2021. március 8., 14:43

Méltóképpen őrizni és továbbadni az értékes Esterházy- és Hetényi- szellemi hagyatékot

Az idei Esterházy-emlékévből kiemelendő ez a hét, amely kezdőnapján, március 8-án a mártírgróf halálának 64., zárónapján, március 14-én pedig születésének 120. évfordulójáról emlékezünk meg. Ez alkalomból Pór Istvánnal, a búcsi református egyházközség gondnokával idéztük a múltat, aki bő egy évtizeden át levelezett és többször találkozott Hetényi Józseffel, Esterházy János egykori gulági rabtársával és „fogadott fiával“.

Galéria
+1 kép a galériában
Esterházy János gróf mellszobra Búcson
Fotó: Pór István

Ön személyesen mikor és hol ismerkedett meg a celldömölki születésű Hetényi Józseffel, akivel aztán egészen annak haláláig levelezett, és többször is találkozott?

A Felvidéken először Búcson létesült Esterházy-emlékhely: Csáky Pál miniszterelnök-helyettes és az akkori Magyar Koalíció Pártjának országos vezetői jelenlétében felavattuk a mártírgróf mellszobrát, Gáspár Péter szobrászművész alkotását. Az MKP-sok, illetve a vele kapcsolatban álló Karaffa-fivérek az ünnepségre Esterházy gulági rabtársát, Hetényi Józsefet is meghívták, aki örömmel jött közénk.

Őt 18 évesen ítélték kényszermunkára, s Pratokban nagyon bensőséges viszonyba került a hasonló sorsra jutott, 46 éves gróffal, aki jelképesen a fiává fogadta őt. Közel egy évet töltöttek együtt a szibériai lágerben.

Mindez indokolta a jelenlétét a szoboravatáson, ahol méltatta a tankönyvekből kihagyott Esterházy János példa értékű életútját. Majd a községi hivatalból egy panzióbeli fogadásra tartottunk, ahol a búcsi éneklőcsoport további tagjaival az eseményhez méltó dalokkal szerepeltünk. Az akkor 78 éves díszvendég kísérőjének ajánlkoztam, s útközben a helyi nevezetességeket is megmutattam neki. Nagyon dicsérte a fellépésünket, a dalkörünket azonnal a szívébe zárta, s a további működésünket anyagilag és műszaki eszközökkel is támogatta. Miután az ünnepségről készült videó-felvételt egy kísérőlevéllel együtt elküldtem neki, elkezdődött a 2017-ben bekövetkezett haláláig tartó levelezésünk. Sajnos, öt hónappal a 90. születésnapja előtt elhunyt. Azóta a helytörténész Jóska fiával vagyok kapcsolatban.

Méltóképpen őrizni és továbbadni az értékes Esterházy- és Hetényi- szellemi hagyatékot
Emléktábla a búcsi mellszobor talapzatán
Fotó:  Pór István

Miről szólnak az Ön által féltve őrzött levelek?

A sok tartalmas levélen kívül képeslapokat is váltottunk. Az egyiken minden jó magyar, Esterházy-tisztelőnek azt üzente, hogy ő a grófot apjaként tisztelte-szerette, s a legméltóbb magyarnak tartotta.

A leveleiből is ez a „fiúi“ imádat árad, miközben elárulta: jeles rabtársa őt, a túlélésre esélyesebb ifjút azzal bízta meg, hogy az utolsó, népéhez intézett üzenetét majd közölje az utókorral.

Az A4-es lapon megőrzött Testamentuma mély Isten- és hazaszeretetéről, valamint egészséges magyarságtudatáról árulkodik. Jóskát arra kérte, hogy miként lehetősége adódik, hogy Magyarországra kerül, s már nem lesz rendőri felügyelet vagy megfigyelés alatt, megbízható felvidéki magyar embereknek beszéljen az ismeretségükről és a kegyetlen sorsukról. Tudvalevő, hogy Esterházyt a szlovák Nemzeti Bíróság 1947. szeptember 16-án Pozsonyban halálra ítélte a fasizmussal való állítólagos együttműködése miatt. A szovjet hatóságok 1949-ben kiadták őt a csehszlovák hatóságoknak. Elnöki kegyelemben részesült és életfogytiglant kapott. Az 1955-ös általános amnesztia során a büntetését 25 évre csökkentették, amibe nem számították be a szovjet fogságban eltöltött időt. Csehszlovákia sok börtönében raboskodott, s 1957. március 8-án a morvaországi Mírov börtönben halt meg. Megdöbbentő, hogy a börtönparancsnok nem adta ki a hamvait a családnak.

Méltóképpen őrizni és továbbadni az értékes Esterházy- és Hetényi- szellemi hagyatékot
A búcsi Esterházy-emlékparkban 2012-ben ültetett emlékfa
Fotó:  Pór István

Kérem, idézzen pár megszívlelendő gondolatot e Testamentumból!

Mély hitéről tanúskodnak például azok a jelenleg is időszerű sorai, amelyekben kifejti, hogy

még nagyon sok országban hamarosan szomorú, nehéz napok és évek jönnek. Akkor az embereknek egyedül az Isten irgalmában és kegyelmében lehet bízniuk“.

Úgy vélte, hogy imádkozni és az Isten adta parancsokat szigorúan be kell tartani. Az emberek Isten-káromlásokkal és bűnös cselekedetekkel szerencsétlenségeket fognak kiprovokálni önmaguk ellen, ha szigorú bűnbánatot nem tartanak. Hangsúlyozta: a hitét megvallani mindenkinek kötelezettségeként nagyon fontos. Istent ki kell engesztelni, mert ő nem bottal fogja az emberiséget megverni. A hazaszeretete pedig e sorokból is kicseng:

Hazáját elárulni senkinek sem tanácsos, hazaszeretet nélkül nincs remény...!“

Hetényi József úgy végrendelkezett, hogy „a magyarok szenvedő Krisztusának“ gondolatait a Búcson létesülő Esterházy János Könyvtárban őrizzék meg.

Méltóképpen őrizni és továbbadni az értékes Esterházy- és Hetényi- szellemi hagyatékot
A búcsi emlékfa az időkapszulát is rejtő Esterházy János Könyvtár-alapkővel
Fotó:  Pór István

Időközben létrejött-e a tervezett Esterházy János Könyvtár, amely az Esterházy- és Hetényi-féle szellemi hagyaték megóvására is hivatott?

Miután Jóska bácsi belépett a Rákóczi Szövetségbe, annak szombathelyi elnökével, Csehy Józseffel együtt több mint 1600 könyvet ajándékoztak Búcs községnek. Majd a halála előtt pedig saját 699 könyvét is áthozatta a falunkba, amit a fia az Antall József magyar miniszterelnökről szóló vaskos kötettel kerekítette ki 700-ra, s azóta már továbbiakat is gyűjtött Búcs számára.

A helyi Szolgáltatások Házában működött községi könyvtárunkat átköltöztették a mezőgazdasági szövetkezet volt kultúrházának emeletére, ahová az ajándékkönyvek is kerültek. A községi park az Esterházy-szobor leleplezésekor felvette a mártírgróf nevét, s ott 2012-ben egy emlékfát ültettünk el, jelképesen letettük a gróf nevét viselő könyvtár alapkövét, amelybe egy üzenetekkel teli, 2037-ben feltörhető időkapszulát helyeztünk. Sidó Szilveszter fafaragó elkészítette a könyvtár létére figyelmeztető emléktáblát is. A kultúrház bejáratánál pedig a szintén általa faragott, Hetényi József adakozására emlékeztető emléktáblát helyeztük el.

Jelenleg az Esterházy János Könyvtár a világjárvány miatt zárva tart, de reméljük, hogy a polcain található tartalmas könyveket mielőbb kikölcsönözhetik az olvasók, s az utódaink is méltóképpen fogják őrizni és továbbadni ezt az értékes szellemi hagyatékot.

Méltóképpen őrizni és továbbadni az értékes Esterházy- és Hetényi- szellemi hagyatékot
A könyvtár létére figyelmeztető tábla, Sidó Szilveszter fafaragványa
Fotó:  Pór István
Galéria
+1 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.