Kövesdi Károly

2019. február 08., 15:01

Száll a kakukk

Közismert: ami napjainkban a Csallóközben történik, nem más, mint az erőszakos asszimiláció folytatása. Az R7-es gyorsforgalmi út megépítésével pedig még nagyobb fordulatra kapcsol az államgépezet, amely mindezt ösztönzi. A beköltöző szlovákság felrúgja a sok évszázad alatt kialakult etnikai arányokat, szétveri a faluközösségeket, elértékteleníti a természeti környezetet. Az egykori, életet adó szántók helyén tyúkketrecek sora, sódergödrök, munkagépek diktálják a tempót és alakítják a polgári tudatot. Utánuk üget a nyelvváltás, a magyar nyelv beszorítása a konyhasutba.

Élünk a gyanúperrel, hogy mindez nem a véletlen műve.

Elég ránézni Pozsony térképére, mekkora üres, beépítetlen telkek terpeszkednek az egyes városrészek között. Vajon miért nem folyik lázas építkezés a főváros fehér foltjain, vagy mondjuk nyugat–keleti irányban? Miért nyomul mindenki dél-délkelet felé? Mintha az egész ország honfoglaló tömege úgy született volna erre a világra, hogy egykor majd a Csallóközi rónán fog megtelepedni. Dehát erről már annyi cikk született, hogy inkább lássuk a tényeket, amelyek a „lex Nagyszarva” kapcsán jutnak eszébe az embernek. Jelesül: miért nem lehet elfogadni a sebtiben megváltoztatott oktatási törvényt? Mi a gond vele?

1. Felülírja az önkormányzati törvényt, és sérti az önkormányzatok jogát. Az önkormányzat mindenütt a világon autonóm. Megtervezi, hová mit épít, mibe fekteti a polgárok pénzét, hogyan kommunikál a lakosokkal. Ez az új törvény ezért is alkotmányellenes. Nem győzök csodálkozni, hogy nem akadt egy-két öntudatos honatya, aki az alkotmánybírósághoz fordult volna a felülbírálatát kérve. De vajon elvárhatjuk-e ezt a kormányon levő Béla-pártiaktól, akik vígan megszavazták?

2. A pozsonyi képviselők országos törvényt alkottak egyetlen falu néhány elégedetlen, ráadásul nem őshonos polgára kedvéért. Hová juthat az az ország, ahol egy csoport érdekei miatt törvényeket hoznak, szabnak át? Ahol bárki a hasára ütve kitalálhatja, mit szeretne, s már lohol is a kormányfő a sleppjével, ül is össze a parlament, és kap a nyakába az ország egy új törvényt. Koma-sógor alapon.

3. A civilizált Európában nemzetközi egyezmények védik a kisebbségek anyanyelvi jogait. Ebbe beletartozik a közigazgatási elrendezés hátrányos megváltoztatásának a tilalma is. Igaz, Szlovákiában mindent lehet. A megyerendszert is úgy szabták át, hogy fittyet hánytak az etnikai elvekre. Akkor miért ne tudnának „elbánni” egy-egy pár száz lakosú településsel? Persze, azt is tudjuk, hogy Szlovákia fényévekkel messzebbre esik Brüsszeltől, mint Magyarország, ezért a brüsszeliták nem fogják Pozsonyt vegzálni.

4. Amikor az önkormányzatok „ajándékba kapták” a községben levő ingatlanokat, elhasznált, leélt, „lapos tetős” ingatlanok fenntartásának a terhét vették a nyakukba. Iskoláét, óvodáét, községházáét, tűzoltószertárét stb. Az azóta beléjük fektetett – fejlesztés vagy csak állagmegóvás miatt – anyagiak az illető község vagyonát gyarapították. Mi több,  az ingatlanok zöme annak idején (a ’60-as, ’70-es években) úgynevezett Z akcióban épült, és az építésben, remélve, hogy közös értéket teremtenek, a közösség, a falu apraja-nagyja részt vett. Kalákában épültek az iskolák, óvodák, kultúrházak. Ki formálhat jogot arra, hogy csak úgy beletelepszik?

Tisztában vagyok vele, hogy a fenti érvek egyike-másika pusztán a józan paraszti logikát követi.

De talán csak akad közösségünkben néhány jó szándékú jogász, közgazdász, netán politikus, aki jobb dolga híján gondolkodóba esik, rendjén van-e a dolog?

Hogy ebben a banánköztársaságban a végtelenségig kihasználhat bennünket a többség? Pusztán a többség jogán?

Aki beteszi a lábát a szomszéd udvarába, ha jó nevelést kapott, előbb csönget, köszön, s nem a követelőzéssel kezdi az ismerkedést.

Igaz, ehhez tudnia kell, hogy nem mindenütt ő van otthon.

Megjelent a Magyar7 2019/6. számában.

Képgalériánk:

0 HOZZÁSZÓLÁS
Molnár Judit 2019. május 22., szerda

Európa újrahangolva

A migránsválság felszínre hozta a különbözőségeket, Kelet és Nyugat ismét szembekerült, és kiderült, az ellenvélemény ellenséget szül.

B. Vida Júlia 2019. május 21., kedd

Zöld asztalok ideje

Ha tetszik, ha nem, fejest kell ugraniuk a felnőtt életbe. Érettségükről kell most tanúbizonyságot tenniük.

Száraz Dénes 2019. május 21., kedd

Brüsszel közelebb van, mint gondolnánk

Hajdanán, a rendszerváltást követő években a felvidéki magyarok legerősebb fegyvere a választások voltak.

Aich Péter 2019. május 20., hétfő

Ámokfutás

Egy szép mondás szerint nem normális, ha egy fiatal ember nem akar forradalmi változásokat. Hát jó – de ennyire?

Kövesdi Károly 2019. május 18., szombat

Európa megmentése

Ahhoz azonban, hogy mindez megváltozzék és valami normális süljön ki belőle, el kell menni szavazni.

N. Gyurkovits Róza 2019. május 18., szombat

Már a kommunista is jobboldali?

Bűn, sőt – divatosan mondva – szarvas hiba minden extrémizmust rányomni a jobboldalra, megpróbálni a jobboldal elhajlásaként magyarázni.

Agárdy Gábor 2019. május 18., szombat

A többségi döntés kérdése

Most is itt a veszély, hogy a döntések meghozatalának ilyen mértékű torzítása ismét megteremthetné azt az ideológiát, amely rövid idő után átcsaphatna egy újfajta diktatúrába.

Száraz Dénes 2019. május 17., péntek

A himnusszal elszámoltak, a lelkiismeretükkel még nem!

Előbb csoportosan, felelőtlenül „félreszavaztak”, majd külső nyomásra helyrebillentik a szavazógombokat. Azt gondolják, velünk ugyanezt tehetik.

Matus Tibor 2019. május 17., péntek

Állandó növekedésre alapozott gazdaságunk a katasztrófába vezet

Pár napra nagyon trendik voltunk, aztán minden megy a régi szerint, pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy az állandó növekedésre alapozott gazdaságunk a katasztrófába vezet.

Száraz Dénes 2019. május 16., csütörtök

Már az őrhelyén strázsál Štúr

Érthető, de minden logikát nélkülöző a párkányiak felháborodása a városban leleplezett Štúr-szobor miatt.

HIRDETÉS
Vélemény
Molnár Judit: Európa újrahangolva

A migránsválság felszínre hozta a különbözőségeket, Kelet és Nyugat ismét szembekerült, ...

B. Vida Júlia: Zöld asztalok ideje

Ha tetszik, ha nem, fejest kell ugraniuk a felnőtt életbe. Érettségükről kell most tanúbizonyságot tenniük.

Száraz Dénes: Brüsszel közelebb van, mint gondolnánk

Hajdanán, a rendszerváltást követő években a felvidéki magyarok legerősebb fegyvere a választások ...