2021. április 2., 07:00

„Keserűen kínzatul, vas szegekkel veretül…” Krisztus szenvedéstörténete középkori faliképeken

Az egyházi év nagy ünnepei közül különösen a húsvét, Krisztus szenvedéstörténete állt a középkori ember életének középpontjában. E nagy napok eseményeit, hittitkait misztériumjátékokban jelenítették meg. A nagyböjti passió-előadásokat a 13-14. századtól egész Európában a ferences lelkiség mély együttérzése hatotta át. Jézusnak, az Istenembernek az életáldozatát és Máriának, az Istenanyának a fia kínzásán és rettenetes kereszthalála felett érzett emberfeletti fájdalmát a középkor embere a legmélyebb beleérzéssel élte át.

Médialapozó
Fotó: Görföl Jenő
Jézus virágvasárnapi bevonulása (Martonháza)

A középkori passió-előadások az imákkal és énekekkel az európai irodalomnak, de a magyar nyelvű költészetnek is legrégibb emlékei. Igaz ugyan, hogy csak az Ómagyar Mária-siralomnak ismerjük írott változatát, de a 20. századi népzenei gyűjtések (Erdélyi Zsuzsannáé) rámutatnak a gazdag 13-14. századi magyar nyelvű, ferences szellemű Mária-himnuszok és passiójátékok létére.

Nagylibercse
Fotó:  Görföl Jenő
Nagylibercse

A húsvéti ünnepkör történetének jeleneteit ábrázolták a leggyakrabban a templomok faliképein is. A Szenvedéstörténet, a Passió-ciklus ábrázolása általában a templom szentélyében történt, ugyanis a szentély középpontjában, az oltárnál a pap Krisztus kereszthalálát és feltámadását jeleníti meg a szentmisében.

Gecefalva
Fotó:  Görföl Jenő
Gecefalva

A Passió-ciklusban általában jelenetekre bontva ábrázolják a Szenvedéstörténet egyes eseményeit. Az egyes templomokban a különböző korokból (romanika, gótika) származó jelenetsorok különböző számú képet tartalmaznak. Ezek a jelenetek a későbbi keresztúti ájtatosságok stációival is megegyeznek, ám mivel időben korábbiak, több olyan jelenetet is tartalmaznak, melyek a stációképeken már nem jelennek meg.

A passióciklus leggyakrabban ábrázolt jelenetei:

Bevonulás Jeruzsálembe – Virágvasárnap eseménye – a Passió-ciklus első képe

Ima a Getsemáni kertbenLukács evangéliuma alapján ábrázolják, az alvó apostolokkal

Utolsó vacsoraAz Utolsó vacsora az eucharistia alapításának az ábrázolása, minden Passió-ciklus tartalmazza

Jézus elfogás – Júdás csókja – Júdás csókkal árulja el Jézust, a poroszlók elfogják

Háromszlécs
Fotó:  Görföl Jenő
Háromszlécs

Krisztus Pilátus előtt – Ecce homoaz ismert jelenet minden Passió-ciklus része

Ostorozás – Tövissel koszorúzása szenvedéstörténetnek ezt a jelenetét együtt is ábrázolják

Podolin
Fotó:  Görföl Jenő
Podolin

Keresztvitel – Keresztútezt a jelenetet a keresztúti ájtatosságok stációképein több részletben jelenítik meg

Jézust megfosztják ruháitólaz evangéliumokban leírt jelenetet a középkori faliképeken

ritkán ábrázolták

Háromszlécs - Jézust megfosztják ruháitól
Fotó:  Görföl Jenő
Háromszlécs - Jézust megfosztják ruháitól

Keresztre szegzésa keresztre szegzés jelenete néhány Passió-ciklusban szerepel csupán

Jézus a kereszten – Kálváriaa Szenvedéstörténet leggyakrabban ábrázol jelenete. Jézus

elgyötört teste a kereszten, a kereszt tövében Mária és Szent János látható. A Kálvária képek önálló, cikluson kívüli ábrázolása is rendkívül gyakori.

Svábfalva - Levétel a keresztről
Fotó:  Görföl Jenő
Svábfalva - levétel a keresztről

Levétel a keresztről – PiétaA Passió-ciklusnak ezt a jelenetét nagyon gyakran ábrázolják, az előbbin Arimetai József és Mária van, az utóbbin Mária ölében tartja Jézus testét.

Sírbatétel a testet sírba helyezők között Mária a központi alak

Feltámadása sírból diadalmasan kilépő Krisztus a központi alak, a sír mellett az alvó katonák.

Podolin - feltámadás
Fotó:  Görföl Jenő
Podolin - feltámadás
Podolin - feltámadás
+17 kép a galériában
Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!