2020. augusztus 13., 08:45

Van esély arra, hogy a felvidéki magyarok végre büntetlenül felvegyék a magyar állampolgárságot? - Politikusokat, jogászokat kérdeztünk

Ha az állampolgársági törvény módosítását a parlament a kormányprogramban szereplő formában fogadná el, a törvény éle innentől kezdve kizárólag a szlovákiai magyar közösség ellen irányulna. Az MKP szlovák partnerekkel együttműködve azt szorgalmazza, állítsák vissza a 2010 előtti állapotot: senki se veszíthesse el honosságát csak azért, mert tartósan Szlovákiában élve felveszi egy másik ország állampolgárságát.

A képen balról Nagy Dávid MKP-elnökségi tag, Ondrej Dostál (SaS), Lancz Attila jogász, Berényi József MKP-alelnök és Forró Krisztián MKP-elnök.

A Magyar Közösség Pártja szlovák kormánykoalíciós képviselőkkel együttműködve kapcsolódott be az állampolgársági törvény tárcaközi egyeztetésen lévő módosításába. 

A közös előterjesztés célja, hogy rámutassanak, milyen formában kellene a törvényt úgy módosítani, hogy az a felvidéki magyarság elvárásainak is megfeleljen.

Augusztus 20-ig van lehetőség csatlakozni a közös előterjesztést támogató aláírásgyűjtéshez.

A jelenlegi, belügyminisztériumi törvénymódosítási előterjesztés nem oldja meg a felvidéki magyarok helyzetét, a magyar állampolgárság szabad felvételének lehetőségét,

hiszen nem támogatja a 2010 előtti állapothoz való visszatérést: az állampolgárság szankciók nélküli felvételét az adott országban való életvitelszerű tartózkodáshoz köti.

Mint ismert, a Fico-kormány - válaszul a magyarországi kettős állampolgárság intézményére - 2010-ben módosította a szlovák állampolgársági törvényt úgy, hogy az, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát, az elveszti a szlovákot. A 2010 előtt hatályos törvényi szabályozás visszaállítására irányuló kezdeményezéseket mindeddig folyamatosan elkaszálta a szlovák törvényhozás. Politikusokat, jogászokat kérdeztünk, ezúttal látnak-e fogadókészséget az állampolgársági kérdés felvidéki magyar szemszögből is megnyugtató rendezésére.
Dostál: Mindenkinek vissza kell kapnia a szlovák állampolgárságát, aki Ficóék miatt 2010-ben elveszítette 
Ondrej Dostál
Fotó:  TASR

Ondrej Dostál már az előző választási ciklusban, ellenzéki képviselőként, több kollégájával igyekezett úgy megváltoztatni a kettős állampolgárságról szóló törvényt, hogy azt csak saját akaratukból veszíthessék el a szlovák állampolgárok.

„Mivel jelenleg kormánypárti képviselő vagyok, kötelességemnek érzem, hogy ez a törvény megváltozzon” – nyilatkozta lapunknak Dostál.

Az OKS elnöke elmondta, a kormányprogram ugyan tartalmazza az állampolgársági törvény módosítását, de csak azok a személyek tarthatják meg mindkét állampolgárságot, akik állandó lakhellyel rendelkeznek külföldön. A belügyminisztérium ráadásul meghatározza, hogy ebben az esetben is csak azok nem veszítik el a szlovák állampolgárságot, akik már hosszabb ideje élnek külföldön.

Dostál ezt a megoldást nem tartja elégségesnek, ezért egy következetesebb javaslatot szorgalmaz. A parlamenti képviselő ezért döntött úgy, hogy néhány politkussal, jogásszal és civil szervezettel együtt aláírásgyűjtésbe kezd.

Dostálék az aláíráskezdeményezést azért szorgalmazták, mert a jövőben szeretnék elkerülni azt, hogy valaki akaratán kívül veszítse el a szlovák állampolgárságát.

Dostál szerint

vissza kell adni mindenkinek a szlovák állampolgárságát, aki azt a Fico-Slota-Mečiar tandem 2010-es törvénymódosítása miatt elveszítette“.

A politikus hozzátette, a nyilvánosság az aláírásgyűjtéshez való csatlakozással tudná leginkább segíteni a kezdeményezést.

Forró Krisztián: Mindent megteszünk azért, hogy ez a kérdés napirenden maradjon
Forró Krisztián

„Fontosnak tartom megemlíteni, hogy

Nagy Dávid, Köpöncei Péter és jómagam nem pusztán aláírói vagyunk a kezdeményezésnek. Ondrej Dostál képviselő úrral konzultálva, közösen készítettük el a beadványt.”

– emelte ki Forró Krisztián, az MKP elnöke. Mint mondta, tisztában vannak vele, hogy a belügyi tárca által benyújtott módosítójavaslat sem többet, sem kevesebbet nem ad, mint amit a kormányprogramban megígértek, de be kell látni, ez kevés. Nem elégíti ki a felvidéki magyarok azon igényét, hogy gond nélkül felvehessék a magyar állampolgárságot.

„Mi mindent megteszünk azért, hogy ez a kérdés napirenden maradjon.

Ez a törvény a felvidéki magyarság szempontjából nem elfogadható, de jelen pillanatban a módosítási javaslat és az azt támogató aláírásgyűjtés a legerősebb fegyverünk.

Ha a magyar képviselet odajut, természetesen lesznek komolyabb eszközeink is, ezek most hiányoznak. Azon dolgozunk, hogy ez megváltozzon!”

Nagy Dávid: A magyar közösség számára fontos törekvésekhez is meg lehet találni a szlovák partnereket 
nagy dávid

A most zajló aláírásgyűjtés nem petíció, része a törvényalkotási folyamatnak - hangsúlyozta Nagy Dávid jogász, az MKP elnökségi tagja. A politikus elmondta,

az MKP az aláírásgyűjtésben cselekvő szerepet vállalt, hiszen részt vett a módosítási javaslat kidolgozásában – ez is mutatja, hogy parlamenten kívülről is lehet befolyásolni a törvényalkotási munkát.

Az aláírók névsora azt is igazolja, hogy a magyar közösség számára fontos törekvésekhez meg lehet találni a partnereket a szlovák fél részéről is - hangsúlyozta Nagy, hozzátéve, az aláírásgyűjtés legfőbb célja a 2010-es törvénymódosítás óta fennálló alkotmányellenes helyzet megszüntetése, az állampolgárságra vonatkozó 2010 előtt hatályos törvényi szabályozás visszaállítása.

Az aláírók által támogatott módosítási javaslatot Ondrej Dostál a 2016-ot követő parlamenti ciklusban ebben a formában ismételten a törvényhozás elé terjesztette, de nem volt politikai akarat a kérdés rendezésére. Az új kormány programjában megfogalmazódott a szándék az állampolgársági törvény módosítására, de a tervezett változtatás nem rendezné a magyar közösség számára megnyugtató módon a kérdést.

Nagy kiemelte,

ha a módosítást a parlament a kormányprogramban szereplő formában fogadná el, ez annak bizonyítéka lenne, hogy a szlovák kormány továbbra is presztízskérdésként tekint az ügyre, hiszen a törvény éle innentől kezdve kizárólag a szlovákiai magyar közösség ellen irányulna".

Ezért fontos, hogy augusztus 20-ig minél többen támogassák aláírásukkal, hogy a szlovák alkotmány szellemének megfelelően, senki se veszíthesse el honosságát csak azért, mert tartósan Szlovákiában élve felveszi egy másik ország állampolgárságát.

Lancz Attila: Az aláírásgyűjtés a kormánynak szánt üzenet
lancz attila

Radičová-kormány idején a 2010 előtti állampolgársági szabályozást visszaállítani hivatott törvénymódosítás végül megbukott. Ezután elindult egy maratoninak mondható parlamenti versengés abban, hogy hány politikai csoportosulás képes törvénymódosításként benyújtani lényegében ugyanazt a koncepciót, ami legutóbb a belügyminisztérium törvénytervezetében jelent meg - mondta el Lancz Attila jogász.

Lancz szerint

a szlovák politikai paletta döntő része hosszú évek óta elutasítja a 2010 előtti állapothoz való visszatérést, egyúttal támogatja a „tényleges kapcsolatot” feltételül szabó törvénymódosítást.

Így inkább az a meglepő, hogy ez utóbbi törvénybe foglalására eddig még nem került sor. Most viszont nagyon úgy tűnik, hogy idén ősszel mindez végül megvalósul és

széles politikai egyetértésben tagadják meg a szlovákiai magyaroktól a magyar állampolgárság szimbolikus okokból való megszerzését, miközben a határon túli szlovákok számára ugyanezt  lehetővé tették 1997 és 2005 között.

Akkor több mint tízezer határon túli szlovák szerzett szlovák állampolgárságot, anélkül, hogy Szlovákiához „tényleges kapcsolat” fűzte volna őket - hangsúlyozta Lancz.

A társadalmi egyeztetési eljárás - benne az aláírások gyűjtésével - a gyakorlatban csak szerény eredményeket képes elérni. Ez még sokkal inkább így van, ha az eljárásban egy széleskörű egyetértést maga mögött tudó tervezetet javasolnak módosítani, ráadásul annak tartalmi lényegét. Ettől függetlenül érdemes próbálkozni ezzel az eszközzel.

Mindenképpen hasznos elvi alapú kiállásként, a politikai napirenden tartásként, a kormánynak szánt üzenetként

- értékelte a jogász az augusztus 20-ig zajló aláírásgyűjtést.

Gubík László: Tíz évnyi személyes tapasztalatom van, hogy szkeptikus legyek, de hagyom magam meglepni
Gubik László, Esterházy Akadémia

Gubík László neve akkor vált szélesebb körben ismertté, amikor az akkor 25 éves egyetemi hallgató a nyilvánosság előtt is vállalta, hogy 2011 nyarán felvette a magyar állampolgárságot. Ezután gyorsan elkezdődött a szlovák hatóságok zaklatása és az a folyamat, amelynek következtében a máig élő törvényi szabályozás értelmében elvesztette szlovák állampolgárságát.

Gubík, akit közelmúltban a Szövetség a Közös Célokért elnökének választottak, csupán röviden kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon hatékony eszköz lehet-e az állampolgársági törvény előmozdításához a most indult aláírásgyűjtés?

Tíz évnyi személyes tapasztalatom van rá, hogy szkeptikus legyek ebben a kérdésben, de hagyom magam meglepni. Győzzön a józan ész!”

– mondta el portálunknak.

Mózes Szabolcs: Az állampolgárság kérdése közös magyar ügy
Mózes szabolcs
Fotó:  TASR

Az Összefogás minden ügyet támogat, ami előmozdítja a magyarság jogainak megerősítését vagy Dél-Szlovákia fejlesztését - mondta el lapunknak az MKÖ elnöke. Szimpatizánsainkat arra kértük, támogassák aláírásukkal az Ondrej Dostál által indított, jeles szlovák személyiségek és koalíciós képviselők által is jegyzett polgári kezdeményezést. Dostál évek óta hitelesen képviseli ezt az ügyet a parlamentben, a korábbi kormányzat alatt is többször benyújtotta a Fico-féle ellentörvényt eltörölni szándékozó tervezetét - hangsúlyozta a politikus.

Természetesnek vesszük, hogy ahogy mi, úgy az MKP is arra buzdítja szimpatizánsait, írják alá a petíciót, hiszen ez közös magyar ügy"

- emelte ki Mózes.

Fontos az együttműködés a szlovák partnerekkel, és hangunk hallatása, ugyanakkor a végeredményt tekintve szkeptikusak vagyunk. A vezető kormánypárti politikusok többször is jelezték, hogy csak olyan megoldást támogatnak, ami a kormányprogramban is szerepel.

A szlovák állampolgárságtól való megfosztás lehetőségének törvényben tartása ugyanakkor egyértelműen a magyarokat sújtaná és fenntartaná az alkotmányellenes állapotot

- tette hozzá az MKÖ elnöke. 

Sólymos László: A Híd saját módosító javaslatot dolgoz ki
sólymos
Fotó:  TASR

"Ha a Radičová-kormány idején Igor Matovič nem akadályozza meg a törvény módosítását, senki sem veszítette volna el az állampolgárságát akaratán kívül, és most ezzel nem is kellene foglalkoznunk" - hangsúlyozta Sólymos László, a Most-Híd elnöke.

A Híd kidolgozott egy saját módosító javaslatot. Ennek egyeztetését tervezzük Bukovszky László kisebbségi kormánybiztossal is

- tette hozzá a politikus.

Mi nem az állóvizet szeretnénk megmozgatni. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a jelenlegi kormány által kidolgozott törvénymódosítás ne diszkriminálja a szlovákiai magyarokat - emelte ki Sólymos, aki szerint azt kell elérni, hogy visszaálljon a 2O1O előtti állapot.

Ezért értékeljük Ondrej Dostálék igyekezetét is, amelyhez egyébként magánemberként több hidas politikus is csatlakozott,

mert úgy gondoljuk, hogy minél nagyobb a nyomás a jelenlegi kormányra ennek a törvénynek kapcsán, annál nagyobb az esély arra, hogy a törvényből kikerüljenek a minket hátrányosan érintő kitételek. Ezen dolgozunk, ezért dolgoztuk ki a módosító javaslatunkat - tette hozzá a Most-Híd elnöke.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről. 

Hozzászólások