Kenyhec

A 2022-es önkormányzati választások hivatalos eredményei

Az alábbi táblázatokban az önkormányzati választások hivatalos eredményeit olvashatják. Az önkormányzatba bejutó jelölteket fekete színnel jelöltük, a be nem kerülőket pedig szürkével.

Konkoly Tomáš
ŠANCA
445
(75,81%)
Kaško Tibor
független
100
(17,04%)
Kababik Jozef
SMER - SD
35
(5,96%)
Danko Ladislav
Magyar Fórum
7
(1,19%)
 • Képviselők eredményei
  1. körzet
  Konkoly Jozef
  ŠANCA
  386
  (11,44%)
  1. körzet
  Danko Ladislav
  Magyar Fórum
  266
  (7,89%)
  1. körzet
  Dudášová Alena
  ŠANCA
  255
  (7,56%)
  1. körzet
  Škovranová Miriam
  SME RODINA
  182
  (5,4%)
  1. körzet
  Časár Zsolt
  ZA ĽUDÍ
  169
  (5,01%)
  1. körzet
  Koncsol Tibor
  Magyar Fórum
  166
  (4,92%)
  1. körzet
  Kaško Tibor
  független
  159
  (4,71%)
 • További képviselőjelöltek eredményei
  1. körzet
  Mitrová Miroslava
  SME RODINA
  156
  (4,62%)
  1. körzet
  Vargová Mária
  független
  154
  (4,57%)
  1. körzet
  Kababiková Mária
  Hlas-SD
  154
  (4,57%)
  1. körzet
  Špilka Gabriel
  Hlas-SD
  145
  (4,3%)
  1. körzet
  Konkoly Tomáš
  független
  144
  (4,27%)
  1. körzet
  Korán Ladislav
  Magyar Fórum
  115
  (3,41%)
  1. körzet
  Adamová Renáta
  SME RODINA
  108
  (3,2%)
  1. körzet
  Lučkai Róbert
  OĽANO
  102
  (3,02%)
  1. körzet
  Póloš Dávid
  ODS
  101
  (2,99%)
  1. körzet
  Hužvej Ľuboš
  független
  86
  (2,55%)
  1. körzet
  Vargová Erika
  SME RODINA
  85
  (2,52%)
  1. körzet
  Horváth Marián
  SME RODINA
  77
  (2,28%)
  1. körzet
  Chovanová Michaela Emília
  független
  68
  (2,02%)
  1. körzet
  Bito Martin
  ŠANCA
  67
  (1,99%)
  1. körzet
  Sinovický Lukáš
  SMER - SD
  66
  (1,96%)
  1. körzet
  Fuksz Peter
  SMER - SD
  61
  (1,81%)
  1. körzet
  Kišš Ladislav
  Magyar Fórum
  53
  (1,57%)
  1. körzet
  Lach Matúš
  KDH
  48
  (1,42%)
Kechnec
község
magyar lakosság 1910
90%
425
magyar lakosság 2021
10%
117
Népesség: 1 173
Terület: 10,21 km²
Tszf. magasság: 171 m
Körzethívószám: +421 (0) 55
Irányítószám: 04458
Természeti tájbeosztás: Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy 1918 előtti vármegye, járás, rang: Abaúj-Torna vármegye Kassai járás kisközség

A község az Alsó Hernád-völgy déli részén, a Migléci-patak partján, a 17-es (Kassa-Miglécnémeti) országút és a Kassa-Miskolc vasútvonal mentén (megállóhely) fekszik. Mellékút köti össze Perényen (7 km) keresztül Buzitával (15 km). 2015 decemberére épült meg az Abaújvár felé összeköttetést biztosító új Hernád-híd és a hozzá vezető új út. Kenyhec teljesen egybeépült a tőle északra fekvő Abaújszinával. Határa, melynek nagy része mezőgazdaságilag művelt terület (erdeje nincs), hosszan nyúlik el nyugat-keleti irányban, keleti határát (mely egyben államhatárt képez Szlovákia és Magyarország között) a Hernád-folyó alkotja. A falutól nyugatra halad az R4-es gyorsforgalmi út, melynek két oldalán a kenyheci ipari park (332 hektáron elterülő) ipartelepei sorakoznak. Nyugatról Perény-Hím, északról Abaújszina, keletről Abaújvár és Kéked, délről pedig Miglécnémeti községekkel határos.

Közigazgatás

A Kassai kerülethez és a Kassa-környéki járáshoz tartozó község. 1881-ig Abaúj vármegyéhez, majd 1920-ig kisközségként Abaúj-Torna vármegye Kassai járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után 1960-ig a Kassai járáshoz tartozott, majd a Kassa-környéki járáshoz csatolták. 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Abaúj-Torna vármegye, Kassai járás). 1920-ban a trianoni határ megvonásával Abaújvár Hernádon túlra eső határrészeit és Tornyosnémeti határának egy kis részét Kenyhechez csatolták, területe ezzel több mint egynegyedével nőtt (8,00 km²-ről 10,21 km²-re). 1964-ben Miglécnémetivel egyesítették „Hraničná pri Hornáde“ néven, majd 1986-ban Abaújszinához csatolták. 1990. december 1-jén alakult újra önálló községgé.

Népesség

1910-ben 473, 1921-ben 469, 1938-ban pedig 441, túlnyomórészt magyar nemzetiségű lakosa volt, a (cseh)szlovákok aránya 1921-ben alig 7,9 % volt, 1930-ra már csaknem a lakosság felére emelkedett. A 20. század második felében kétharmadával nőtt népessége, 1991-2011 között további 53,3 %-os népességnövekedés figyelhető meg (734 főről 1125-re). 1961-re a község szlovák többségűvé vált, a magyar nemzetiségűek aránya 36,5 %-ra csökkent, 1991-2011 között pedig megfeleződött (25,5 %-ról 13 %-ra csökkent). 2011-ben a lakosság háromnegyede (74,7 %) volt szlovák nemzetiségű, de kiemelkedően magas volt a nemzetiségükről nem nyilatkozók aránya (10,1 %) is. A magyar anyanyelvűek aránya csaknem kétszerese a magyar nemzetiségűekének (23,1 %). A lakosság többsége (65,7 %) római katolikus vallású, a reformátusok aránya 9,9 %, a görög katolikusoké pedig 7,3 %. 2011-ben a lakosság 93,2 %-a élt Kenyhecen (1048 fő), 6,8 %-a pedig Migléc-észak településrészen (77 fő).

Történelem

A falut 1220-ban "Felnémet" néven említik először. Első lakói az itteni királynői birtokon letelepedett németek voltak. 1338-tól a király birtoka, de Zsigmond király hívének Perényi Péternek adományozta. Mai szláv eredetű nevén csak 1605-ben szerepel először. Birtokosai a Kenyheczi és Csikovics családok voltak. A 17. században a falu lakossága áttért a református hitre. A régi katolikus templomot is ekkor rombolták le, és csak 1749-ben építették fel újra. A 18. században vegyes magyar-szlovák lakosságú község volt. 1849-ben határában súlyos harcok folytak a magyar és császári csapatok között a közeli hidasnémeti híd birtoklásáért. 1860-ban elérte a vasút, itt épült meg a Miskolc – Kassa vasútvonal egyik állomása. A vasút építésekor keletkezett kavicsbányatava. 1881-ig Abaúj, majd 1881-1920 között Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. 1938-45 között visszacsatolták Magyarországhoz. 1944. december 17-én robbantották fel a Hernád-hidat, melyet 2015-ben építettek újjá. 1964-ben Miglécnémetivel egyesítették Družstevná pri Hornáde néven, majd 1986-1990 között Abaújszinához tartozott. 1990-ben vált újra önálló községgé. Az 1990-es években Kelet-Szlovákia legjelentősebb ipari parkja létesült a község határában. Ezzel összefüggésben a község népessége dinamikus növekedésnek indult, elsősorban az ezredforduló után. Ma egyike Kelet-Szlovákia leggazdagabb és leggyorsabban fejlődő településeinek. A magas adóbevételekből sport- és egészségügyi központot létesítettek, előkészületben van az Európai Integrált Iskola és egy termálfürdő megépítése. 2015-ben magán alapiskola létesült a községben.

Mai jelentősége

A községben szlovák nevelési nyelvű óvoda és magániskola, valamint egészségügyi központ található. A határában elterülő ipari parkban számos multinacionális cég folytat termelést, legjelentősebb közülük az autók sebességváltóit előállító Ford Getrag. Ugyanitt napkollektoros erőmű is üzemel. Szűz Mária mennybevételének szentelt római katolikus temploma 1740-ben épült barokk stílusban. A községben három régi nemesi kúria is fennmaradt a 18-19. század fordulójáról.