2020. január 22., 13:34

Március 27. – a vegyes kultúra napja?

1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt a kézirat tanúsága szerint.

Magyar himnusz

A Himnuszt hivatalosan csak az 1989. évi XXXI. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába, alapjaiban módosítva a 1949. évi pártállami alkotmányt. A 2012. január elsején hatályba lépett Alaptörvény I. cikke is kimondja: „Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.

A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát Fasang Árpád zongoraművész vetette föl még 1985-ben. Szavai szerint ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is.

A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december 29-én határozott a magyar kultúra napjának megtartásáról, a rendezvényekre először 1989 januárjában került sor.

2020-ban minden nemzeti ünnepünknek és emléknapunknak különös jelentősége és súlya van, mivel ez az esztendő a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve a nemzeti összetartozás éve.

A magyar Országgyűlés nagy többséggel, 166 igen szavazattal, öt nem ellenében és egy tartózkodás mellett fogadta el a parlament nemzeti összetartozás bizottságának javaslatát. Nemmel Gyurcsány pártjának öt képviselője szavazott, a Liberálisok politikusa, Bősz Anett független országgyűlési képviselő pedig tartózkodott. A határozat kifejti: a parlament az alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében, a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve hozta döntését, „számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből és értékelve a 2010-ben megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit”.

Vegyes kultúra napja

Mivel a magyar kultúra napja szervesen kapcsolódik a nemzeti énekünkhöz, tálcán kínálkozik a lehetőség a vegyespárt számára, hogy március 27-ét javasolják kinyilvánítani az országban a vegyes kultúra napjává annak „tiszteletére”, hogy a Most-Híd magyar parlamenti képviselői a múlt évben ezen a napon szavazták meg a magyar himnusz éneklésének tiltását a Felvidéken!

Megdöbbentő volt, hogy azok a képviselők, akiket felvidéki magyar szavazatok segítségével is jutottak mandátumhoz a szlovák parlamentben, figyelmetlenségből vagy szándékosan – teljesen mindegy – megtagadták ezeknek az embereknek a nemzeti imáját. Egyenértékűvé téve ezzel magukat a magyarországi DK képviselőivel.

Soha nem látott összefogás és tiltakozás bontakozott ki a nemzetáruló parlamenti szavazás kapcsán az egész Felvidéken. Pártállástól függetlenül bizonyította, hogy közösségünk továbbra is életképes, nem alkuszik meg, Felvidék-szerte végig söpört a himnuszéneklési hullám.

Úgy érezte az ember, itt az ideje, hogy többéves szünet után a felvidéki magyarságnak legyen magyar képviselete a szlovák parlamentben!

Megosztás
Címkék