Agárdy Gábor: Lista a migrációról

hirek.sk 2017. augusztus 02., 13:17
Úgy látszik, hogy Európa minimálisan kettészakadóban van a migránsválság megoldását illetően. Az egyik álláspont az illegális migráció korlátozása, a lehető legalacsonyabb szinten tartása. A másik pedig a „Wilkommenskultur“ - gyertek csak, majd lesz tartózkodási engedély meg kvóta. Ez van nagy vonalakban…

Előfordul nem egy esetben, hogy egy kormányon belül sincs egyetértés (lásd Ausztriában a Kurz - Kern ellentétet). A legújabb Macron-féle és az olasz megoldásról már ne is beszéljünk, mert az nem PC, hivatalosan nem szabad róla véleményt nyilvánítani (az ET és az EB nem is tett ilyet, hallgat mint a sír...).

Jó volna végre papírra tenni a teljesség igénye nélkül a migránsválság okait és megoldásának az alaptételeit. Amíg ilyen nem lesz és nem kerül gyorsan vitára és elfogadásra, addig nincs megoldás.

Aki csak egy picit is figyeli a migrációs történeteket, az tudja, hogy - matematikai szóhasználattal - ez egy sokismeretlenű egyenletrendszer, ahol az ismeretlenek különböző fajsúllyal vannak jelen. Vannak, amelyek nagyobb hatást fejtenek ki, mások csak árnyalják a képet, de néha „billentő“ státuszba kerülnek, ami már más ismeretlen tényezőket felerősíthet. A felsorolásnál lehetetlen egy egységes sorrendet felállítani, mert minden migránsforrás más. Máshogy kell kezelni a jelenlegi és máshogy a volt háborús övezeteket. Más a kiindulópont a szubszaharai migrációnál. A kétségkívül hiányos felsorolást talán jó lenne kezdeni az egyértelműbb történelmi és környezeti okokkal.

 1. A gyarmatok öröksége

A fejlett „keresztény“ Nyugat évszázadokon keresztül szipolyozta gyarmatait és teszi ezt burkolt formában némely esetben a gyarmatosítás megszűnése után is (lásd pl. Franciaország). A megszűnés után pedig nem volt meg a politikai akarat ezeket a kirabolt lyukakat legalább részben visszatömni, tehát mélyszegénységben maradtak ezek az országok. A gyarmattartóknak tudatosítani kellene - eljött a rabolt „kölcsön“ törlesztésének az ideje! A megoldás: nagy „mea culpa“ mellett segíteni a volt gyarmatokat, hogy ne legyen érdek az elvándorlás.

 2. Globális klímaváltozás

Akárhogyan is tagadjuk, a globális felmelegedés és az ebből származó terméskiesés és élelmiszerhiány - függetlenül az ember által okozott mértékétől - realitás. Ahol nincs élelem meg van elsivatagosodás, nem nagyon alkalmas az ember tartós élethelyéül. A megoldás: ahol lehet csökkentsük a globális felmelegedést és próbáljuk megállítani az ebből is származó elsivatagosodást. Ha ment ez pl. Líbiában évekig, akkor menni fog egy kis erőfeszítéssel máshol is.

 3. Élelmiszerhiány és népszaporulat

Az élelmiszerhiányt a lakosságszám gyors növekedése is befolyásolja. Paradoxon, hogy ahol legrosszabbak az életfeltételek, ott szaporodik legjobban a lakosság (születési ráta az európai 1,2-vel szemben 4,5-6). A megoldás: az oktatáson keresztül (ha egyáltalán van ott ilyen), felvilágosítással és praktikus segítséggel befolyásolni a népszaporulatot, hogy kézben tartható legyen a romló környezet mellett.

 4. Háborús menekültek és gazdasági migránsok

Konzekvensen különbséget kell tenni a háborús menekült, a szegénységi migráns és a jóléti migráns között. Nem minden jövevény háborús menekült. Ha pedig az, az sem mindegy, hogy a harcok a volt lakóhelye közelében vagy pár száz kilométerre zajlanak. Ezért kell az ún. „hotspotokat“ a jövevények eredeti tartózkodási helyéhez legközelebb elhelyezni. A megoldás: közös nemzetközi erővel létrehozni az első kontaktusok táborait. Nemcsak EU-s segítséggel, hanem amerikai, orosz, stb. is kell, mert ma Európa, holnap Oroszország, Amerika meg a többiek jönnek sorra.

 5. Háborús válsággócok

A kérdésnek erős politikai oldala is van: oda kell hatni, hogy a válsággócok megszűnjenek. Ezeknek nagyon gyakori oka az „oktalan“ demokráciaexport olyan társadalmi közegbe, ahol azt eleve nem fogadják be (lásd Líbia, Afganisztán, Jemen, Szíria, Irak). A megoldás: ha van egy ENSZ és még nem sóhivatal, akkor a demokráciaexportot ki kell tiltani a politikai eszközök közül.

 6. A globális pénzuralomnak semmi sem elég

A világban ma pénzfölösleg van! A bankban pedig a pénznek forognia kell. A globális tőkének pedig mindig több kell, mert ami van, az mindig kevés. Ezért vannak a háborúk, mert a fegyvergyártás nagy biznisz, az eladása még nagyobb. A háborút nagyon könnyű elkezdeni, leállítani annál nehezebb. A megoldás: korlátozni a globális tőke befolyását a politikára, mert ma pont fordítva működik: nagypénzért a tőke dönt - a politika kispénzért végrehajt.

 7. Az embercsempészet jó biznisz

A „keresztény“ Európa nem lehet öngyilkos. Azt sem engedheti meg, hogy a nyomorultak százezreit tegyék bele a lélekvesztő csónakokba és küldjék a tengerre a semmibe - rosszabb esetben a halálba, ahol majd a jól értesült embercsempészek halásszák ki őket. A megoldás: akár titkosszolgálati eszközök bevetésével és erővel meg kell állítani az embercsempészetet. Még akkor is, ha ez bizonyos politikai és gazdasági magas köröknek nem fog tetszeni, mert nekik kimondottan előnyös és jövedelmező.

 8. Rendetlenkednek az NGO-k

Amint a tapasztalat mutatja, néhány ún. „NGO“ nyakig benne van az embercsempész-pácban. A megoldás: rendet teremteni (nemzeti és nemzetközi szinten is) az NGO-k házatáján.

 9. Amerika magára hagyta Európát

Az, hogy a migráció egy kívánatos gazdasági kérdés lenne, már nem tartozik az összeesküvés-elméletek közé, mert már maga a valóság. Pl. Trump elnök szavai: „First America - Az első Amerika“ vagy a napokban jóváhagyott többezer kilométeres falépítés a mexikói határon is ebbe a kategóriába tartozik. Ugyanis egy migránsokkal elárasztott Európa (és benne a konkurrens Németországgal) meg egy délről - a szárazföldön megvédett Észak-Amerika - pestiesen szólva - „mecsoda különbség“. A két óceán többezer kilométeres védelmi hatásáról és a lőparanccsal cirkáló parti- és határőrségről ne is beszéljünk. A megoldás: ha a világ demokráciájának eddig hitt letéteményese falat építhet saját védelmére, akkor mások miért nem? Legalábbis a legszükségesebb mértékben, mert magában és egyedül nem megoldás.

 10. Integrálhatatlan tömegek

A migráció összetett probléma. Ezért a megoldást kell odavinni, ahol a probléma keletkezik és nem importálni a problémát. A megoldás: ha Nyugaton nincs munkaerő (kicsi a népszaporulat), akkor az emberválogatást az erőforrások helyszínén vagy ahhoz közel kell megejteni. Nem szabad beengedni integrálhatatlan, munkára sohasem vagy alig fogható tömegeket.

 11. Az iszlám hatása

A mai európai kultúra olyan, hogy „még az ateista is keresztény“ (Antall József), tehát általánosan elfogadott vallási, felekezeti és világnézeti különbségek nélkül. A beáramló tömegek túlnyomó része mohamedán (állam)vallású, melynek sajnálatosan része a szélsőséges iszlám és  amelynek kötelessége a hit terjesztése, akár tűzzel-vassal is - ez a terror melegágya. A megoldás: meg kell szelídíteni az iszlámot, csakis az oktatás és felvilágosítás segíthet - itt mást nem lehet csinálni. Ugyanez vonatkozik az iskolai alulképzettségre is (a migránsok egyharmada praktikusan analfabéta).

 12. A német bűntudat

A második világháború egyik vészterméke a holokauszt volt, amit a náci Németország generált. A világ politikusai az egyik legnagyobb bűnnek tartották és tartják - joggal. Németország meg átesett az ebből kifolyólagos önpusztításba és permanens bűntudatba, amely ma már bénítóan hat azokra is, akiknek ehhez semmi közük nem volt és ma sincs. A megoldás: lezárni a múltat - főleg Németországban. Itt van az ideje megtenni ezt a teljes tanulság levonása mellett.

 13. George Soros téveszméje

Rejtély, hogy egy „filantróp“ miért áldoz pénzt, paripát, fegyvert a migrációra. Ismeretes a  múltja (Schwartz - Sörös - Soros...), amikor zsidó sorstársait Budapesten volt „kénytelen“ elárulni és vagyonuktól segíteni „megszabadulni“. Ezt nem tudja megbocsátani a keresztény Európának,  a volt náci Németországnak és persze régi hazájának sem. Eljött a bosszúállás ideje. A bosszút pedig másokkal hajtatja végre - pénzért - amiből neki és hasonszőrű zsiványainak  van éppen elég. Elterelő hadműveletként pedig itt-ott egy kicsit „jótékonykodik“. A megoldás: körmére nézni a pénzügyi spekulánsnak és köreinek nemzetközi méretekben - akár az USA segítségével is (ami egy nagyon nehéz eset lesz - ha lesz...).

 14. Az igazi keresztényi kötelesség elmaradása

Az egész világ népessége senkinek sem lehet a felebarátja. Háborús migránsok befogadására a keresztény válasz erre az "állapotbeli kötelességről" szóló tanítás. Egy embernek elsődleges kötelessége a családja iránt van, majd a barátai, rokonai iránt, azt követően a nemzet, és végül az emberiség iránt. A megoldás: A közvetlen háborús zónák igazi menekültjeinek befogadása pedig kötelessége a még talán nyomokban megtalálható „keresztény“ Európának - lehetőleg a háborús menekültek eredeti lakhelyéhez a legközelebbi lehetséges helyen. Itt lehet aztán gyakorolni az oly sokat hangoztatott nemzetközi szolidaritást -  a határ a csillagos ég.

 15. Neoliberális tévelygés: a PC-beszéd

Nem utolsósorban pedig el kell kezdeni foglalkozni önmagunkkal. Gátat szabni a neomarxista, neofasiszta, neonáci és neoliberális „csínytevéseknek“, mert ezek eddig is több tízmillió ember halálát okozták és okozhatják. Az emberi jólét nem végtelen, megvannak a maga anyagi korlátai. Ezt felfogni csak egy magas tudású, kemény erkölcsű és fejlett etikájú, politikailag is képzett emberi társadalom tud. A megoldás: elsősorban nem szabad mellébeszélni! Legyen az igen igen, a nem pedig nem! Nevén kell nevezni a gyereket még akkor is, ha nem olyan szép (hanem csúnya) és ha nem olyan okos (hanem buta).

 Választhatunk, hogy mivel kezdjük...

Agárdy Gábor

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS