Hajtman Gábor

2019. szeptember 07., 14:06

A siker kulcsa a kezünkben van

A szlovákiai magyar politikát most nagyon nehéz átlátni. Különböző érdekképviseletek, mozgalmak, platformok vannak alakulóban, így nem csoda a magyar választó értetlensége a kialakult helyzetben. A dolgok első megítélése alapján szélsőséges pluralizmust, majdhogynem anarchiát észlelhetünk. Ám, ha egy kicsit mélyebben vizsgáljuk az összefüggéseket, akkor a képlet nagyon leegyszerűsödhet.

Azt talán nem is kell különösképpen ecsetelni, hogy az MKP és a Híd koalíciós tárgyalásainak sikertelensége nem hozott pozitív végkifejletet. Hozzá kell tenni, nem mintha az együtt indulás óriási diadal lett volna. Mind az MKP, mind a Híd társadalmi támogatottsága alig éri el a 4%-ot, a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a Híd 3,9%-on, az MKP pedig 3,5%-on áll.

Ebből világosan kirajzolódik, hogy a két tábor önállóan nem tudja elérni az 5%-os parlamenti küszöböt.

A Híd sorozatos kudarcokat élt meg. A Smerrel, SNS-szel való kormányralépés, Bugár Béla kapcsolata Marián Kočner vállalkozóval, az áprilisi himnusztörvény megszavazása, a sikertelen államfőválasztás és az EP-választások eredménye okozta a párt jelenlegi eredményét és állapotát.

Az MKP hiába próbált többször is megújulni, nem tudtak újabb szavazókat szerezni, választói közösségük konstans, 3-4% körül mozog. A pártnak többször volt lehetősége reagálni a Híd lépéseire, de a reakciójuk nem volt flexibilis és hatásos, így ezek a próbálkozások sorra elhaltak.

A kialakult helyzetet nem mindenki nézte jó szemmel. Az áprilisi Himnusz-botrány után, szárnyakat bontott az Új Egység Mozgalom. A mozgalom ugyan hivatalosan még nem létezik, ugyanis ahhoz 10 000 aláírás szükséges: Samu Istvánék csak a szociális hálókon mozgósítanak és mondják el véleményüket. AZ Új Egység céljai nem teljesen világosak, ugyanis nem tudni, hogy pártként vagy bejegyzett mozgalomként szeretnének tovább működni. Ötleteik és javaslataik nem mindig letisztultak, de tény, hogy kritikusan állnak a kialakult helyzethez, aktivitásukra és tenni akarásukra nem lehet panasz.

Magyar vadászterületek

A felvidéki magyar politikum tehetetlenségét a szlovák politikai pártok is észrevették,

ez különösképpen igaz a Progresszív Szlovákiára. Már az EP-választások után jelezték, érdekük a szlovákiai magyar kisebbséget is képviselni Brüsszelben, mivel képviselet nélkül maradtak a szlovákiai magyarok. Azt nem tudni, mennyire őszinte a magyar kisebbség támogatása, de hogy ezzel plusz szavazatokat szereznek maguknak, az biztos. A párton belül magyar platform is alakult, amelyet Trubanék Komáromban jelentettek be. A platformot minden bizonnyal feltöltik magyar képviselőkkel, ahová előszeretettel várják és csábítják a kiábrándult magyar szavazókat. Ha ezeket a szavazókat nem tudják megszólítani a magyar pártok, akkor a magyarok bizony a manapság jól csengő és vonzó progresszíveknél találhatnak vigaszt.

Az összefogás lehetősége

Nincs könnyű helyzetben a felvidéki magyar politikai közösség.

Ebből a képből közel sem látszik a kiút, és a magyar érdekképviselet létjogosultsága a szlovák parlamentben.

Olyannyira reményvesztett hangulat uralkodik, hogy a kialakult helyzetre kénytelenek voltak reagálni a szlovákiai magyar értelmiségiek is. A közelmúltban zászlót bontott az Összefogás nevezetű platform, amely szintén reakcióként jött létre, az MKP és Híd közötti koalíciókötés kudarcára. Orosz Örs és Mózes Szabolcs is úgy gondolják, hogy a szlovákiai magyar közösség a huszonnegyedik órában tart, ezért generációs feladatuknak érzik megmenteni a magyar érdékképviselet jövőjét. Noha, többen azt gondolják, a platform további osztódást eredményez,

állításuk szerint, a céljuk nem a felvidéki magyar politizálás további felaprózása, hanem a magyar egység megteremtése.

A magyar választási párt létrehozása

Adódik az ötlet, hogy

a magyar pártoknak ki kell alakítani egy közös listát, amolyan választási blokkot, ahol a szavazatok nem elvesznek, ellenkezőleg összpontosulnak.

Erre kínálhat esélyt az Összefogás platformja. A platform egyfajta keretet adhat a különböző magyar érdekeltségű pártoknak. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor valamit újjá akarunk építeni, de azért nem működik, mert a régi színek már elkoptak, viszont a tartalom és az üzenet megmaradt. Pontosan így lehet értelmezni a szlovákiai magyar politikai helyzetet is.

Az Összefogás egy új színt adhat a hiteles üzenetnek és tartalomnak.

Az együttműködésben ugyanis helyet kell kapnia a civilek mellett az MKP-nak, de akár a Magyar Fórumnak, az Új Egység Mozgalomnak, vagy azoknak a csalódott Híd politikusoknak is, akik nem szeretnék egy korrupt politikus szekerét tolni, viszont kiállásukkal és szerepvállalásukkal támogatnának egy olyan kezdeményezést, amely hozzájárulhat a magyar egység megteremtéséhez. Ilyen összefogással elérhetőnek látszik a parlamenti küszöböt jelentő öt százalék.

Az más lapra tartozik, hogy a listát végül ki adja le, de az MKP és az Összefogás egymásra vannak utalva.

A cél ugyanis a magyar érdekképviselet megmentése, ráadásul az új kerettel olyan szavazókat is meg lehet szólítani, amelyeket a pártok külön-külön nem voltak képesek az urnákhoz csábítani, de erre most akár esély nyílhat. Ne feledjük, hogy

a modell nem újszerű, a szlovákok is sikeresen kipróbáltak 1998-ban, amikor néhány tömörülésből létrehozták az SDK nevezetű platformot,

amiből aztán az SDKÚ sikerpárt alakult és kormányzott Szlovákia legsikeresebb éveiben. Képes lehet a felvidéki magyarság is egy ilyen sikertörténet megteremtésére? Ez csakis a közösség hozzáállásán múlik. Meglátásom szerint, a felvidéki magyar társadalomban maradt még annyi energia, hogy ezt véghezvigye.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Száraz Dénes 2019. október 18., péntek

Túlélhető egy Híddal kötendő paktum?

A Híd óhaja már túlteljesült azzal, hogy az összefogás alapja az MKP-Híd paktum lehet!

Kolek Zsolt 2019. október 17., csütörtök

Elidegenített államnyelv: miért politikai kérdés a nyelvoktatás?

A felvidéki, ha kapaszkodót keres, jól teszi, ha felismeri, hogy polgárnak lenni errefelé azonosulást jelent az anyanyelvvel.

Agárdy Gábor 2019. október 17., csütörtök

A javíthatóság és tartósság előmozdítása

A józan ész azt mondja: pl. egy háztartási készülék megbízhatóságának olyannak kellene lennie, hogy 8-10 évig működhessen (minimális hibaszám mellett) és a javíthatóság biztosítva legyen.

Száraz Dénes 2019. október 14., hétfő

Akár a parlamentet is elérheti a Tetris-kihívás

Jól mutatna a drónfelvételen a három muskétás szorosan egymás mellett heverve, Danko, Fico és Bugár.

Száraz Dénes 2019. október 13., vasárnap

Célba ért az összefogás?

Tíz év után első alkalommal lehet olyan választási kampányunk, amelyben nem támadja magyar a magyart.

Kövesdi Károly 2019. október 12., szombat

Énekelni szabad

Isten tudja, talán az életkor teszi, talán ez az őszi borongós hangulat, de szinte hallani vélem az akkori bakák énekét, ahogy masíroznak a Dolomitokból a tiroli hegyeken keresztül hazafelé.

Pomichal Krisztián 2019. október 11., péntek

Stockholm-szindróma

Pedig olyan jól indult minden. Tavaly júniusban a szingapúri randevún még kedélyesen cseverésztek, „jó barátomnak” és „nagy vezetőnek” szólították egymást, egy gyönyörű barátság virágba borulásának lehettünk tanúi.

Száraz Dénes 2019. október 10., csütörtök

Meddig ér valamit a Híd?

Amíg össze nem omlik. És mikor omlik össze? Amikor nem kerül be a parlamentbe, mert négy százalék körül produkált a parlamenti választáson.

Hajtman Gábor 2019. október 10., csütörtök

Társadalmi szerződés a szlovákiai magyar választókkal

A nagyobb szlovák pártok majdhogynem készen állnak a rajtra, a lényeges kérdések nagyjából eldőltek, csupán csiszolni kell rajtuk és elkezdőthet a kampányidőszak. A szlovákiai magyar térfélen azonban egy kicsit más a helyzet.

Molnár Judit 2019. október 09., szerda

Körtánc

A helyzet kusza, a szándékok különbözőek, de a felelősség közös.

Vélemény
Száraz Dénes: Túlélhető egy Híddal kötendő paktum?

A Híd óhaja már túlteljesült azzal, hogy az összefogás alapja az MKP-Híd paktum lehet!

Kolek Zsolt: Elidegenített államnyelv: miért politikai kérdés a nyelvoktatás?

A felvidéki, ha kapaszkodót keres, jól teszi, ha felismeri, hogy polgárnak lenni errefelé azonosulást jelent ...

Agárdy Gábor: A javíthatóság és tartósság előmozdítása

A józan ész azt mondja: pl. egy háztartási készülék megbízhatóságának olyannak ...