2021. február 16., 16:04

A Csemadok és az Összefogás csörtéje az egységért

A Csemadok elnöksége közzétett egy állásfoglalást, az Összefogás pedig rögtön reagált rá a maga módján, a maga helyén, a Facebookon. Mindkettőt a jószándék ihlethette, de a válaszreakcióban akad némi fölényesség, és kioktatási hajlamtól sem mentes.

Fotó: ma7.sk

Történt ugyanis, hogy a Csemadok országos elnöke annak idején 2019-ben drámai hangvételű levélben („Közösségünk történelmi mérföldkőhöz érkezett…”) buzdította az alapszervezeteket, hogy a levélhez mellékelt íveken gyűjtsék az aláírásokat az Összefogás mozgalom támogatásához. Az aláírásgyűjtés, mint tudjuk, sikeres volt.

A mozgalom bejegyzéséhez szükséges tízezer aláírás helyett három hét alatt 18 ezer támogató aláírás gyűlt össze, amelyhez az Összefogás szerint a „bátor” csemadokosok 2 ezerrel járultak hozzá. Hogy ez sok vagy kevés, nem tudni, de a válaszreakció bujtatott szellemisége szerint nem annyira sok, hogy ez alapul szolgáljon az olyan jellegű nyilatkozatnak, amilyent a Csemadok tett.

A legutóbbi országos elnökségi ülésen elfogadott állásfoglalás ugyanis hitet tesz a magyar politikai egység mellett, de ugyanakkor kifejezi sajnálkozását, hogy az aláírásgyűjtést, amelyhez a Csemadok is hozzájárult, nem az egység kialakítására, hanem a széttagoltság fenntartására fordították.

„Ezért felszólítjuk az érintetteket, hogy mutassanak példát, egyéni céljaikat rendeljék a közösségi érdekek alá, térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz és a népszámlálási kampányban közösen, a többi párttal, illetve mozgalommal együtt szólítsák meg magyarságuk és anyanyelvük megvallására a felvidéki nemzettársainkat. Kérjük, ne hagyják, hogy a választók hitehagyottan és csalódottan kifogyjanak pártjaink mögül, hiszen akkor értelmetlenné válik minden, amiért az elmúlt 100 évben oly sokan életüket, sorsukat áldozták fel. Soha nincs késő építeni, és soha nincs késő kezet fogni, ha van akarat. Merjünk, merjenek akarni!” – szólítja meg a Csemadok az Összefogás politikusait.

Meglepő módon az Összefogás a felhívást sajátságosan értelmezve kijelentette, hogy a Híd és az MKP szakította meg a hármas egyeztetést januárban, de várják őket vissza, ha már megbeszélték egymás között a korábbi vitás ügyeiket. A történet viszont úgy lenne kerek, ahogy mindenki ismeri: egyrészt az Összefogás állt fel a tárgyalóasztaltól még karácsony előtt, másrészt tisztázandó, pozícióharcos vitás ügyei egymással a Hídnak és az Összefogásnak voltak, vannak.

Úgy tűnik, az MKP és a Híd a korábbi nézeteltéréseikre fátylat borítottak azzal, hogy kifejezték hajlandóságukat a szoros együttműködésre. A régebbi, mély árkok betemetése pedig nem biztos, hogy új árkok ásásával történik, mint ahogy ezt patetikusan felvetik az Összefogás politikusai. Sokkal valószínűbb, hogy ez a két párt belátta: a felvidéki magyarság érdekképviseletével nem szabad tovább hazardírozni. A közeljövőben erre kellene törekednie az Összefogásnak is!

„Csemadok a magyar kulturális élet megkerülhetetlen szereplője, ám a fontos társadalmi és politikai eseményekből is ki szokta venni a részét”. Ebben a kijelentésben a hangsúly figyelmeztetőleg a mondat első részére tolódik, a szövegértelmező nyelvészek a mondat másik részét kicsit kioktató jellegűnek tartanák. A suszter maradjon a kaptafánál! 

Az Összefogás válaszreakciójában megjelenik a Csemadok pártok-felettiségének hangsúlyozása, valamint a pártos érdekek kiszolgálása miatt érzett indokolatlan aggódás is. A nemzeti érdekek hangsúlyozása, a magyar egység szükségességének hirdetése közel sem jelent pártszimpátiát.

Azzal a gondolattal viszont teljesen egyet lehet érteni, hogy a Csemadoknak megegyezésre kell biztatnia a politikai szereplőket. Végül is ez volt az országos elnökségnek a szándéka az elfogadott és nyilvánosságra hozott állásfoglalással! Csak egyesek szándékosan félretették…

Megosztás
Címkék