2021. június 7., 22:10

Életek a trianoni döntés árnyékában

Szirénfalva/ Kaposkelecsény. Az 1920-ban aláírt békeszerződés alapján a 3,3 millió határokon kívül rekedt magyarból mintegy 1 millió 70 ezer magyar anyanyelvű került a frissen kikiáltott Csehszlovák államhoz, ebbe beletartozott a mai Kárpátalja területe is. Ebből, az akkor Szlovákiának nevezett országrészben 890 ezer magyar élt. A legutóbbi népszámlálás alapján számuk 500 ezer alá csökkent. Így napjainkban a magyarok Szlovákiában a lakosságának a 8,5%-át teszik ki. A trianoni békediktátum megbontotta a történelmi Ung vármegyét is, amely a Magyar Királyság északkeleti részén terült el. A ma Szlovákia legkeletibb térségében élő magyarok, az Ung-vidékiek is az elmúlt 100 évben számos ország lakóinak mondhatták magukat anélkül, hogy szülőföldjükről elköltöztek volna.

Videó forrása: Tomojka Tünde, Tomojka Vojtko Béla