Száraz Dénes

2019. május 30., 07:19

Elég nekünk ez a négy magyar párt?

Minden, felvidéki magyar szempontból sikertelennek vélt országos választást követően keressük a kudarc okait. Átpolitizált társadalmunkban mindenki ért a politikához: ugyanúgy, mint a focihoz.

Sokan a korrupt és kiöregedett politikusokban, a hatékonyságot nélkülöző pártmunkában és az ugyanilyen választási kampányban látják a sikertelenség kézenfekvő okait. Miközben messziről elkerülik a választóhelyiségeket... Egynéhányan pedig ilyenkor kapva kapnak az alkalmon, hogy kiéljék mellőzésükből és sértődésükből eredő bosszúvágyukat, és személyeskedő módon belekötnek mindenbe.

Azonban legtöbben a megosztottságunkat jelölik meg a kudarc legfőbb okának!

Ez utóbbi miatt maradhatnak otthon a magyar választók, nélkülük pedig senki se fog magyar pártra szavazni, már a Most-Hídra sem, láthattuk a legutóbbi két választási kudarcukat. A közismert cselező politikájuk miatt elpártoltak tőlük a szlovákjaik is!

A Híd EP-listavezetője, Nagy József szerint a legközelebbi parlamenti választások után a vegyespártnak új koalíciós partnerek után kell néznie, mert a jelenlegiek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Mondta ezt annak ellenére, hogy

kezdetben ezt a koalíciót tartották a vegyespárban a lehető legjobbnak, legstabilabbnak Szlovákiára nézve.

Most már ezek szerint nem az?! Más kérdés viszont az, hogy lesz-e legközelebb lehetőségük a partnerek között válogatni a parlamenti választásokat követően. Így, ebben a formában nehezen képzelhető el. De már megvan erre is az új recept: az egykori EP képviselő nem zárja ki az együttműködést az MKP-val (bíztató jelzés), csak sajnos a folytatásban ezt ahhoz a feltételhez köti, hogy az MKP fogadja el a Híd sajátos politikai nézeteit.

Arról nem szólt, hogy ennek azért a kölcsönösség alapján kellene működnie. Ez ilyen módon úgy hangzik, mintha szeretnélek ugyan nagyon magamhoz ölelni, de tartsd tiszteletben a másságomat, én a tiedre pedig magasról teszek.

Nem jó, nagyon nem jó kiindulási alapként rögtön magas lóról nyilatkozni vagy a múlt sérelmeire hivatkozni!

Egyik sem szolgálja a közeledést! Azt kellene elsősorban belátnia az együttműködés pártjának, hogy az etnikai alapú politizálás önmagunkért van, ám ez egyáltalán nem zárja ki a szótértést vagy együttműködést a többséggel! Nem csak a Híd, hanem az MKP is volt tagja annak idején szlovák kormánykoalíciónak!

A sikertelenség másik pártmagyarázata általában az szokott lenni (most is az volt), hogy nem sikerült kellő mértékben mozgósítani a magyar választókat,

hozzátéve általában azt is, hogy ezt a problémát elemezni fogják a jövőben, meg kell vizsgálni az okokat, és legközelebb megoldják a mozgósítást. Aztán minden marad a régiben! Csak az ismétlés kedvéért: szombaton az Európai Parlamenti választásokon az MKP-ra 48 929, a Hídra 25 562. az MKDSZ-re pedig 2 270 szavaztak.

Az MKP-nak alig 400 szavazata hiányzott a képviselet elnyeréséhez. Összesen 76 761 szavaztak tehát magyar érdekeltségű pártokra.

Ez a szavazószám a jövő évi parlamenti választásokon még együtt sem lenne elegendő a bejutáshoz.

Hozzájuk jöhet még Simon Zsolt újonnan bejegyzett Magyar Fóruma (most még nem indultak) szintén úgy 2 000 körüli szavazatszerzéssel (a jelöltek rokonai, barátai, ismerősei), ami esetleg arra lesz elegendő, hogy a Híd és az MKP még távolabb kerüljön a parlamenti küszöbtől.

Aztán jöhetnek majd újabb önjelölt megmondó emberek, akik mozgalmukból kinőve a választási sikertelenséget egy újabb felvidéki magyar párt alapításával akarják meglovagolni.

Hogy majd ők lesznek azok, akik rögvest felszámolják az előzőekben felsorolt két fő okot – a megosztottságot és választói kedvetlenséget.

A rendszerváltást követően a Felvidéken eddig pártalapítással (az Együttélést, MKDM-et és FMK-t kivéve) a vezetésből vagy a pártból kiszorult, perifériára sodródott és sértődött magyar emberek foglalkoztak: Popély Gyula, Gyimesi György, Bugár Béla, Simon Zsolt, Fehér Csaba. Kivel bővülhet a sor, vajon ki állhat majd esetleg a Felvidéki Magyar Egység- és Választókedvteremtők Pártjának vagy a Magyar Felhőpártnak esetleg a Teljes Magyar Párbeszédnek az élére? Inkább senki…

1 HOZZÁSZÓLÁS
Pomichal Krisztián 2019. augusztus 21., szerda

Minek kell Grönland Trumpnak?

Kíváncsi rá, miért is nem totális hülyeség Trump ötlete?

Száraz Dénes 2019. augusztus 21., szerda

Patthelyzet

Azt ígérték, augusztus végéig vagy megegyeznek, vagy nem. Bejelentik, hogy közös listán indulnak a parlamenti választásokon, vagy önállóan.

N. Gyurkovits Róza 2019. augusztus 21., szerda

Szent jobbja tarthat meg bennünket

Szomorú, derűs is az ünnep, az összegezés.

Mi
Kövesdi Károly 2019. augusztus 20., kedd

Országépítők és országrombolók

Valóban, csak ennyire futja félmillió magyarnak? S valóban partnernek kell tekinteni, le kell ülni vele, és meghallgatni a feltételeit? És közben senki sem borítja fel az asztalt?

Száraz Dénes 2019. augusztus 20., kedd

Légy hű!

„Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar...” Ilyenkor, Szent István királyunk ünnepén gyakran felhangzik megzenésítve Vörösmarty Mihály hazafias ódája, a Szózat. 

N. Gyurkovits Róza 2019. augusztus 17., szombat

Omnia mutantur…

Hirtelen jött a rövid zivatar. Ablakomon a hársfaágak kétségbeesetten kaparásztak. Messziről égdörgés, néhány fénycikázás zavart bele az éjszaka sötétjébe és a kiadós eső kopogásába.

Száraz Dénes 2019. augusztus 17., szombat

Igazi, és nem látszatösszefogásért szól a harang!

A Most-Híd pedig suszterként maradjon szépen egyelőre a kaptafánál, őrizze csak a végletekig interetnikusságát és pártelnökét!

Aich Péter 2019. augusztus 16., péntek

Álmok

Aich Péter jegyzete

Száraz Dénes 2019. augusztus 15., csütörtök

A történtek után hogyan tovább összefogási tárgyalás?

Hiteltelen emberrel nem lehet hiteles szövetséget kötni a felvidéki magyar összefogásról.

Molnár Judit 2019. augusztus 15., csütörtök

Falsra hangolt pártbeszéd

Most az MKP-n a döntés felelőssége, hogy meddig enged az időhúzásának.

Vélemény
Pomichal Krisztián: Minek kell Grönland Trumpnak?

Kíváncsi rá, miért is nem totális hülyeség Trump ötlete?

Száraz Dénes: Patthelyzet

Azt ígérték, augusztus végéig vagy megegyeznek, vagy nem. Bejelentik, hogy közös listán indulnak ...

N. Gyurkovits Róza: Szent jobbja tarthat meg bennünket

Szomorú, derűs is az ünnep, az összegezés.