2021. március 12., 11:27

Népszámlálás 2021: Katasztrofális a részvétel több magyarlakta városban

Ahogy az a statisztikai hivatali szóvivőjének, Jasmina Staudernek pénteki közleményéből kiderül, a február-március hónapokban folyó népszámlálás részeredményei a szlovákiai magyarság szempontjából egyáltalán nem kedvezőek.

Fotó: scitanie.sk

Az egyébként rendkívül foghíjas hivatali közlemény nem közöl egységes listákat, csak megyékre lebontva említi meg példaként azokat a településeket, ahol a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb az eddigi részvételi arány. Ezekből kiolvasható, hogy a Nyitra megye városai közül eddig

Gútán töltötték ki a legkevesebben a kérdőíveket (a gútai lakosság nem egész 54%-a).

A megye élenjárója Huntbagonya (Bohunice), ahol 83,1% tett már eleget ennek az állampolgársági kötelességnek.

Hasonló a helyzet a következő, magyarok által is sűrűn lakott megyében, a Besztercebányaiban. Itt a városok listájának a végén Fülek kullog a maga 44,9%-ával, míg a listát a bájos nevű Méznevelő (Medovarce – Korponai járás) vezeti, fölül 88%-os kitöltöttséggel.

Kassa megyében Rozsnyó ugyan a jobban teljesítő városok között van (60%), ám a további magyarlakta városokról nem tesz említést a hevenyészetten összeállított gyorsjelentés. Nem tudható meg belőle Királyhelmec, Nagykapos vagy Szepsi teljesítménye. Kassa megyében a legmagasabb arányt eddig Kisfeketepatakon (Kobeliarovo) produkálták, ahol már túllépték a 95%-ot is.

Nagyszombat megyét illetően a jelentés csak annyit közöl, hogy Somorja városa a jobban teljesítők között van (66%), a többi megyétől eltérően viszont nem közli a leggyengébben teljesítőket.

Külön kérésre végül megkaptuk a magyarok által legnagyobb arányban lakott Nagyszombat megye néhány további adatát, amelyekből, sajnos, az derül ki, hogy bár a megye általában kiegyenlítetten teljesít,

a városok listájának legvégén Dunaszerdahely áll, nem egész 61%-os részvétellel.

További lehangoló tény, hogy jelenleg, 18 nappal a népszámlálás fő szakaszának vége előtt még kb. 2 millió ember nem töltötte ki az online kérdőíveket. Ez a magyarság számára szintén rossz kilátásokat jelez, hiszen minél alacsonyabb lesz a részvételi arány, annál jobban csökkenhet a magyarok számának abszolút értéke is.

Az azonban már most körvonalazódni látszik, hogy ha a magyarlakta vidékek részvételi kedve hasonló lesz a fent említett negatív példákhoz, az a szlovákiai magyarság számbeli jelenlétére katasztrofális következményekkel jár majd.

Ezért e helyről is kérjük olvasóinkat, hogy hívják fel környezetük figyelmét a népszámláláson való részvételre! Ne feledjük, hogy a népszámlálás egy olyan esemény, amely a szlovákság számára talán csak egy adminisztratív tevékenységet jelent, a szlovákiai magyarság számára viszont a kisebbségi jogok egyik forrása, hiszen a magyarság létszámától függ egyes jogok megléte vagy azok elvesztése. Töltse ki még ma a népszámlálási kérdőívet!

Megosztás
Címkék