Kolek Zsolt

2019. január 29., 13:08

Ki a magyar? – egy szétszabdalt nemzet önmeghatározásának kínjai

Van egy ország, amely minden oldalról önmagával határos. Van egy nemzet, amely meghasonlott önmagával. Kollektív skizofrénia, vagy turáni átok, éppen csak nézőpont kérdése. Akarom mondani, magyarkérdés – amely lassacskán rajtunk kívül már senkit sem érdekel. 

Kompország nagyszerűen elszórakoztatja saját magát. Ady óta csak még jobban hánykolódunk. Időközben kisantantba tömörült ellenünk a tejfogakkal vicsorgó Köztes-Európa, majd lettünk Ázsiából kitüremkedő „béketábor”.

Azután csak kikötöttünk végre a nyugati parton, de ma újra viharok dúlnak, erős keleti széllel. Kompország már megint hánykolódik.

Vélt vagy valós igazságok vannak a fedélzetén, amelyek kimondva vádpontként hatnak az árboc másik felébe kapaszkodókkal szemben. Meg sok járatlan zug, ahol régi viharok emlékei sötétlenek. Bennük vagonok és könnyek, elsárgult röplapok és megfakult fotók. Szelíd mosolyok és csattogó bakancsok, széttépett zászlók és égett szirmú őszirózsák a halottak fölött.

Ady óta esély sem volt arra, hogy felülemelkedjünk az elmúlt évszázad történelmének sötét lapjain. Persze, ki tudja?

Még ha nincs is korszellem, vannak divatok – a kutyák népe konformista – még ha nincs is a történelemnek lelke és a nemzetkarakter jó humorú filoszok végső unaloműző témája nagy asztalok mellett, azért csak van bennünk valami közös: bennünk, azonos nyelvet beszélőkben.

Kompország árbocába kapaszkodva igazán izgalmas csak a kérdés: ki a magyar? Egy lelkileg megosztott, területileg szétszabdalt nemzet végső kínja ez: önmagát meghatározni.

Hányan küszködtek, miképpen határozzák meg anyanyelvükön, amit olyan nehéz: kik vagyunk, és merre vannak lelkünk határai? Mindez olyan távolinak tűnik: Széchenyi, Szekfű Gyula, Bibó, de még a rendszerváltók is a maguk régi kottára írt perlekedéseivel.

Egy kis megnyugvás kéne csak, béke a lelkekben – a múlt ködét kevésbé falánkan falni. Az első lépés a magyarság önmeghatározása felé a múlttal való kiegyezés lenne.

Nem a szembenézés: vádoltak és vádoltunk már eleget. Ilyenek vagyunk: nem jobbak és nem rosszabbak, mint más nemzetek körülöttünk. Kiegyezni a múltunkkal nem több, mint békét kötni saját magunkkal.

A második nagy lépés önmeghatározásunkhoz az lenne, ha már kiegyeztünk a múltunkkal, ne lássunk egymásban ellenséget a jelenben sem.

1990 a zsákmánydemokrácia szabályait alkotta meg: az egymásnak betartást, a mesterségesen életben tartott félelmeket, s egy cseppnyi reményt arra, hogy a közösségi értékeitől megfosztott késő Kádár-kori társadalom helyén mégis kialakulhat egy emelt fejű, gyarapodó Magyarország.

Nem egymás nyakába borulásra van szükség, csak értékelven versengő demokráciára, ahol közmegegyezés van a nemzeti és a demokratikus alapértékekben.

A modern magyar nemzettudat nem alapulhat dúlt lelkekben kiforrott részigazságokon, befogadónak kell lennie és mindenekelőtt vonzónak.

A magyar közéletet formáló nemzedékeknek lesz dolga éppen elég. Csak sejtéseink vannak ma még a modern magyar nemzettudatról. Egyet azonban biztosan tudunk: aki eredményesen akarja formálni önmeghatározásunkat, neki

tudni kell jobbra is és balra is nézni. Szélről ez nem fog menni.

Ha az új nemzedék új Messiásokat hoz, Kompország tovább szórakoztatja magát. Egy haszna ennek is lesz, legalább nem szűnik meg a pesti humor.

0 HOZZÁSZÓLÁS
N. Gyurkovits Róza 2019. augusztus 17., szombat

Omnia mutantur…

Hirtelen jött a rövid zivatar. Ablakomon a hársfaágak kétségbeesetten kaparásztak. Messziről égdörgés, néhány fénycikázás zavart bele az éjszaka sötétjébe és a kiadós eső kopogásába.

Száraz Dénes 2019. augusztus 17., szombat

Igazi, és nem látszatösszefogásért szól a harang!

A Most-Híd pedig suszterként maradjon szépen egyelőre a kaptafánál, őrizze csak a végletekig interetnikusságát és pártelnökét!

Aich Péter 2019. augusztus 16., péntek

Álmok

Aich Péter jegyzete

Száraz Dénes 2019. augusztus 15., csütörtök

A történtek után hogyan tovább összefogási tárgyalás?

Hiteltelen emberrel nem lehet hiteles szövetséget kötni a felvidéki magyar összefogásról.

Molnár Judit 2019. augusztus 15., csütörtök

Falsra hangolt pártbeszéd

Most az MKP-n a döntés felelőssége, hogy meddig enged az időhúzásának.

Száraz Dénes 2019. augusztus 14., szerda

Mit rejthet az interetnikusság?

A jelenlegi helyzetben senki sem akarja ellopni a vegyespárttól az interetnikussságát és kirakatszlovákjait sem.

Száraz Dénes 2019. augusztus 12., hétfő

Bugár tévedett volna? Vagy most ködösít?

Ez a mostani nemzeti tanács minden idők egyik legrosszabb parlamentje, csak a mečiari éra utolsó törvényhozó testülete vetekedhet vele.

Haják Szabó Mária 2019. augusztus 11., vasárnap

Felelősség holland módra

1995 nyarának szörnyű eseményei ma is felkiáltójelek.

Dunajszky Éva 2019. augusztus 10., szombat

Kérem vissza a lelkeinket!

Az internet olyan, mint a kés, sok hasznos dolgot lehet csinálni a segítségével, de ölni is lehet vele.

Kövesdi Károly 2019. augusztus 09., péntek

A Képviselet

Mit mondjak, nem áll jól a szénánk. Miközben itt zúg el a kertünk alatt a huszonegyedik századi valóság.

Vélemény
N. Gyurkovits Róza: Omnia mutantur…

Hirtelen jött a rövid zivatar. Ablakomon a hársfaágak kétségbeesetten kaparásztak. Messziről égdörgés, ...

Száraz Dénes: Igazi, és nem látszatösszefogásért szól a harang!

A Most-Híd pedig suszterként maradjon szépen egyelőre a kaptafánál, őrizze csak a végletekig interetnikusságát ...

Száraz Dénes: A történtek után hogyan tovább összefogási tárgyalás?

Hiteltelen emberrel nem lehet hiteles szövetséget kötni a felvidéki magyar összefogásról.