2020. november 15., 17:15

Petíció a vadgazdálkodás érdekeinek védelméért

A Szlovák Vadászkamara 2020 októberének végén egy petíciót indított a vadgazdálkodás mint aktív természetvédelmi tevékenység hosszú távú fenntarthatósága, valamint a vadászok érdekeinek védelme céljából.

A Szlovák Vadászkamara petíciós bizottsága azért indította el aláírásgyűjtését, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőitől ezzel is kérvényezze az évszázados tradíciókon alapuló vadászati szervezetiség likvidálását célzó megmozdulások elutasítását.

A kilencvenes évek óta egyre erősödő környezetvédelmi lobbi és a vadászatellenes csoportok mind hangosabb – a nem vadászokat álhírekkel megvezető, a becsületes vadászembereket bemocskoló – hadjárata egyre jobban fokozódik.

Napjainkra oda jutottunk, hogy vannak olyan csoportok, amelyek megkérdőjelezik a vadászat létjogosultságát a 21. században; ahogy az ország jelenlegi vezetéséhez közel álló különböző csoportosulások is azon fáradoznak, hogy az új vadásztörvényben, amit a kormány az idei év végére ígért, pontosabban meg nem határozott módon változtassák meg a vadászatot és a vadgazdálkodást. Céljuk az állampolgárok, az állam és a tájgazdálkodás szolgálatában álló modern vadászat küldetésének gyengítése”

– vázolta fel a petíció indításának okait a Szlovák Vadászkamara alelnöke és szóvivője, Alojz Kaššák mérnök.

A szóvivő elmondása szerint a petíciós bizottság azt szeretné elérni, hogy az új vadásztörvény úgy legyen megalkotva, hogy hosszú távon is biztosítsa a vadgazdálkodás fenntartható irányelveit és a szakképzett helyi vadászok által alkalmazott vadászati jog gyakorlását, valamint a földművelésügyi és környezetvédelmi jogszabályok egységesítését, a vadőri szolgálat effektív működésének lehetőségét és az egységes vadászati önkormányzatiságot.

Az elektronikusan is aláírható petíció az alábbi honlapon érhető el. Ugyanitt további információk olvashatóak.

A Szlovenszkói Vadászati Védegylet (Lovecký a ochranný spolok pre Slovensko) 1920-ban, éppen száz esztendeje alakult meg a vadorzás visszaszorításának, valamint a kipusztulófélben lévő nagyragadozó-állomány védelmének céljából. A vadászszervezet kérvényezte a harmincas években a medve, később a tátrai zerge egész éves védelmét, s szakértői szervezetként a vadorzókkal szembeni bírósági eljárásokban is tanácsadást nyújtott. Később a szlovák vadászszervezetet beolvasztották a Csehszlovák Vadászegyletbe, melyből 1969-ben, Csehszlovákia föderalizációja után vált ki Szlovák Vadászszövetség néven. 1989 után – a vadászati jogszabályok és a polgári törvénykönyv változásával – elesett az irányítási jogtól. Különböző vadászszervezetek alakultak, így a vadásztársadalom egysége felbomlott. 2003-ban a Szlovák Vadászszövetség indítványozására egy aláírásgyűjtés során 354 ezer ember nyilvánította ki akaratát, hogy a vadászoknak egységes vadászszervezetbe kellene tömörülniük, megőrizve a vadászat tradícióinak, szakmaiságának minőségét, a vadgazdálkodás minőségének egységességét. A 2010-ben, egy egységes érdekvédelmi szervezetként megalakult Szlovák Vadászkamarának kötelezően tagja minden vadászjeggyel rendelkező személy, mintegy 63 ezer fő. Minden vadász a saját vadászszervezetén, főképpen a Szlovák Vadászszövetségen keresztül tagja a vadászkamarának.
Megosztás
Címkék