Felszentelték Géresi Róbert püspököt

2021. június 26., 18:25
Virsinszky Tamás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Zsinatának a rimaszombati református templomban megtartott szombati nyitó istentiszteletén tette le hivatali esküjét Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok, valamint helyetteseik.

Géresi Róbert református püspök és Porubán Ferenc főgondnok
Fotó: Virsinszky Tamás/ma7.sk

Az alkalmon igét hirdetett Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, aki beszédében az Istentől kapott élet adományainak kérdéskörét boncolgatta.

Mi reformátusok igyekszünk sokat tenni a népünkért, azokért, akik ránk vannak bízva. Küzdünk, harcolunk építünk: óvodát, iskolát, templomot. Küzdünk a nyelvünkért és ápoljuk, küzdünk a kultúránkért és küzdünk azért, hogy építeni tudjuk a közösséget, de a legfőbb jó, amit semmi más nem helyettesít az Istennek az élő igéje, ez van ránk bízva. Istennek a beszéde, amivel egyszerre vagyunk zsigerileg egyek

– fogalmazott Balog Zoltán, majd rámutatott a nyelvi közösségen túl, a hit közösségének - határok nélküli - fontosságára.

Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke
Fotó: ma7.sk

Az istentiszteleten tette le hivatali esküjét Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok. Az eskü szövegét előolvasta Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke.

Géresi Róbert újonnan felszentelt püspök előbb magyar, majd szlovák nyelven mondta el székfoglaló igehirdetését, amelyben aláhúzta azt a tényt, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat magyar és szlovák gyülekezetek alkotják.

„Egy egyház vagyunk, akik évszázadok óta saját anyanyelvükön hirdetjük az igét a kálvini hitelvek alapján. Ez egy érték és lehetőség is egyben, de valljuk meg őszintén, hogy sok esetben kihívás is. Isten igéjének igazságát kell hirdetnünk úgy, hogy a másikban az ugyanolyan értékkel megajándékozottat látjuk. A társadalmi nyomás által felerősített bárminemű identitásváltás gyakorlatát a mi egyházunk nem tudja és nem kívánja támogatni” – hangsúlyozta a püspök.

Géresi Róbert püspök
Fotó: ma7.sk

Kitért arra is, hogy bár sok gyülekezet - az elvándorlás és a negatív demográfiai mutatók miatt - fogyatkozóban van, de mindezek mellett növekedés is tapasztalható.

„Együtt közösen tágíthatjuk szolgálati területünket, a mi egyházunk élete az elmúlt 30 évben erről szólt, a mai napon ezért adhatunk hálát. A Kárpát-medencei óvodaprogram új, korábban nem ismert lehetőségeket kínál számunkra. Az oktatási intézményeink szintén a növekedés lehetőségét és perspektíváját hordozzák magukban. A szeretetszolgálat kiteljesítésében és szolgálatában hatalmas nagy lehetőségek állnak előttünk. Az ifjúsági táborok, a foglalkozások, a csendes napok, a napközi táborok nyaranta több ezer fiatalt és gyermeket terelgetnek Krisztus közelségébe”

– mutatott rá Géresi Róbert.

Az új püspök és főgondnok beszédét követően Rákos Loránt magyar és Ján Semjan szlovák lelkészi főjegyzők, valamint Kiss Pál magyar és Pavol Gurbaľ szlovák világi főjegyzők is letették hivatali esküjüket.

Rákos Loránt magyar és Ján Semjan szlovák lelkészi főjegyzők, valamint Kiss Pál magyar és Pavol Gurbaľ szlovák világi főjegyzők eskütétele

Az ünnepi alkalomra üdvözletét küldte Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, akinek levelét Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője olvasta fel. Ebben elhangzott miszerint a kormányfő örömmel fogadta a hírt, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház élére tapasztalt vezetőt választottak, aki lelkipásztori munkája mellett, a magyar nyelvű óvodák szervezésétől kezdve, épített kulturális örökségünk megőrzésén át, a magyar kisebbség érdekeinek védelméig számos más területen vállalt szolgálatot az elmúlt évtizedekben.  

Az istentisztelet a Himnusz eléneklésével zárult. A hívek adományaiból befolyt perselypénzt a csütörtöki morvaországi tornádó károsultjainak ajánlják fel. 

Az ünnepi alkalomról készült élő felvételek teljes egészében visszanézhetőek a reformata.sk portál YouTube csatornáján, vagy az alábbiakban.

 

Kövesse facebook oldalunkat is!