2023. február 6., 20:50

Aki pénzjutalomért üstökösökre vadászott

A csillagászat történetében nemcsak egyetemet végzett kutatókat, hanem autodidakta felfedezőket is számon tartanak, sőt ez utóbbiak olykor döntő fontosságú megfigyeléseket tettek.

Autodidakta volt
Edward Barnard (1857-1923)
Fotó: Wikipédia

Az a 100 esztendeje elhunyt férfi, akiről az alábbiakban szó lesz, igen szegény család gyermekeként indult el meghódítani az égi világot és nevét számos objektum (kráter a Holdon és a Marson, kisbolygó, gázköd az Orion csillagképben – ezt Lófej-ködnek is nevezik –, vörös törpecsillag stb.) viseli.

Edward Emerson Barnard 1857. december 16-án született az amerikai Nashville-ben. Édesapja még az előtt elhunyt, hogy ő világra jött. Özvegyen maradt édesanyja csak nagy nehézségek árán nevelte két fiát, ugyanakkor kedvelte a művészeteket és viaszból készült virágait árulgatta, hogy pénzhez jusson. Edward jószerével még iskolába sem járhatott, de a csillagos ég már kisgyermekként izgatta. A kertjükben álló kiszuperált tehervagon padlóján heverészve figyelte éjszakánként a csillagokat.

Kilencéves korában egy nashville-i fényképész segédje lett és 17 éven át itt dolgozott, közben pedig autodidaktaként gyarapította ismereteit. Az akkoriban még újdonságnak számító fényképezés területén nagy tapasztalatra tett szert és a maga készítette kezdetleges teleszkópjaival rendszeres megfigyeléseket végzett. Később évi fizetésének mintegy kétharmadát kitevő összegből megvásárolta az első profi távcsövét. 1881-ben megházasodott és feleségével, valamint akkor már rokkant édesanyjával Tennesie-be költözött.

1881. május 12-én figyelte meg első üstökösét a Markab (Alfa Pegasi) csillag közelében, de ezt a felfedezését hivatalosan sehol sem jelentette, ezért később nem került az általa megtalált és bejelentett további 14 üstökös közé. Ezeket a vándorló égitesteket egyébként pénzjutalom ellenében kereste. Egy New Yorki-i kereskedő, Harrington Warner, aki magáncsillagdát építtetett, 200 dollárt ajánlott fel annak, aki egy üstököst fedez fel. Barnard 1881 szeptemberében egy újabb üstököst talált, amit már bejelentett és a 200 dollárból Tennesiben házat vásárolt, majd a további üstökösökért kapott pénzből berendezte. 1892-ben egy 6,5 éves keringési idejű üstököst egy fénykép alapján talált meg. Ő volt az első csillagász, aki ezzel a módszerrel fedezett fel egy addig ismeretlen objektumot.
Barnard 33
Lófej-köd
Fotó:  Wikipédia

1883-ban a barátai pénzt ajándékoztak számára, és ez lehetővé tette, hogy a Vanderbilt Egyetemen alaposabb matematikai, fizikai és kémiai tudásra tegyen szert. Tanulmányai mellett az intézmény obszervatóriumában gyakorlatvezetőként tevékenykedett. Oklevele megszerzése után a kaliforniai Mount Hamiltonban működő Lick Obszervatóriumban kezdett dolgozni a világ akkor legnagyobb lencsés távcsövével. Itt fedezte fel a Jupiter ötödik holdját, az Amaltheát.

1895-ben a Chicagói Egyetem csillagászatprofesszora lett és 1923. február 6-án bekövetkezett haláláig a Yerkes Obszervatóriumban folytatott megfigyeléseket, ahol mindmáig a világ legnagyobb lencsés távcsöve található.

Barnard a csillagászati fényképezés terén is figyelemre méltó eredményeket ért el. A Tejútról készült nagyszögű felvételei feltűnést keltettek. Felfedezett több változó csillagot és 1916-ban figyelte meg a Földtől mintegy 5,9 fényévnyire található vörös törpét, amely az ő nevét viseli. A Barnard-csillag a jelenleg ismert legnagyobb sajátmozgású csillag, évente 10,3 ívmásodpercet tesz meg az égbolton. Ez az égitest másodpercenként 140 km-es sebességgel közeledik a Nap felé és mintegy kilencezer év múlva 3,8 fényévnyire lesz tőle.

Barnard tanulmányozta a Tejút sötét térségeit és megállapította, hogy ezek valójában csillagközi gázokból és porból álló felhők, amelyek leárnyékolják a mögöttük levő távolabbi csillagokat. A tudós jegyzéket készített ezekről a felhőkről, amelyek az ő nevét és egy számot viselnek. Az utolsó felhő katalógusszáma Barnard 370. A jegyzéket 1919-ben közölte az Astrophysical Journalben. A Tejútrendszerről készült fényképeiből halála után négy évvel egy válogatás jelent meg.

Jóval kisebb
A Nap és a Barnard csillag összehasonlítása
Fotó:  Wikipédia
A Daedalus terv

A csillag „közelsége” megmozgatta a tudósok és a mérnökök képzeletét is. A múlt század hetvenes éveiben elindították a Daedalus tervet, amely azt tűzte ki célul, hogy egy személyzet nélküli űrhajót indítanak a Barnard csillag felé, amelyről feltételezték, hogy egy Föld típusú bolygó is kering körülötte. Az űrjárművet kémiai és termonukleáris energia is hajtotta volna, a végsebessége pedig elérte volna a 36 000 kilométert másodpercenként. Az elképzelések szerint a termonukleáris energiához szükséges deutériumot és hélium-3-at a Jupiter atmoszférájából nyerte volna. A tervekben az is szerepelt, hogy az út során a járműre szerelt berendezések és teleszkópok fontos adatokat szolgáltatnak majd a földi központba.

A projektben feltételezték, hogy olyan technológiát is alkalmaznak, amelyet majd csak később fejlesztenek ki. 1980-ban Robert Freitas azzal az ötlettel állt elő, hogy olyan berendezést kellene készíteni, amely a Barnard csillagot elérve elkészítené önmaga kópiáját. 2009-ben Ikarosz terv néven ismét tovább gondolták az eredeti projektet és jelenleg az ehhez szükséges műszaki megoldások lehetőségeit vizsgálják.

Még soká lesz belőle valami
A Barnard csillag felé indítani tervezett űrhajó modellje
Fotó:  Wikipédia
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.