Már keresgélhetünk a mai Szlovákia területén elesett és eltemetett magyar katonák adatbázisában

2021. március 18., 18:35
Bokor Klára

A Memoriae Patrum Honismereti Társulás a budapesti Hadtörténeti Intézet támogatásával februárban indította el a www.hadisirkutatas.eu honlapot, ahol a felvidéki lista már külön szerepel, kiegészítve a honismereti társulás saját kutatásaival.

Fotó: bréda archív
Bréda Tivadar a párkányi Memoriae Patrum elnöke, hadisírkutató

Bréda Tivadar, a Memoriae Patrum elnöke kifejtette, a Hadtörténeti Intézet adatbázisából kiszűrték a Felvidéken elesett és eltemetett magyar katonákat, majd a honismereti társulás honlapjára telepítettek egy külön keresőprogramot, ami csak a mai Szlovákia területén a II. világháborúban elesett magyar katonák adatait tartalmazza. Ezt az adatbázist egészítették ki a társulás hadisírkutatói a saját kutatási eredményeikkel.

Az elesett honvédek név és születési dátum szerint kereshetők

A honismereti társulás elnöke kitért arra, hogy

körülbelül háromezerre tehető a mai Szlovákia területén elesett magyar katonák száma, eddig 2200-2300 van név szerint azonosítva. Sajnos sírjaik több mint hetven százaléka már nem található meg.

hadisírok
Fotó: bréda archív
Szentiványi Kiss László főhadnagy sírja

1944-45-ben visszavonulóban volt a magyar hadsereg a területről, többeket a partizánok végeztek ki oly módon, hogy elvették azonosítóikat és sok esetben temetetlenül hagyták őket az erdőben. Később ezeket a halottakat a helyiek temették el, sírjaikra az ő elmondásuk alapján bukkantak. A társulás 4-5 aktív kutatója a temetőkben kutakodik, illetve a települések egyházi és községi halotti anyakönyveiben, irattárakban. A helytörténészek is nagy segítségükre tudnak lenni.

Nagy gond, hogy exhumálásra nincs lehetőség

Mivel Szlovákia és Magyarország között még mindig nincs aláírva a hadisírgondozásról szóló egyezmény, ezért exhumálásra nincs lehetőség.

 Ez komoly gond, mert így a bizonyosság helyett, csak a szemtanúk vagy a helytörténetet kutatók elbeszéléseire támaszkodhatnak. E miatt nem tudják létrehozni az elesett magyar katonák központi temetőjét sem, pedig szovjet, román és német temetőkből van jó pár. A Barton létre hozott központi emlékhely egyelőre tehát csak szimbolikus temető.

hadisírok
Fotó: bréda archív
Régen sokan készítettek ilyen vázlatokat, hogy katonatársaik beazonosíthatóak legyenek
Itt kérném meg a tisztelt olvasókat, hogy akiknek van tudomása magyar katonasírról, vagy tud erre vonatkozó adatokkal, iratokkal, naplókkal vagy visszaemlékezésekkel szolgálni, az szíveskedjék velünk felvenni a kapcsolatot,

a honlapon megtalálható emailcímen. Az I. és II. világháborús emlékművekről is várjuk a fényképeket, rövid történetükkel együtt” – mondta beszélgetésünk végén Bréda Tivadar.

Kapcsolódó cikkeink