cl_magyar7_029_het_2024
Pártatlan közvetítés, véres kampány és a Vatikánig sem hallatszó ima
Magyar7 - 29. száma
2023. június 8., 11:51

Az a magyar, amit mi teszünk kőről kőre... - KÉPEKKEL

Százhárom éve, hogy pecsét került a trianoni békediktátumra, amely az akkori Magyarország megcsonkítását rendelte el. A pecsét tintája azóta sem száradt be, mély sebet karcolva folydogál a magyar szívben több mint egy évszázada, sőt minden év június 4-én felsajdul.

nemzeti összetartozás
Galéria
+1 kép a galériában
Fotó: ma7

A szerződés aláírásának előjátéka a magyar békeküldöttség januári megalázása volt. A delegáció élén álló gróf Apponyi Albert nagy ívű beszédét ugyan hallotta, de meg nem hallgatta az a nagyjából harminc ember a féltucatnyi nemzet képviseletében a Nagy Trianon-kastélyban.

A kortársai által legnagyobb élő magyarnak kikiáltott gróf Apponyi Albert végső nyughelye, akarata szerint, a felvidéki Éberhardon van. A település a nemzeti összetartozás egyik színterévé vált, hiszen június 4-e a magyar kormány 2010-es kezdeményezésének köszönhetően a nemzeti összetartozás napjává nemesedett, hogy az évtizedek óta gyülemlő bénító trianoni fájdalom béklyóinak láncait együvé tartozásunk jelképeivé kovácsoljuk.

A kis éberhardi kápolna június elején megtelik emlékezőkkel, az anyaországból érkező vendégekkel, valamint a helyi, felvidéki politikai és kulturális élet szereplőivel, és mindazokkal, akik fontosnak tartják leróni tiszteletüket és együtt emlékezni. Ökumenikus istentisztelet jegyében vallási képviselők kérik Isten áldását nemzetünkre, hogy a megnyesett fa kizöldüljön és a sok rossz jóra forduljon.

éberhard
Fotó:  ma7

Idén Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a Magyar Országgyűlés volt elnöke tette tiszteletét a megemlékezésen. A romániai Torockóról érkezett, ahol előző nap Duray Miklós-emlékszobát avattak és a Panyik Imre, felvidéki díszműlakatos által készített magyar koronázási ékszerek fémmásolatát is ide szállították, hogy teljesítse misszióját, az ottani szórványmagyarság megmaradásának erősítését. Rámutatott, hogy ez is bizonyítja, mennyire összekapcsol minket magyarságunk.

Szili Katalin beszédében gróf Apponyi Albertet méltatta. Ha ma köztünk lenne, aktuális tanácsokkal tudna szolgálni akár a kisebbségvédelemmel, a birtokelkobzásokkal, az oktatási és egyházi ügyekkel kapcsolatban. Feltette a kérdést, mennyiben változott az 1920-as évektől a helyzet?

,,Mennyivel jutottunk tovább azóta, hogy ő a Népszövetségben az autonómia, vagy az önigazgatás kérdésében mindvégig kiállt a nemzetéért és azért, amit sokan, sok helyütt megfogalmaztak, hogy az önkormányzás, az önigazgatás, az önrendelkezés alapvető emberi jog, úgy tartozik hozzá az életünkhöz, mint bármilyen személyes jog.”

A helyzet annyiban változhatott, hogy az akkori kihívásokhoz újak társultak. Itt fontos kiemelni Apponyi 1929-ben, az amerikaiakhoz intézett elmélkedését, amelyben elmondta, az akkorra már csak kicsinyke ország nem csupán a cigányzenészek és pirospaprika hazája. Magyarország egykor a nyugati civilizáció legtávolabbi előőrse volt keleten. Feltartóztatta a tatárokat és a törököket, ezáltal védte a Nyugatot. Mindezekért cserébe Trianont kapta jutalmul.

Ha belegondolunk, kísértetiesen hasonló helyzettel találjuk szembe magunkat ma is. A kis Magyarország a jelen gazdasági helyzetben egy világjárvány után szintén azt a szerepet kapta, hogy féken tartson egy konfliktust, ugyanakkor nem feledkezett meg a külhoni magyarságról sem. Inkubátorként igyekszik óvni és nevelni a jövő nemzedékét az anyaországon kívül is. Ezért lehet igaz György András református lelkész igemagyarázata az ökumenikus istentiszteleten.

,,Nagyvonalú az Isten, mert ma az a magyar, amit mi építünk, amit mi képviselünk. Ma az a magyar, amit mi teszünk kőről kőre, ezért fontosak az alapok, a kősziklára épült ház. Így Magyarország ott van, ahol én vagyok.”

éberhard
Fotó:  ma7
Zsidó János esperes, aki évekig volt Éberhard plébánosa és megerősítette az ottani magyar közösséget, hozzátette, ne csak az anyagi javakat várjuk az anyaországtól, hanem vegyünk példát a morális, szellemi értékekben és hozzáállásban is, és álljunk ki azok mellett, akiket ez a liberális világ meg akar alázni és ellehetetleníteni. „Álljunk ki Böjte Csaba, Bagdi Emőke, Suhajda Szilárd vagy Cirill atya mellett” – mondta homíliájában.

Ahhoz pedig, hogy a következő generáció alapjai is erősek legyenek, és mi se bizonytalanodjunk el nemzeti öntudatunkban itt a Felvidéken, a szeptemberi előrehozott választásokon kell bizonyítanunk. Úgy, ahogy a békeküldöttség százhárom évvel ezelőtt félre tudta tenni büszkeségét a nemzet érdekében, hogy ne szakítsanak szét minket. Most nekünk, hétköznapi embereknek van lehetőségünk arra, hogy újra összekapcsoljuk a magyart a magyarral és beteljesüljenek Apponyi Albertnek az amerikaiakhoz intézett szavai. 

,,Ha Magyarországot emlegetni hallják, ne csak a festői tájakra gondoljanak, amiről az országgal kapcsolatban beszélni szoktak. Gondoljanak az ország történelmi teljesítményeire is, gondoljanak arra a félelmetes harcra, amelyet a valaha megkötött leggonoszabb békeszerződés által lesújtott nemzetünknek meg kell vívnia azért, hogy megőrizze nemzeti erőinket, hogy képes legyen újabb tettekre a szellemi és morális előrelépésben, az emberiség üdvére, hogy betölthesse azt a helyet, amelyet a Gondviselés elrendelt számára.”

Megjelent a Magyar7 2023/23. számában.

éberhard
Galéria
+1 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.