Megjelent a Roma Közösség Atlasza

2021. március 30., 16:57
Radi Anita

A Roma Közösség Atlasza (2019) elsődleges adatforrásként szolgálhat a romák társadalmi felzárkóztatása és integrációja terén.

A Roma Közösség Atlasza című publikáció először 2004-ben jelent meg, akkoriban Iveta Radičová és kutatói csoportjának együttműködésével. 2013-ban másodszor frissítették az adatbázist, majd 2019-ben elkészült a Roma Közösség Atlaszának harmadik kiadása.

Az Atlast legfrissebb kiadványát két szerzője - Ravasz Ábel és Kovács Ľuboš mutatja be. A könyvbemutatóra március 30-án került sor a Bél Mátyás Intézetben (a járványügyi helyzetre való tekintettel a rendezvény online is megtekinthető volt).

ravasz1.png
Ravasz Ábel a Roma Közösség Atlasza című publikáció könyvbemutatóján.

A Roma Közösség Atlasza azon szlovákiai települések infrastruktúrájának valós állapotát rögzíti, amelyekben jelentős roma közösség él. A romák egyértelműen azon csoportok közé tartoznak, akik a leginkább ki vannak téve a szegénység kockázatának.

Többszörös hátránnyal kell szembenézniük, amelyet alacsony társadalmi helyzet, szociális és fizikai kirekesztettség, kulturális és nyelvi akadályok, alacsony iskolázottság és diszkrimináció határozz meg. A roma közösség helyzetének pontos feltérképezése és megbízható adatok begyűjtése ezért kulcsfontosságúnak számít.

A Roma Közösség Atlasza a Szlovákiában élő roma közösség aktuális élethelyzetéről mutat átfogó képek. A publikáció olyan témákat érint, mint a roma közösségek területi elhelyezkedése, népességszáma, nyelve, lakástípusaik eloszlása, ivóvíz-, központifűtés-, csatornázás-, áramellátás hiánya, szociális terepmunka lefedettsége stb.

Szintén információkat kaphatunk az egyes szolgáltatások (egészségügyi és szociális ellátás, közlekedés, iskolahálózat stb.) elérhetőségéről.  

ravasz6.png
A roma közösség aránya az egyes járásokban.

Szlovákiában a romák körülbelül egyharmada teljesen integrálva él. Ugyanakkor a fennmaradó kétharmad - a többséggel ellentétben - lényegesen rosszabb életkörülmények között él. E tekintetben az egyes roma közösségek egymás között is különböznek. Különösen riasztók a közműhálózatok lefedettsége- és használata közötti különbségek az egyes települések és a hozzájuk tartozó roma közösségek között.  

Ravasz Ábel a Roma Közösség Atlaszát Szlovákiai viszonylatban egyedülálló információforrásnak nevezte, amely az országban élő roma közösségek életkörülményeiről számol be. Mint elmondta, maga az adatbázis már 2019-ben elkészült, ugyanakkor nyomtatott formában a kiadvány csak most jelent meg. Az adatgyűjtést a Munka- és Családkutató Intézet végezte Zuzana Polačková és Daniel Škobla vezetésével. A publikáció recenzióját Iveta Radičová, az első Atlasz társszerzője, illetve Alexander Mušinka, a második kiadás szerzője készítette.

ravasz8.png
Roma közösség a nyelvhasználat tükrében.

Kovács Ľuboš ismertette, az Atlasz legújabb kiadása 825 településről tartalmaz adatokat, és ezeken belül 1102 ún. települési koncentrációról. A roma települési koncentráció ez esetben olyan helyet jelöl, ahol min. 30 személy lakik együtt az adott település lakosságának többségétől eltérő körülmények között. A publikációba bekerültek olyan falvak is, ahol a lakosság legalább 30%-ka roma. Az Atlaszban feltérképezett 825 településen 418 ezer roma él, ami a szlovákiai összlakosság 7,6%-át teszi ki.

Minél távolabb van a roma települési koncentráció az adott község központjától, annál inkább csökken a roma közösség lakhatási helyzetének minősége, a közműhálózat lefedettsége, a szolgáltatások elérhetősége, és az infrastruktúra színvonala. Mindez negatív kihatással van a roma közösségekre, és tovább mélyíti köreikben a generációs szegénységet.  

ravasz4.png

Az Atlaszban található statisztikai adatok segítséget nyújthatnak a romák integrációjával kapcsolatos uniós szakpolitikai kezdeményezések és pénzügyi támogatások terén.

Maga az adatbázis, ahogy a Roma Közösség Atlasza című publikáció is online elérhető az atlasrk.sk weboldalon.

Kövesse facebook oldalunkat is!