2021. augusztus 7., 18:17

Szlovákia nem Felvidék, vagy Felvidék nem Szlovákia?

Korčok gondolkodásában Szlovákia nem Felvidék!  A miénkben pedig Felvidék nem Szlovákia! A szülőföldjükön élő magyarok többsége a Felvidékre (vagy Felföldre) érzelmi alapon tekint, figyelembe véve a történelmi gyökereket is.  

Felvidék zászló

Számunkra Felvidék többet jelent, mint Szlovákia, mert magában a szóban benne foglaltatik a szülőföldünk, az itt élő magyar emberek közössége, az anyanemzethez való tartozásunk és az elszakadásunk képzeletbeli összevarrása mindenfajta irredenta vonzat nélkül. Szlovákia pedig csak egy földrajzi kifejezés…

Nem akarunk ártani mi senkinek se a Felvidékkel! De nem is tartozik a szlovák külügy kompetenciájába, hogy minek tartjuk magunkat! Aminek akarjuk! Akár hottentottáknak is, amúgy is a szlovákság számára érthetetlenül beszélünk.

De nem vagyunk hottentották, magyarok vagyunk és felvidékiek! Ezt miniszteri rendelettel, nagyarcú, miniszterhez méltatlan facebookos bejegyzéssel nem lehet szabályozni. Az csak olaj a tűzre!

Ahogy annak idején az iskoláinkat akarták ellopni, de nem engedtük, most, amikor a felvidékiségünket kérdőjelezik meg, azt sem fogjuk! Tessék minket békén hagyni, miniszter úr! Nem csak az anyaország politikusai tartanak minket felvidékieknek, mi is annak tartjuk magunkat, legalábbis többségünk, akiket még nem fertőzött meg a liberalizmus internacionalizmusa.

Annyiban van csak igaza a szlovák külügyminiszternek, hogy a földrajzi térképeken jelenleg az van, amit ő mond, de a történelmi atlaszokban viszont egész más! Ezért még inkább igaz az az állítás, hogy Felvidék számunkra nem egyenlő Szlovákiával!

Hamarabb létezett a Felvidék történelmi eredetű tájnévként, mint maga Szlovákia!

A Pozsonyi Magyar Intézet megbízásából 2012-ben a pozsonyi Focus közvélemény-kutató ügynökség felmérést végzett a szlovákság történelmi tudatáról és a történelmi Magyarországhoz való viszonyulásáról. A válaszokból kiderült, hogy a szlovákok döntő többsége, több mint kétharmada számára a Felvi­dék kifejezés nem mond semmit, vagyis nem tudják annak jelentését meghatározni. Azok a szlovákok vi­szont, akik értelmezni tudták a Fel­vidék kifejezést, főként negatívan viszonyultak hozzá.

A magya­rok körében ugyanakkor a döntő több­ség (a megkérdezettek 85 százaléka) olyan konkrét meghatározást adott a Felvidékre, mint a történelmi Felső-Magyar­ország, vagy egysze­rűen a „saját hazám”. 

Valójában mit is takar a Felvidék kifejezés?

A trianoni békeszerződés után a volt Magyar Királyságtól Csehszlovákiához került területek egészét kezdték politikai értelemben Felvidéknek nevezni, tehát a mai Szlovákia teljes területét és Kárpátalját is. Így a II. világháború előtt a Csehszlovákiától Magyarországhoz visszacsatolt országrészt (Dél-Szlovákia és Kárpátalja) „az anyaországhoz visszatért felvidéki területnek” nevezték.

Ebből eredhet a szlovákság számára a szónak egyfajta pejoratív vonzata. Ez üthette meg Korčok fülét is.

Felvidék a történelem során soha nem képzett önálló közigazgatási egységet, ezért nem alakult ki saját jelképrendszere sem.

A rendszerváltást követő időszakban a székely zászló példáján felbuzdulva több civil próbálkozás is történt egy felvidéki saját zászló megalkotására, ám átütő siker nélkül. 2015-ben A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom bemutatta az általuk megalkotott felvidéki zászlót, amelyet a korábbi próbálkozásokkal ellentétben már szélesebb körben népszerűsítenek.

Ez a zászló ötvözi Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc lobogóit.

Himnuszunk sem volt eddig, napjainkban viszont valami ilyesmivé kezdi kinőni magát az Ismerős Arcoknak az Egy vérből valók vagyunk (eredeti címen Nélküled) zenéje, elsősorban a DAC szurkolóinak jóvoltából. Szurkolunk neki, nekik!

Egyelőre tehát saját jelképek nélkül, csak a szívünkben és a kommunikációnkban mondunk Felvidéket.

Ennél még elterjedtebb a felvidéki magyarok szókapcsolat használata.  

Igazán örvendetes, hogy az Új Szót kivéve a szlovákiai magyar média is már előszeretettel használja a szlovákiai magyarok helyett a felvidéki magyarok jelzős szókapcsolatot. 

Maguk, miniszter úr Dél-Szlovákiát mondanak, amikor minket bejelölnek a szülőföldünkön! Ezzel szemben mi nem mondunk Észak-Magyarországot! Kompromisszumként maradjunk meg a Felvidék mellett, ami esetleg egy területi önkormányzat megjelölésére is alkalmas lehet valamikor.

Megosztás
Címkék