Magyar7 - 2024/31.
Magyar varázsmeséink nyomában, népfogyatkozás helyett néptölte és párizsi reményeink
Magyar7 - 30. száma
2022. szeptember 12., 09:59

Idő-járás a kassai déli templomban

A Kassai egyházmegye boldog emlékű püspöke, dr. Fischer-Colbrie Ágoston, a béke királynéjának tiszteletére egy új templom építését határozta el az egyre terjeszkedő Kassán. Szándéka megvalósítását 1925-ben bekövetkezett halála hiúsította meg. A hálás hívek azonban felkarolták az ügyet, gyűjtést indítottak, hogy a város déli kerületében építsék fel a templomot. A város e célra 100 méter hosszú és 40 méter széles telket adományozott.

Kassa magyar katolikus
Fraenkel Emil: Nem hagyhatom annyiban
Fotó: Somogyi Szilárd

A bevezető adatok Wick Béla Kassa története és műemlékei című kötetéből származnak, s a keleti metropolisz Béke Királynéja nevű templomának alapítását örökíti meg. 1937 óta azonban teljesen megváltozott a hívek nemzetiségi összetétele, és a kétezres években 100-150 magyar járt rendszeresen a vasárnap 11 órai magyar misére. Elsősorban azokról a kassai magyarokról van szó, akik nem a belvárosban élnek. A pandémia múltán számuk 80-100 főre csökkent.

Július elsejével új plébános került a Béke Királynéja-templomba, Martin Novotný személyében, aki vasárnap délelőttre bevezetett egy új, szlovák nyelvű gyermekmisét, s ezzel együtt a magyar misét fél órával későbbre, 11:30-ra helyezte. Ezt már dr. Fraenkel Emil szerkesztőségünknek küldött leveléből tudjuk, amelyben az ismert kassai orvos és hitéleti aktivista abbéli aggodalmának is hangot ad, hogy a miserend megváltoztatása a magyar hívek elmaradásához fog vezetni. Felkerestük hát a levélírót, majd ennek nyomán találkoztunk a templom új plébánosával, és alkalmunk nyílt beszélni a helyi magyar katolikus közösség néhány további meghatározó személyiségével.

Kassai magyar katolikus
A Béke Királynéja-templom 1938-ban is modern volt, és annak számít még ma is
Fotó:  Somogyi Szilárd
Számít-e a fél óra?

Laikusként és kívülállóként nyilván eszébe jut az embernek, hogy vajon a fél órás átütemezés veszélybe sodorhat-e egy 80-100 fős közösséget? A kézenfekvő válasz sokunk részéről valószínűleg az lenne, hogy nem, Fraenkel doktor viszont gyakorló templomba járóként a tradícióval és a bevett emberi szokásokkal érvel: ebben a templomban is a vasárnapi mise és a vasárnapi ebéd kettőse kéz a kézben járnak emberemlékezet óta. Mint mondja Fraenkel Emil, gyermekkorában itt ministrált, s az azóta eltelt évtizedek alatt a 11 órai magyar mise bevésődött a hívők tudatába. Most attól tart, hogy a magyar hívek elmaradnak, és nekik megfelelőbb időpontban, szlovák misére mennek majd. Szavait konkrét számokkal is alá tudja támasztani, az új kezdési időpont bevezetés óta legutóbb már csak 28-an voltak a magyar misén. És ez még csak a második fél tizenkettes mise volt!

Kassa magyar katolikus
Martin Novotný plébános szerint a helynök úr jóváhagyta a változást
Fotó:  Somogyi Szilárd
Nem tudunk mindenkinek megfelelni

Bár apróságnak tűnhet a fél órás csúszás, a magyar hívek számának ilyen mértékű csökkenése miatt jogosnak tűnik a kérdés, hogy vajon jól átgondolt döntés volt-e? A legavatottabbnak, Martin Novotný plébánosnak tesszük fel a kérdést, aki mosollyal fogadja bevezetőnket, amelyben vélhetően túlzottan hangsúlyosnak tarthatja a nemzetiségi hovatartozás emlegetését. Elmondja, hogy kizárhatjuk, hogy itt bármiféle nemzetiségi ellentét működne, részéről arról van csupán szó, hogy idehelyezésekor tapasztalta, hogy bár legutóbb 80 elsőáldozó került ki a templom körzetéből, a gyermekekkel nincs külön foglalkozás. Ezért kezdeményezte a gyermekmiséket, és ezért kezdődik fél órával később, fél tizenkettőkor a magyar mise. Többször hangsúlyozza, hogy az időpontmódosítást előzetesen megkonzultálta a kassai egyházmegye magyar helynökével, Pásztor Zoltánnal, s háromszor is elmondja, hogy a helynök úr a beleegyezését adta.

A plébános hozzáteszi, megérti, hogy évtizedek óta bevett időpontról van szó, de lehetetlen mindenki szempontjait figyelembe venni, s olykor a változásokat a helyzet is megköveteli. Ilyen változás a templomba járók számának a járvány utáni csökkenése, ezért is prioritás számára a gyermekmise. Azt is elmondja, hogy további alternatív javaslatai voltak, az egyik a reggel 8 órai kezdés, a másik, hogy a közeli Szentlélek- templomba járhatnának a magyar hívek az általuk kívánt időpontban. Végül elárulja, karácsony után hajlandó felülvizsgálni a helyzetet, s ha úgy látja, szó lehet a módosításról.

Kassa magyar katolikus
Remény azért van!
Fotó:  Somogyi Szilárd
A javaslatok csak látszatmegoldások

Fraenkel Emil a két felajánlott lehetőséget egyformán látszatmegoldásnak tartja. A reggel 8 órai kezdés eleve más réteget szólít meg, a Szentlélek-templom pedig egy autóval megközelíthetetlen sétányon van, ami az idősek és betegek szempontjából elfogadhatatlan. Elmondjuk, hogy a plébános hajlandó pár hónap múlva visszatérni a kérdéshez, de Fraenkel Emil szerint 3-4 hónap hosszú idő, és az elmaradó hívek talán már sosem térnek vissza.

A kassai orvosnak sajátjai között is meg kell küzdenie az igazáért, hiszen a magyar katolikus közösség meghatározó tagjai, bár nem örülnek a változásnak, mégis a fontolva haladás útját járnák. Megtudjuk, hogy egy háromtagú küldöttség járt ez ügyben Novotný plébánosnál, és Pásztor helynökkel is találkoztak. Előbb Szeghy Andrással beszélek, aki elmondja, hogy szerinte sincs szó magyarellenességről, majd Hoffmann Tamás mondja, hogy „ne időpontra menjenek az emberek a templomba, hanem keressék Istent ott, ahol meg tudják találni”.

Kassa magyar katolikus
A képeken maradt már csak magyar felirat
Fotó:  Somogyi Szilárd

Őket egészíti ki Bánó Balázs és Gergely egyebek mellett azzal, hogy egyházi ügyről van szó, s elsősorban az egyházi vezetőknek kell megoldást találniuk. Közös véleményüket fogalmazza meg Szeghy, amikor elmondja, hogy elfogadják az atya döntését, s Pásztor helynökkel abban maradtak, hogy ezt most így hagyják, de nincs kizárva a későbbi változás lehetősége. Hozzá kell tennem, hogy négyük véleménye Fraenkel Emil fellépését illetően is hasonló, szerintük nem teljesen szerencsés, hogy már ebben a körben a sajtóhoz fordult. Megpróbálom elérni Pásztor helynököt, aki nem reagál a hívásunkra, sem üzenetünkre. Később az érsekség szóvivője megerősíti, hogy az időpontváltozás Pásztor helynök jóváhagyó tudomásulvételével történt.

Ami biztos

Mindenekelőtt az, hogy akár így, akár úgy, de egy bejáratott magyar mise megszűnik Kassán. Továbbá az is biztos, hogy Fraenkel Emil a mostanihoz hasonló, sokaknak radikálisnak tűnő fellépésével 2020-ban már elérte, illetve mozgósítani tudta a kassai magyar katolikusokat, hogy továbbra is legyenek húsvéti magyar misék, így mostani fellépése nem újszerű. Ennek kapcsán sajnos az is biztosnak látszik, hogy Pásztor Zoltán helynök, akárcsak 2020 nagyhétjén, most is egy olyan döntésre bólintott rá, amely kifejezetten hátrányos helyzetbe hozza a magyar hitélet eddigi gyakorlatát Kassán.

Kassa magyar katolikus
A hirdetőtábla csak szlovákul hirdet...
Fotó:  Somogyi Szilárd

S biztosnak látszik az is, hogy Novotný plébános tényleg a szlovák nyelvű gyermekmisék bevezetése érdekében hozta meg a döntését, és a várható kisebb ellenállás irányába lépett. A Békesség Királynéja, vagy ismertebb nevén a kassai déli templom mára ugyanis már csak a díszek és a színes ablakok felirataiban őriz némi magyar jelleget. A közlemények csak szlovák nyelven jelennek meg, csak szlovák nyelvű miséket közvetítenek a világhálón, a templom internetes honlapján pedig a heti program meg sem emlékezik arról, hogy itt vasárnaponként magyarul is miséznek.

Megjelent a Magyar7 hetilap 36. számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.