Molnár Judit

2019. október 22., 08:36

Elvek ellen érvek és érdekek

Kezünket a szívünkre: jóérzésű magyar ember, aki az elmúlt tíz évben megveszekedett kitartással hitt ennek a közösségnek a megmaradásában, nem fogadhat jó érzéssel egy olyan választási listát, amelyen Bugár Béla neve is szerepel. Persze, a politika nem érzelmekről szól, hanem pragmatikus döntésekről, érvekről, érdekekről, és jó esetben az elvekről is. Mert anélkül semmit sem ér az egész. Csakhogy nehéz elveket keresni ott, ahol Bugár Béla van.

Senki nem vitatja, minden lehetséges módot meg kell ragadni ahhoz, hogy a felvidéki magyarság a jövő évi választások után parlamenti erő legyen. Lehetőleg minél erősebb számmal, megkerülhetetlenként. Láthatóan ez vezérelte a két nagy pártot is, és a Most-Híd és MKP között formálódó megállapodás nincs is híján érveknek, és az érdekek vonala is nyomon követhető.

Előbbieknek a számok törvénye alapoz: az öt százalékos bejutási küszöb elérése a két párt támogatottságából jön ki a legbiztosabban, s a „mindenki a sajátját karikázza” is egyértelmű üzenet, utóbbiaknál, az érdekeknél a túlélés a fő mozgatórúgó. Főként a Most-Hídé.

Hónapok óta a vak is látja, vegyesék zuhanó pályára álltak, egyenes útjuk volt a süllyesztőbe, de kellett néhány felmérés, hogy ezt Bugár is belássa. Nem más tehát, csakis a túlélési ösztöne vitte vissza az ősellenséghez, az MKP-hoz.

A két párt vezetői meglepő gyorsasággal tető alá is hozták a javaslatukat egy választási párt létrehozásáról. Nem kevesek felháborodására! Érthető, van ebben azért bőven, ami indokoltan borzolja a kedélyeket, főképp, hogy Bugár még szorult helyzetében is oszthatja a lapokat.

Nem a legalapvetőbb, de jogos a kérdés az MKP-választók részéről, hogy a pártnak kell-e életet lehelni a döglődő oroszlánba, abba, ami közösségünket erre a szintre juttatta. Az MKP szándéka,  hogy „véget vessen a testvérharcnak”, még szimpatikus vállalás is lehet, csak hogy a megosztottság, az önfeladást és az asszimilációt erősítő hidas ideológia, elvtelen politikájuk, a hatalomban való részvételük, a magyar érdekek másodrendűsítése, elárulása felbecsülhetetlen károkat okozott, s ezen nehéz túllépni.

Ráadásul Bugárra rávetül a Kočner-ügy, neve ott szerepel a Gorilla-aktákban, a vegyespárt képbe került a milliós nagyságrendű parlamenti szavazatvásárlás-ügyben is. Ki kell mondani, Bugár Béla már nemcsak saját pártja, de teljes közösségünk számára tehertétel, mint ahogy a himnuszügybe beleégett Bastrnák Tibor, és az ukrán magiszterként elhíresült Jakab Elemér is.

A közös indulás eredményessége nem kis mértékben függ tőlük, hiszen megosztók és hiteltelenek, sokakat visszatartanának a választásoktól. Bugár Bélával sikert írni már nem lehet. Hátralépése becsületes vége lenne egy becstelen fordulatoktól sem mentes politikai pályának.

Egyértelműen a vegyespárt áll rosszabbul, nincs mozgásterük, a megegyezés kényszerpályáján vannak, a labda tehát az MKP oldalán pattog, alkupozíciójuk erősebb, s ezzel élniük is kellene, vagy jóvátehetetlen hitelvesztést szenved el.

De már a közös indulás keretét biztosító választási párt meghatározása is számos kérdést felvet. Alapját a Most-Híd szatelitpártjaként létrehozott MKDSZ adná, amely valós politikát soha nem folytatott, csak az volt a feladata, hogy szavazatokat raboljon az MKP-tól. Az új formáció neve, a Régiók Pártja Híd MKP–Strana regionov Most MK sem a magyar párt dominanciáját tükrözi, számára ez még névvesztéssel is jár.

A lényegi kérdések azonban még hátra vannak, és az MKP már jottányit sem léphet vissza, már nincs helye az engedményeknek, mert a választóit veszítheti el, és akkor végzetes eredménye lehet az együttindulásnak.

Közös programot ígérnek, de nehéz elképzelni, mi a közös nevező egy etnikai, konzervatív, és egy liberális, interetnikus párt között például olyan fontos kérdésekben, mint az önrendelkezés, a kollektív jogok.

Még nyitott a listavezető személye is, és az aggodalmak itt sem ok nélküliek. Nem lehet a kampány arca, vezetője az, aki a jelenlegi hatalom része. Ravasz, Érsek, Sólymos… rendkívül rossz üzenet lenne a választóknak, és a lehetséges szlovák partnereknek is.

A lista élén csakis olyan személy állhat, aki mindkét tábor számára elfogadható. Ha ezt nem harcolja ki az MKP, borítékolható a bukás.

A legfontosabb azonban, hogy az alakuló szövetség ne csak az MKP–Most-Híd  paktuma legyen. Az MKP kezdettől fogva azt mondja, hogy egységes magyar fellépés kell.

Így a listán ott a helye az Összefogás mozgalomnak, a Magyar Fórumnak, és másoknak is, akik tenni képesek, akik új szavazókat is meg tudnak szólítani, vagy a politikától elfordultakat vissza tudják hozni.

Nélkülük a terv csak torzó, és újabb testvérharcnak ágyaz meg. Hogy milyen irányt vesz jövőnk alakítása, most az MKP-n múlik. A kérdés, képes-e kilépni Bugár árnyékából?

1 HOZZÁSZÓLÁS
Száraz Dénes 2019. november 18., hétfő

Bársonyban vagy bíborban született-e a szabadság?

Az is fura volt utólag, hogy a főelvtársak milyen gyorsan tudtak berendezkedni az új rendszerben, letűnt politikai hatalmukat privatizációs spekulációkkal váltották át gazdaságira.

Molnár Judit 2019. november 17., vasárnap

Eltékozolt éveink

Teremtő, nagy időket megélni akár a sors ajándékaként is felfogható.

Tóth Tünde 2019. november 17., vasárnap

Fiamnak november tizenhetedike margójára

Minden évben máshogy élem meg a Koraszülöttek Világnapját, amihez Neked köszönhetően van közünk.

Száraz Dénes 2019. november 17., vasárnap

Magyarságtudatból elégtelen!

Azt gondolná az ember, hogy magyarságtudat és -ismeret között nincs összefüggés, mivel Magyarországon sok olyan egyetemet végzett, műveltnek vélt politikus és újságíró befolyásolja a közvéleményt, akiknek a magyarságtudatuk erősen megkérdőjelezhető.

Száraz Dénes 2019. november 16., szombat

Amikor az iskolaközpont a megoldás, nem szabad hezitálni

A szlovákiai magyar oktatás fellendítése minden felvidéki magyarnak a szívügye.

Kolek Zsolt 2019. november 16., szombat

Esélylatolgatás a rajtvonalon

A Smer-SD nyerhet, de ki alakít kormányt?

Kövesdi Károly 2019. november 15., péntek

Falak és gesztusok

S most itt állunk, és újra mocorognak a téglák, tekeregni kezd a szögesdrót, csak éppen ellentétes indítékkal.

Kolek Zsolt 2019. november 15., péntek

Bársonyos félmúlt

1989 Kelet-Közép-Európa éve volt, azé a szanaszét rojtosodott régióé, amelyet az elmúlt évszázadokban folyamatosan a felzárkózás, az utolérés vágya fűtött, s ezenközben csak ritkán ismerhetett önmagára.

Száraz Dénes 2019. november 14., csütörtök

Gyurcsányék és a Momentum kirohanásai a külhoni magyarság ellen

Még le sem csillapodtak a kedélyek a magyarországi Momentum párt erdélyi és felvidéki magyarellenes megnyilvánulásai miatt, máris beindultak Gyurcsányék, nehogy lemaradjanak a fiatal liberális titánok mögött!

Száraz Dénes 2019. november 13., szerda

Köthetnénk mi is megnemtámadási szerződést

Nem kellene a magyar pártoknak – mind az ötnek – szintén egy ilyen megnemtámadási szerződést kötniük a felvidéki magyar választási kedv fokozása érdekében?

Vélemény
Száraz Dénes: Bársonyban vagy bíborban született-e a szabadság?

Az is fura volt utólag, hogy a főelvtársak milyen gyorsan tudtak berendezkedni az új rendszerben, letűnt politikai hatalmukat ...

Molnár Judit: Eltékozolt éveink

Teremtő, nagy időket megélni akár a sors ajándékaként is felfogható.

Tóth Tünde: Fiamnak november tizenhetedike margójára

Minden évben máshogy élem meg a Koraszülöttek Világnapját, amihez Neked köszönhetően van közünk.