből, de voltak magas rangú látogatóik is, például Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök. A kitüntetett rendszeresen részt vesz az egyházi és világi rendezvények szervezésében, ami remélhetőleg hozzájárul gróf Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásához. Tevékenységével növelte a Szent György Lovagrend presztízsét és létjogosultságát abban a térségben, ahol az alternatív rendek is hódítanak. 

A Szent György Lovagrend 1326. április 24-én, Szent György napján jött létre, amikor Károly Róbert király Boleszló esztergomi érsek és a magyar püspöki kar jelenlétében nyilvánosságra hozta a rend statútumát Visegrádban. A lovagok világi és egyházi szolgálatokat egyaránt elláttak. Egyházi feladatukból fakadt a kereszténység védelme, az ünnepek fényének biztosítása, a gyöngék, a szegények és az elesettek védelme, támogatása. Ők óvták a király és az udvartartás szereplőinek biztonságát, őrizték az 1323-ban a visegrádi fellegvárba szállított Szent Koronát, emellett lovagi tornákon ők adták a király kíséretét és a szabályok ellenőrzése is a feladatukat képezte. (Wikipedia)

Megjelent a Magyar7 2022/44.számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.