2020. október 1., 22:03

A perbenyiki Mailáth család máig ható zenei öröksége

Perbenyik. A perbenyiki Mailáth család zenei örökségét máig őrzi a helyi közösség. A família több generációja nagynevű mecénása volt a Bodrogköznek. A Mailáthoknak köszönhető a királyhelmeci közkórház, valamint a Bodrogközi Tiszaszabályozó Társulat, így a vidék vízszabályozása is. Hitel- és Fogyasztási Szövetkezeteket alapítottak, illetve olvasóköröket létesítettek. Lengyárat alapítottak, hogy minél több helyi lakost az itthon maradásra bírjanak és megakadályozzák az elvándorlást. De a zene terén is kimagasló tehetségek voltak. A Mailáthok által örökül hagyott egyházi énekeket a helyi római

katolikus közösség hagyományozza tovább, élükön Ádám Ilonával, aki 1991 óta a kántora a közösségnek.

Videó: Tomojka Tünde, Tomojka Vojtko Béla