Negyven év összhangban: a komáromi Concordia Vegyeskar jubileumi évkönyvéről

2021. február 21., 19:31
Nagy Miskó Ildikó

Gazdag képanyaggal színesített, 232 oldalas, tartalmas kiadvánnyal gazdagíthatják a könyvgyűjteményüket azok, akiket érdekel a bő 40 éves, komáromi Concordia Vegyeskar története.

Fotó: Archív felvétel

A Csemadok Komáromi Városi Szervezete által kiadott Negyven év összhangban című jubileumi évkönyv nem csak a helyi lokálpatrióták könyvespolcára kívánkozik. A Stubendek István által vezényelt kórus ugyanis a nemzettudat-erősítése, bel- és külföldi sikerei révén a tágabb környezete elismerését, szeretetét is kivívta.

Stubendek Istvánt, a kötet szerkesztőjét és segítőtársait hármas cél vezényelte:

a kezdetektől (1980. május 26-tól 2020. november 22-ig) dokumentálni az elmúlt négy évtized legjelentősebb eseményeit, továbbá bemutatni egy felvidéki magyar kórust, amely értékes magyar egyházi és világi művek hű tolmácsolója, végül vonzó példát állítani a szülőföldjén felnövekvő új magyar nemzedék elé“.

Úgy véli, hogy bár tavaly a világjárvány különleges kihívások sorozata elé állította a kórust: „a kényszerűségből elmaradt fellépések, a próbák korlátozása, megszüntetése az éltető levegőt vette el az énekelni szeretők elől, a nyilvános ünneplés helyett a múltból vett élményekből, sikerekből és megtapasztásokból azonban mindig fel lehet és kell építeni a jövőt. Ezt tettük a négy évtized alatt is“.

Az évkönyv érdekessége az is, hogy a 11 fejezetének címét Kodály Zoltán, a kórus által már előadott műveinek első sora fémjelzi, amelyek üzenet értékű mondanivaló hordozói. Azok közül kiemelendő a következő:

Járjatok be minden földet, melyet Isten megteremtett, s nem akadtok bizonyára a magyar nemzet párjára“.

Mielőtt azonban beleásnánk magunkat az érdekes kultúrtörténeti olvasmányba, Kertész Attila, a Magyar Kodály Társaság elnöke, továbbá Erdei Péter Liszt- és Bartók- Pásztory-díjas karnagy, valamint Stirber Lajos, a helyi Gaudium Vegyeskar és Hangszeres Kamaraegyüttes karnagya, illetve Észak- és Dél-Komárom polgármestere, Keszegh Béla és Molnár Attila méltató szavaival szembesülünk.

Külön figyelmet érdemel a felvidéki, illetve komáromi kóruslét előzményeinek taglalása, amiből egyebek mellett kiderül, hogy 1918 előtt a magyarlakta területeken 20-25 énekkar működött. Az „úttörők“ közé tartozott 1850-ban a Komáromi Első Énekkar és 1863-ban a Komáromi Dalegylet is.
Negyven év összhangban: a komáromi Concordia Vegyeskar jubileumi évkönyvéről
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Az 1979-ben családostól Gömörből Komáromba költözött Stubendek István zenepedagógus-karnagy a komáromi Csemadok Énekkar megalapítása kapcsán hangsúlyozta: „Úgy tudtam tiltakozni, hogy a magyar zenét propagáltam. Volt sok intrika a kórus megalakulása ellen. Amikor tavasszal összejöttünk, maguk a komáromiak sem hittek benne“.

1980. május 26-án azonban a Csemadok helyi szervezetének, főleg Bajnok Istvánnak, Dobi Gézának és Keszegh Pálnak a segítségével valóra vált az álom. Hívó szavukra húsz dalos gyűlt össze a régi zeneiskola hangversenytermében. Bár a próbák helyszíne később az új zeneiskolába tevődött át, ám a hétfő esti próba-időpont azóta is változatlan.

A további fejezetekben olvashatunk az énekkar legmaradandóbb élményéről, a 2000-es évi amerikai koncert-körútjáról, majd a további jelentős bel- és külföldi fellépéseiről, valamint a szívhez szóló székelyföldi és a lélekemelő olaszországi turnéjáról. A kötetben helyet kaptak a rangos szakmai elismerések, melyek közül kiemelkedik a több évtizedes kimagasló színvonalú munkájáért és a felvidéki magyar kórusmozgalom szolgálatában kifejtett tevékenységéért 2020. január 26-án kapott KÓTA-díj.

Újabb fejezetben tolmácsolták a Concordiával, illetve a vatikáni, velencei, bécsi, prágai, budapesti, horvát- és spanyolországi... szereplésekkel, lemezfelvételekkel kapcsolatos saját gondolataikat, vallomásaikat annak régi és mai tagjai, nem tagadva, hogy számukra a páratlan örömet szerző közös éneklés egy létformát jelent(ett).

Negyven év összhangban: a komáromi Concordia Vegyeskar jubileumi évkönyvéről
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Külön-külön fejezet mesél az évtizedek során szövődött kórusbarátságokról és a zene közösségkovácsoló erejéről, valamint a felvidéki kórusok számára kihagyhatatlan eseménynek számító, galántai Kodály Napokról.

A kiadvány a hajdani és jelenlegi kórustagok névjegyzékét, a kórus által énekelt műveket, valamint a fellépésekkel és a további eseményekkel kapcsolatos statisztikai adatokat, térképeket is tartalmazza,

„amelyek mögött azonban értő, érző és muzsikáló lelkek ragyognak“. Annak méltó záróakkordja a kórus archívumából származó gazdag, színes képanyag, valamint a karnagy által írt epilógus, Thoma László volt kóruselnök zárszava, illetve a szlovák, német és angol nyelvű rövid összefoglaló.

A könyv borítóterve és grafikai elrendezése Polák Ágnes és Szép Emese munkáját dícséri, a nyomdai előkészítést a GVJ Kft. végezte, s azt 500 példányban a székesfehérvári Alto Nyomda Kft. nyomta ki. Annak megjelenését A Concordia Chorus Polgári Társuláson, a Komáromi Regionális Népművelési Központon, a Csemadok Komáromi Városi Szervezetén, az Egressy Béni VMK-n, az Észak-Komáromi Katolikus Plébánián és Komárom Városon kívül több magánszemély is támogatta. Az ingyenes kiadvány bolti forgalomban nem kapható, igény esetén „ha tetszik, gyere közénk“ alapon Stubendek István karnagytól szerezhető be.

Negyven év összhangban: a komáromi Concordia Vegyeskar jubileumi évkönyvéről
Fotó: Archív felvétel
...ha hazai tájainkon valami csoda folytán jócskán megszaporodnának az ilyen példásan és kitartóan működő énekkarok: ezek a zömében lelki közösségek, a felvidéki magyarság ismét egységbe tömörülhetne, feladva a mai helyzetünk fölötti kesergéseket“

– olvasható id. Batta György író-publicista A Concordia példává nemesül? című cikkében.

E sorokkal összecseng a vegyeskar fiatalokat toborzó felhívása, mely szerint a járványügyi korlátozások feloldása után minden hétfőn 18 órakor a zeneiskola koncerttermébe várják az énekelni szerető hölgyeket és urakat, akik biztosíthatják a kórus tagutánpótlását és újabb több évtizedes létét. További részletek a „Legyen a zene mindenkié!“ kodályi jelszó jegyében, az alábbi oldalon olvashatók.

Kövesse facebook oldalunkat is!