2022. április 24., 08:03

Ünnepélyes díjátadás a dunaszerdahelyi Szent György-napokon

Két év után újra a Szent György-napok keretében rendezték meg Dunaszerdahely Város Díjainak átadását a Csallóköz szívében. Az előző két évben Szent István király ünnepén, augusztus 20-án adták át az elismeréseket, a koronavírus-járvány miatt, de szombaton már védőmaszkok nélkül ült a közönség a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó: Reczai Lilla

A díjakat Hájos Zoltán és az alpolgármesterek, Karaffa Attila és A. Szabó László adták át. Az ünnepélyt megtisztelte jelenlétével Jankovics Gyula, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa, Forró Krisztián a Szövetség politikai párt elnöke, a városi képviselő-testület tagjai, az egyházak képviselőit, a dunaszerdahelyi intézmények vezetői és természetesen a díjazottak.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Hájos Zoltán polgármester

Hájos Zoltán köszöntő beszédében kiemelte, hogy a nehéz időkben talán még fontosabb volt, hogy együtt ünnepeljük meg a sok jót és a nemes dolgokat.

Ez a mai mindannyiunk számára ünnep. Ki kell emelni, hogy a közösségek határozzák meg a várost, mert minden egyes épület mögött ott vannak azok az emberek, akik létrehozták és megtöltik élettel ezeket az épületeket. Emberek, közösségek nélkül egy település szellemvárossá válna.

A közösség élteti a várost, hiszen az adott közösség szervezi meg a városi programokat, rendezvényeket. Dunaszerdahely külleme, infrastruktúrája, mind a dunaszerdahelyiek munkáját, fogékonyságát tükrözi. Büszkék vagyunk fiataljaink tehetségére, hálát érzünk türelmes, kitartó edzőink, pedagógusaink, csoportvezetőink iránt, mert sokszor szabadidejüket felvállalva is dolgoznak a sikerért. Dunaszerdahely az otthonunk, a tolerancia városa” – tette hozzá Hájos.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla

Dunaszerdahely Város Díjait azok kaphatják meg, akik kimagasló munkát végeznek a közösségért, a kultúra, sport, a tudományok terén. A díjazottak érdeme, munkássága és szorgalma példát mutat mindenki számára, gazdagítja a város szellemi életét. Az önkormányzat immár 13. alkalommal adta át a díjakat.

A Pro Educatione-díjat idén először adták át az arra érdemes pedagógusnak. Átadták a város díszpolgára, a Pro Urbe, a Postumus Pro Urbe és a Dunaszerdahely Város polgármesterének díjait és emléklapjait is.

2022-ben új alapot kaptak a városi díjak, az új forma Lipcsey György Munkácsy-díjas képzőművész munkáját dicséri.

A díszpolgári díj a bronzból készült jelképes kulcsot ábrázolja. A többi kitüntetett bronzplakettet kap, a Pro Educatione díj szintén a dunaszerdahelyi képzőművész kreativitását tükrözi. Hagyomány, hogy Dunaszerdahely város díszpolgári díját olyan személy veszi át, aki sokéves tevékenységével nagymértékben és rendkívül jelentős módon járult hozzá a város jó hírének öregbítéséhez, vagy aki kimagasló teljesítményével gazdagította az emberi civilizációt.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla

A díszpolgári kitüntetést Hodossy Gyula költő, közíró, a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó igazgatója, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága és a Vámbéry Polgári Társulás elnöke vette át.

A kulturális és közéleti területen végzett sokéves munkásságáért kapta a díjat. Közéleti munkássága nagyon sokrétű, Dunaszerdahely város szülöttét, Vámbéry Ármin hagyatékát őrzi és ápolja. Számos elismerés birtokosa, többek között a József Attila-díj, a Magyar Arany Érdemkereszt és a Szlovákiai Civil Becsületrend díj.

Hodossy Gyula bízik abban, hogy a neki ítélt város kulcsa majd minden olyan ember szívét becsukja, akiben ott a rossz, a gonosz és az ellenségeskedés vágya. Emellett szeretné, ha mindenki szívét kinyitná, aki a barátság, a szeretet és a kedvesség felé fordul.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Héger Károly fia átveszi a díjat

Pro Urbe díjak olyan személyeknek adományozhatók, akik kiemelkedő érdemet szereztek a város fejlesztésében, jelentőset alkottak az oktatás és nevelés, a sport, a kultúra, valamint a társadalmi élet egyéb területein.

A 2022-es év Pro Urbe díját Héger Károly – a kultúra területén végzett sokéves munkásságáért – vehette át. Népművelési és kulturális tevékenységéért kapta a díjat, 90. életévében tisztelték meg ezzel az elismeréssel, hiszen munkája nagyon jelentős.

A Regionális Népművelési Központ igazgatója is volt, ő indította útjára a Duna Menti Tavaszt, számos képzőművészeti tábort is elindított. Édesfia vette át a kitüntetést a polgármestertől és az alpolgármesterektől.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Takács István özvegye átveszi a díjat

Postumus Pro Urbe díjat adományoztak Takács Istvánnak, aki számos eredményes sportolót nevelt ki az évek során, mint futballedző.

1977-óta foglalkozott gyerekek felkészítésével. A DAC játékosai is neki köszönhetik felkészültségüket. Szeretetteljes és becsületes munkáját sosem feledik a tanítványai. Az utolsó években az óvodások kinevelését tartotta fontos munkájának. Az elismerést Takács Janka, a díjazott özvegye vette át.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Karaffa János édesanyja átveszi a díjat

Karaffa János lelkiatya munkásságát Postumus Pro Urbe díjjal ismerték el. A díj köszönet a magyarság ősi nemzeti hagyományának őrzéséért, lokálpatriotizmusáért, buzgó keresztény lelkiségéért.

1997 és 2017 között számos község lelki gondozását vette át, a környező községek lelkipásztora volt. 2017-től haláláig a pozsonyeperjesi és a dunatőkési híveket szolgálta. A Pázmaneum polgári társulás megalapítója volt. Édesanyja Karaffa Etelka vette át a díjat.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Knapp Terézia megköszöni az elismerést

A Pro Educatione, vagyis a pedagógusdíjat idén első ízben adták át olyan kiváló eredményeket elért pedagógusnak, aki valamely dunaszerdahelyi iskola, vagy oktatási intézményben az oktatás és nevelés területén becsületes munkát végez és kiváló pedagógiai eredményeket ér el.

Knapp Terézia magas színvonalon végzett munkájáért kapta a díjat, olyan ember, aki fejlett igazságérzékkel rendelkezik, emberi hozzáállásával kivívja kollégái és a szülők tiszteletét.

Huszonhat éve a Benedek Elek Óvoda pedagógusa óvónője, az óvodai tanács koordinátora, felelősségteljes munkájával hozzájárul az óvoda jó gazdasági eredményeihez, segíti a különféle kulturális és sport programok létrejöttét.

Polgármesteri díjakkal és a polgármesteri emléklapokkal olyan magánszemélyek és csoportok kimagasló eredményeit díjazzák, akik a tudomány, technika, és egyéb területen végzett munkásságukkal a város jó hírnevét öregbítik, itthon és külföldön egyaránt. Három díjat adott át a polgármester.

A társadalmi élet területén kifejtett eredményes munkáért Sándor István, az ELTE Jogtudományi Karának professzora kapta a díjat.

A Szladits Károly emlékbizottság elnöke, aki sokat tett Dunaszerdahely jó hírnevéért. 2021-ben a Magyar Tudományos Akadémia akadémiai díjával tüntették ki. Számos publikáció szerzője, társszerzője.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Sándor István megköszöni a díjat

A Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi Területi Szervezete, a Covid időszakban kifejtett munkájáért kapta a polgármesteri díjat, amit a helyi szervezet vezetője, Nagy Dagmar vett át a polgármestertől.

A szervezet aktívan együttműködik az önkormányzattal és becsületesen elvégzi a rámért feladatokat. A szervezetnek 2021-ben 2700 személy adott vért, így segíteni tudtak azoknak, akiknek erre az életmentő folyadékra szükségük volt. Jelenleg humanitárius segélycsomagokkal segítik az ukrajnai háborús menekülteket.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Nagy Dagmar átveszi a kitüntetést

Forró Imre véradó is megérdemelten vette át a polgármesteri kitüntetést, példaértékű humanitárius tevékenységéért. Már 80 véradáson is túl van.

A véradást nemes emberi cselekedetnek tartja, és úgy véli, minden ember úgy segít a társain és a közösségen, ahogy csak tud, erejéből kitelik.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Forró Imre megköszöni a díjat

A polgármesteri emléklapokat Dunaszerdahely polgármestere olyan személyeknek adja át, akik kiemelkedő munkát végeztek a város és a régió fejlődésének érdekében, vagy kiemelkedő munkahelyi, életkori vagy egyéb jubileum alkalmából.

Két polgármesteri emléklap talált gazdára. Az egyiket Kulcsár Ferenc költőnek ítélték oda In memoriam, amit Kulcsár Terézia vett át.

Kulcsár Ferenc a magyar irodalom gazdagításáért, a felvidéki irodalomban végzett kiemelkedő irodalmi tevékenységéért kapta a díjat. 2008 óta kizárólag az irodalomnak, a vers és esszéírásnak és a naplóírásnak szentelte életét.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Kulcsár Terézia átveszi a díjat

A másik díjazott Czirfusz György jogász, Révkomárom szülötte volt, aki Dunaszerdahely Város hírnevének öregbítéséért, s a Szladits Károly emlékév egyik megvalósítójaként kapta az elismerést.

2011-től ügyvédként dolgozik Dunaszerdahelyen, a Pozsonyi Comenius Egyetemen végezte jogtudományi stúdiumát. 2017-ben Phd. fokozatot szerzett, majd 2021-ben részese volt a dunaszerdahelyi Szladits Károly emlékévnek, ahol jelentős szervezői szerepet töltött be.

Dsz-városi díjak-2022
Fotó:  Reczai Lilla
Czirfusz György megköszöni a díjat

A díjátadást színes kultúrműsorral gazdagították a dunaszerdahelyi művészek, amatőr színjátszók, néptáncosok. Felléptek a dunaszerdahelyi Fókusz Diákszínpad tagjai, akiknek előadása a Sárkányölő Szent György legendájáról szólt, illetve Dunaszerdahely helytörténetének rövid bemutatóját hallhatta a közönség. Utánuk következett a Csallóközi Táncegyüttes legfiatalabb, ifi és fiatal tagjainak néptáncelőadása, akik többek között polgári, szatmári és mezőkeszi táncokat hozták el a közönség számára. Őket a Pósfa zenekar kísérte. Veronika Kelemenová verssel készült a nézőknek, Juhos Attila pedig csodás dalokat énekelt a közönségnek.

Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!
CAPTCHA Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.