2021. május 19., 14:16

Mennyit ér a 333 eurós juttatás, segíthet-e a 200 eurós családi pótlék? - Németh Gabriellát, az MKP szakpolitikusát kérdeztük

Mind az egy évvel ezelőtt elfogadott kormányprogram, mind az összes elfogadott fejlesztési stratégiai dokumentum foglalkozik Szlovákia elöregedésével, a rossz demográfiai mutatókkal, amelynek akár 10-15 éven belül az lehet a következménye, hogy összeomlik a nyugdíjellátó rendszer. Eddig nem igazán láttunk olyan intézkedést a kormánytól, amely a gyermekvállalási kedv emelését, vagy a gyermeknevelés könnyítését célozták volna meg. Pár hét leforgása alatt viszont megjelent az adóreform javaslata, amelyben a családi pótlék 200 eurós emelését ígérték, illetve egyszeri juttatást fogadott el a kormány a rászoruló családok számára, úgymond a járvány hatásainak enyhítésére. Erről kérdeztük Németh Gabriellát, az MKP szociális és családpolitikai szakértőjét.

Fotó: Archívum

Hogyan értékelné a kormány döntését, miszerint egyszeri 333 eurós juttatást adna a rászoruló családoknak a gyermekeik után.

A Covid-19 járvány megjelenése kapcsán, a kormány és a Közegészségügyi Hivatal által bevezetett óvintézkedések következményeként nagyon sok család egzisztenciája került veszélybe.

A munkavállalókat a bezárt munkahelyek, a kisvállalkozókat a kereslet csökkenése, a fizetésképtelenség és a vállalkozások kényszerű bezárása arra kényszerítette, hogy feléljék tartalékaikat, ha egyáltalán rendelkeztek ilyennel, rosszabb esetben eladósodtak, hogy elő tudják teremteni a megélhetéshez szükséges anyagiakat.

Ebből a szempontból pozitívan ítélem meg a kormány segítő szándékát, hogy legalább részben, egyszeri juttatással, akarja kompenzálni keresetkiesést, bár ez szerintem egyáltalán nem elegendő.

Elegendőnek tartja az érintettek körét?

A kedvezményezettek célcsoportja  hagy maga után kivetnivalót, ugyanis a juttatásra csak az anyagi szükséghelyzetben lévő családok lennének jogosultak.

Ezt nem tartom helyesnek és igazságosnak, hiszen azok a családok, akik eddig is jogosultak voltak az anyagi szükséghelyzetben járó juttatásokra, azt az egész járvány ideje alatt maradéktalanul megkapták,

tehát nem csökkent a család bevétele esetlegesen az édesapa vagy az édesanya munkahelyének megszűnése, vagy a munkaidő csökkentése, illetve a kis- és középvállalkozás bezárása, megszűnése miatt. Az anyagi szükséghelyzetben járó támogatásra jogosult családok minden hónap közepén megkapták a segélyt, életszínvonaluk és életminőségük a járvány következtében nem változott, míg az addig munkaviszonyban lévő, kereső családok, jövedelme sok esetben egyik napról a másikra jelentősen lecsökkent, megszűnt, jövedelem nélkül maradtak. Az érintettek körét ezért nem tartom elegendőnek, igazságosnak pedig egyáltalán nem!

Akkor mi lett volna a jobb megoldás?

Szerintem vagy minden ellátatlan gyermekre ki kell terjeszteni a jogosultságot, vagy a jogosultak körét más feltételek alapján meghatározni.

Például, akiknek bizonyítottan a Covid-intézkedések miatt megszűnt munkaviszonya, vagy vállalkozását bezárni kényszerült, vagy csökkentették a munkaidejüket, azoknak járjon támogatás. Ez lehetett volna a jogosultság alapja, és mindez a szociális biztosítón keresztül könnyen ellenőrizhető lenne.

 Mennyit ér az ilyen egyszeri támogatás?

Minden támogatás jól jön, ez tény! Hogy mennyire hatásos és célirányos, az már egy másik kérdés. Szlovákia családtámogatási politikája amúgy egyáltalán nem hatékony, nem ösztönzi a családalapítást és a gyermekvállalást.

Itt nem csak a családi pótlék összegére és annak évek óta nevetséges, centekben mért emelésére gondolok, hanem az anyaság, a gyermekvállalás, a családsegítés egyéb formáira is. A munkaviszonyból gyermeket vállaló nőknek az anyaságot a szülői hozzájárulás emelésével főállássá kell nyilvánítani, bővíteni kell a rugalmas munkaidő lehetőségeit, a négynapos munkahét bevezetését a gyermeket nevelő szülők számára, segíteni a lakhatás biztosítását és még sorolhatnám a javaslatokat, amelyeket már többször megfogalmaztam.

Példaként álljon előttünk Magyarország családtámogatási rendszere, ahol már évekkel ezelőtt felismerték, hogy demográfiai katasztrófa előtt áll az elöregedő Európa.

Tehát az egyszeri juttatás az gyorsan elfogy, nincs hosszú távú hatása, csupán tűzoltás...

Az elmondottakból is látszik, hogy nem vagyok híve az ad hoc megoldásoknak, de ebben az esetben pozitívan ítélem meg a kormány 333 eurós segítő szándékát, de csak  a fentebb felsorolt jogosultak körének módosítása mellett, illetve más jogosultsági feltételek meghatározása mellett. Az időpontot mindenképpen a szeptemberi iskolakezdéshez igazítanám, hiszen ebben az időszakban jelentősen megnövekednek a család kiadásai.

Nem késett el ez a támogatás?

Egyértelműen igennel kell válaszolnom, hiszen a járvány már 1,5 éve tart és eddig a gyermeket nevelő családok a kormánytól nem kaptak segítséget.

Különösen érintettek azok a családok, amelyek a vendéglátóipartban, az idegenforgalom terén dolgoztak, vagy kis- és középvállalkozóként felszámolni kényszerültek vállalkozásaikat és még sorolhatnám. De itt is helytálló a mondás: jobb későn, mint soha.

Mi a véleménye Matovič pénzügyminiszter javaslatáról, miszerint az ÁFÁ-t 25%-ra növelné, a keresőknek a gyermekek utáni családipótlékot viszont 200 euróra emelné. Hatással lehet ez a demográfiai mutatókra.

Egyértelműen elhibázott lépésnek tartom az áfa emelését, mert ennek egyenes következménye lesz az árak minimum 5%-os emelkedése, amit nem lehet a családi pótlék emelésével kompenzálni.

Már csak azért sem, mert nem minden család jogosult a családi pótlékra, vannak olyan szociális csoportok, amelyek ezt a juttatást nem vehetik igénybe, például a nyugdíjasok, a gyermektelen házaspárok, az egyedülállók, stb. Az áremelés viszont őket is jelentős mértékben sújtaná, ami számomra elfogadhatatlan.

Viszont az áfa emelése mellett  a javaslat segítené a gyermekek felnevelését...

A gyermekek után járó támogatások emelése már több, mint aktuális, ezt is évek óta szorgalmaztam, mert célirányos, rendszerszerű támogatásnak tartom. Amennyiben a 200 eurós összeget ki tudja gazdálkodni az állami költségvetés, egyetértek az emelésével, hiszen amellett, hogy célirányos támogatásról van szó, ösztönözné a gyermekvállalást is.

Matovič pénzügyminiszternek a családi pótlék emeléséről szóló javaslata is indokolt, hiszen a megélhetéshez szükséges havi kiadások összehasonlíthatatlanul gyorsabban nőnek, mint a már évek óta csak centekkel emelt családi pótlék: 2019-24,34€, 2020-24,95€, 2021-25,50 €- ez elszomorítóan kevés.

A családi pótlék megnevezése magában hordozza a juttatás értelmét, tehát pótbevételről van szó, ennek ellenére indokolt a munkaviszonyban lévő szülők esetében az összeg jelentős mértékű emelése, ami az adóbónusz emeléssel és az egyéb családtámogatási formák bevezetése mellett javíthat a gyermekvállalási kedv növekedésében.

Ez elegendő lenne ahhoz, hogy több gyermek szülessen?

Tudatosítani kell, hogy csupán az adóbónusz és a családi pótlék emelése, valamint az egyéb családtámogatási juttatások bevezetése sem jelent biztosítékot a gyermekvállalási kedv növekedésére, ehhez egy kiszámítható, a tisztességes megélhetést biztosító szociális és gazdaságpolitikára, és mellette nyugodt társadalmi légkörre is szükség van.

Megosztás
Címkék