2021. április 2., 08:30
Frissítve: 00:25

Kassán ismét lesznek magyar misék húsvétkor

Kassán ismét lesznek magyar misék húsvétkor. Látszólag egyszerű hír, bár az „ismét” határozószó azt sejteti, hogy volt itt azért valami kihagyás, csúszás vagy késés. Ha ez a benyomásunk, nem járunk messze az igazságtól, hiszen a nemzetiségében, társadalmilag és a katolikus egyházon belül is kisebbségbe szorult kassai magyarságnak a másutt oly megszokott húsvéti miserend is csak küzdelem árán vált újra természetessé.

Fotó: Somogyi Szilárd
Fraenkel Emil egyházjogi aktivista: A Szentháromság-templomot szeretnék kisajátítani a helyi magyarságtól.

Egy éve, 2020 tavaszán a húsvét előtti nagyhéten vált végérvényessé, hogy Kassán nem lesznek ünnepi misék magyar nyelven, illetve elmaradnak azok online közvetítései. Kicsiség, legyinthetne bárki, majd megnéznek egy másik közvetítést, akár a televízióban, akár egy más egyházi közösség templomából. Ez azonban nem intézhető el egy kézlegyintéssel. Világosan látta ezt Fraenkel Emil kassai belgyógyász is, aki a helyi magyar katolikus hitélet pulzusán is folyamatosan rajta tartja a kezét. Mi történt egy éve, és mi változott meg 2021 húsvétjára, hogy a címben leírt kijelentést le lehetett írni?

Hogy a történteket legalább felületesen megértsük, tudnunk kell, hogy a kelet-szlovákiai metropolisz óvárosában, annak egyik központi helyén álló Szentháromság-templom évtizedek óta a helyi magyar közösség templomaként él a köztudatban. Még a szlovák nyelvű templomi kalauz is „magyar templomot” jelöl. A templomhoz kapcsolódó szomszédos ingatlanok is magyar jelleggel bírnak. A templom hátoldalához az egykor magyar, később szlovák–magyar, ma már csak szlovák premontrei gimnázium csatlakozik; egy további oldalát pedig az az épület teszi ki, amelyben Magyarország kassai konzulátusa, illetve korábban egy főként magyar közösséget szolgáló épület található.

Az egész épületegyüttes a Kassától mintegy 30 kilométerre fekvő jászói apátság premontrei rendjének a tulajdona. Jászó a messze földön híres, gyönyörű kolostoráról is ismert.

A rend helyi vezetője, Martin Štrbák apát 2020-ban úgy döntött, hogy a húsvéti ünnepek miséit nem Jászón, hanem a rend kassai templomában tartják meg. Szlovák nyelven. Ezzel elindult az a lavina, amelynek a végén Fraenkel Emil doktor, más lehetőséget nem látva, egyházi engedetlenségi akcióként is felfogható lépésre szánta el magát. Ennek lényege, hogy a Szentháromság-templom egyik szlovák miséje kezdetekor, annak megkezdését elodázva, egy jegyzéket olvasott fel, amellyel rá akarta irányítani a figyelmet arra, hogy a szlovák húsvéti misék egyben a magyar misék pótlás nélküli elmaradását is jelentik. Fraenkel doktor számára ez rendőri eljárást és egyházi megintést jelentett.

templom kassa
Fotó:  dokostola.sk
Még a szlovák templomi kalauz is magyar templomként mutatja be a kassai Szentháromság-templomot.

A kassai egyházmegye magyar híveivel foglalkozó Pásztor Zoltán helynök akkor nem kívánt a nyilvánosság elé állni az ügyben. Annyi tudható volt a jászói premontreiek szóvivőjétől, hogy Pásztor helynök valószínűleg már húsvét előtt tájékoztatást kapott a magyar misék elmaradásáról. Ennek fájó pontja nemcsak a főpap tétlensége, hanem az az aránytalanság is, amely a kassai templomok miserendjét jellemezte tavaly húsvétkor.

A Szentháromság-templomon kívül további 6 kassai templomból sugároztak online húsvéti misét, magyar nyelvűt viszont egyetlenegyet sem.

Nagy várakozással tekintettünk az idei húsvét elé, mert félő volt, hogy a koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt megismétlődik a tavalyi történet. Fraenkel Emil lapunk megkeresésére elmondta, hogy részletes levelet küldött a premontrei rend apátjának, amelyben érthetően elmagyarázta, miért is bír a szimbolikusnál is nagyobb jelentőséggel a kassai magyarok számára a Szentháromság-templombéli jelenlét. Kérte továbbá az apátot, hogy tegye világossá, hogy a járványhelyzet elmúltával visszaáll-e a korábbi, évtizedek óta szokásos rend, és zavartalanul lebonyolíthatóvá válnak-e a magyar ünnepi misék. Cikkünk nyomdába adásakor, március 28-án a levélre még semmilyen válasz nem érkezett. (Levelét a cikk mellékleteként közzétesszük!)

levél
Fotó:  Fraenkel Emil archívuma

Lesz-e, s ha igen, hol, 2021-ben magyar nyelvű húsvéti mise Kassán? Ezzel kapcsolatban csak találgatások hangzottak el, legvalószínűbbnek az tűnt, hogy az érseki kápolnából kerül ezekre sor. Ez húsvét virágvasárnapján be is bizonyosodott. Az akkori misén hirdette ki Pásztor Zoltán püspöki helynök, hogy lesz magyar nyelvű miseközvetítés, a várakozásoknak megfelelően nem a Szentháromság-templomból, hanem a már említett érseki kápolnából.

Mondhatnánk, félsiker! Ezzel kerestük meg az idén is Fraenkel doktort, hogy gratuláljunk ahhoz, hogy egy kimaradt év után ismét lesz magyar húsvéti mise Kassán, illetve megvalósul annak a közvetítése.

Az orvos hangsúlyozta, hogy bár ezt sikernek nem nevezné, azt mindenképpen kiemelte, hogy a kassai magyar hívek jelentős része kifejezte az akciójával és a törekvésével kapcsolatos támogatását, majd beszámolt a helyi magyarság hitéletét zavaró, hátráltató, de legfőképpen aggasztó eseményekről.

mise kassa
Fotó:  youtube repro
Virágvasárnap bejelentették, ebből a kápolnából közvetítik a húsvéti kassai miséket magyarul.

Ilyennek nevezte például azt, hogy az érseknek címzett levélben kellett tiltakoznia az ellen, hogy az évközi misék hirdetésekor a szlovák papok rendszeresen mellőzték a magyar misékről való közzétételt. Ez a gyakorlat a tiltakozó levél után megszűnt. További problémának látja, hogy egyes hittanárok nem ismerik el a magyar miséken való részvételt jelentő igazolást az olyan diákok esetében, akik – helyi magyar iskola hiányában – szlovák iskolában tanulnak. Kiemelte ezzel kapcsolatban a Kassa környéki településeket. Bizonytalannak látja a premontrei rend magatartását is, és attól tart, hogy a kis lépések politikájának megfelelően fokozatosan igyekeznek a magyar hívek elől kisajátítani a templomot. Tegyük hozzá, a 2021-es húsvéti misék sem innét kerülnek közvetítésre! De legalább lesznek.

Lapunkban többször beszámoltunk a szlovák főpapság elnemzetietlenítő törekvéséről és lépéseiről.

A jéghegy csúcsát jelenti, hogy a szlovákiai magyarságnak nincs saját püspöke, sem püspöksége. Minden, magyarok által lakott megyében van ugyan magyar hívekkel foglalkozó helynök, ezek a pozíciók azonban az erős hierarchiát fenntartó katolikus egyházban mindig csak alárendelt szerepet jelentenek. Így van ez annak ellenére, hogy a lakossági arányt tekintve még mindig nagyobb a katolikusok aránya a magyarok körében, mint a szlovákságéban.

Várható-e, hogy ez a helyzet a magyarság számára kedvező módon változzék? Martin Kramarának, a szlovák főpapságot tömörítő Szlovákia Püspöki Konferenciája szóvivőjének feltettük a kérdést, tervezik-e magyar dominanciájú püspökség kialakítását Szlovákiában? A válasz egyértelmű volt, a szóvivőnek nincs tudomása ilyenről.

Addig marad a dr. Fraenkel Emiléhez hasonló karakán kiállás szüksége, illetve az ilyen kezdeményezések hallgatólagos támogatása a helyi magyar közösségek irányából? Nem hinnénk, hogy hosszú távon ez lenne a megoldás.

A szlovákiai katolikus magyarság a hitét már egy évszázada őrző közösség. Az ország egyházi életét irányító főpapoknak tudomásul kellene már venniük, hogy száz év önálló szlovákiai egyházépítése után ez már elsősorban a hit erejét bizonyító tény. Ideje lenne véget vetni annak a gyakorlatnak, hogy ami magyar, az mind nemzetiségi kérdés.

Az írás megjelent a Magyar7 hetilap 2021/13-as számában.

Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!