2019. január 31., 18:49

Ötszáz komposztáló edényt vásárolt Fülekpüspöki. A cél, hogy csökkentsék a szemétszállítással kapcsolatos kiadásokat

A Környezetvédelmi Minisztériumhoz benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően mintegy 51 ezer euró értékben 500 darab házi komposztáló edényt sikerült vásárolnia Fülekpüspöki községnek annak érdekében, hogy a háztartásokban keletkező zöldhulladék újrahasznosítását támogassa, és a komposztálás elősegítésével a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyiségét csökkentse.

komposztalo11.jpg
Médialapozó
Fotó: Cupper József

Fülekpüspöki község 80 ezer euró vissza nem térítendő támogatást nyert az életkörnyezet minőségének javítását célzó operációs programban, melynek fő célja a háztartási hulladéktermelés visszaszorítása megelőző intézkedések foganatosításával. A sikeres közbeszerzést követően azonban mintegy 51 ezer euró értékben vásárolták meg az 500 db 1050l térfogatú házi komposztáló edényt.

„A 2016-2020-as hulladékgazdálkodási tervezetben az áll, hogy az 1995-ben végzett felmérés alapján Szlovákiában 944 ezer tonna biológiailag lebontható kommunális hulladékot semmisítettek meg. Szlovákia elkötelezte magát az Európai Unió felé, hogy ezt a mennyiséget 2010-ben lecsökkenti 75%-ra, 2013-ban 50%-ra és 2020-ban 50%-ra. 2010-ben sikerült elérni a célt, viszont 2013-ban nem. Az 50% helyett 67%-ot teljesítettek” - tudatta Cupper József alpolgármester, hozzátéve: a 2016-2020-as Besztercebányai Hulladékgazdálkodási Tervezetben található értékek az országos adatoknál sokkal rosszabbak. 2010-ben 45%-kal, 2013-ban pedig már 47%-kal emelkedtek. Ezek alapján a falvak is kötelesek hulladékgazdálkodási tervezetet kidolgozni és ezeket a prioritásokat teljesíteni.

A komposztáló üzem kiépítése és a házi komposztáló edények vásárlása összhangban van az aktuális Fülekpüspöki Fejlesztési Programmal. Ennek értelmében a lakosok 440 db házi komposztáló edényt vehetnek át bérmentesen, a nagyobb háztartások pedig 2 db-ot is igényelhetnek. A maradék 60 db-ot a falu nyilvános területein helyezik el - az iskola, a temető, vagy a sportkomplexum területén.

A hulladékkezelés tekintetében a hulladékok legnagyobb csoportját a szerves hulladék alkotja. Az Európai Unió statisztikája szerint ez a szám meghaladja a 40 %-ot. „Fő célunk a kommunális hulladék mennyiségének csökkentése. A 2018-as évben Fülekpüspökiben az összhulladék 221 tonna volt, melyből 26 tonnát sikerült szeparálni (üveg, műanyag, fém, papír, vas hulladék, textil, elektronikai hulladék), a maradékot viszont a vegyes kommunális hulladék képezi, ami 197 tonnát jelent. Ennek begyűjtéséért, elszállításáért és megsemmisítéséért a tavalyi évben 16 ezer eurót fizetett ki a falu. Ezt a mennyiséget a komposztáló edényekkel, valamint a lakosok pozitív hozzáállásával szeretnénk csökkenteni. Ezzel együtt csökken a hulladék elszállítására és a hulladéklerakókban történő megsemmisítésre áldozott összeg. Így a lakosokat nem terhelik a szemétdíjat illető további költségek” - tette hozzá Noskó László polgármester.

Fülekpüspökiben február utolsó hetében lakossági fórumot és előadást szerveznek a helyes komposztálásról, továbbá propagációs anyagokat is kézbesítenek ezzel kapcsolatban. Az előadást követően megkezdik a házi komposztáló edények kézbesítését. A falu további tervei között szerepel egy komposztálóüzem létrehozása. A Környezetvédelmi Minisztérium által kiírt pályázatra a falu még tavaly beadta a kérvényét. A kérvényezett összeg 114 ezer  euró. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.

Kép forrása: Cupper József

komposztalo11.jpg
+4 kép a galériában
Megosztás
Címkék