Jótékonysági koncertet rendeznek az Esterházy-emléktábláért

hirek.sk 2013. október 28., 18:10
LÉVA. December 7-én jótékonysági koncertet rendeznek Léván. A helyi református templomban megvalósuló rendezvény bevételét Esterházy János gróf emléktáblájának elkészítésére fordítják.

A lévai Esterházy János Emléktábla Bizottság azzal a céllal alakult, hogy a mártír politikusnak Léván olyan emlékhelyet hozzon létre, ahol a környék magyarsága időről időre leróhatja kegyeletét. Tavaly márciusban közadakozást hirdetett a szervezet a vértanúhalált halt Esterházy gróf leendő domborművének elkészítésére. Mivel a kibocsátott téglajegyekből még nem gyűlt össze a szükséges összeg, az emléktábla leleplezését 2012 helyett 2014. június 4-re halasztották. A bizottság a december 7-én megvalósuló jótékonysági koncerten próbálja összegyűjteni a hiányzó anyagiakat.

A nyolctagú bizottság a Czeglédi Péter Református Gimnázium épületén szeretné elhelyezni az emléktáblát. A befogadó házigazdákat képviselő Kassai Gyula református lelkész portálunknak elmondta: az oktatási intézmény a helyi magyarság életének egyik szellemi központja, s ott lesz leginkább védve a tábla. A helyválasztást indokolja az is, hogy a „Czeglédiben“ tanul a jövő fiatal magyar értelmisége, amelynek fontos megismerkednie Esterházy János életével és az szolgálatával.

Andruska Csilla, a lévai Juhász Gyula MTNY Alapiskola igazgatónője közölte: a szülőket minden iskolai rendezvényen és találkozón megszólítják a téglajegy-vásárlással összefüggésben.

„Sajnos, az emberek nem igazán nagylelkűek az adományozásban! Lehet, hogy bizottsági tagokként eddig nem tettük elég aktívan a dolgunkat. Az is befolyásolja a gyűjtés menetét, hogy régiónk nagyon elszegényedett. Iskolánkban gyakran látom azt, hogy a gyerekektől gyakran egy eurót is nagyon nehéz beszedni, a szülők kénytelenek kijelenteni őket az étkezésről, mert a családnak nincs pénze az ebédek árának a megtérítésére. Akadnak azonban olyan személyek is, akik sokkal több pénzt más célokra könnyedén költenek el, emiatt az Esterházy-emléktábla ügyét is sokkal méltányosabban támogathatnák! Pedig én úgy gondolom, hogy Esterházy eszmeisége az, amely példa-értékű lehet minden magyar ember számára. A kisebbségi sorban élők esetében pedig erőt adhat ahhoz, hogy a kiállásunkat fel tudjuk vállalni és véghez tudjuk vinni!“ – mondta az igazgatónő.

Kassai Gyula portálunknak megerősítette, hogy 2012-ben anyagi okok miatt nem tudták felavatni az eredeti tervnek megfelelően az Esterházy-emléktáblát, pedug a közadakozás átláthatóságának biztosítása érdekében az adakozók számára sorszámmal ellátott téglajegyeket is kibocsátottak.

„Nem jött össze a pénz. Sajnos, volt egy 6-8 hónapos szünet, amikor az ügyben senki sem mozdult. Muszáj volt saját kézbe venni és kissé felgyorsítani a gyűjtést, mert még nem áll rendelkezésünkre az emléktábla elkészítéséhez kellő összeg. De bízom abban, hogy ez év végére a szükséges 6500 euró 75 százaléka meglesz, s 2014 június 4-én, a trianoni megemlékezések kapcsán leleplezhetjük a táblát. Jelenleg hozzávetőleg a pénzeszközök felével rendelkezünk“ – magyarázta.

A bizottság kezdeményezését szinte valamennyi helyi magyar társadalmi és kulturális szervezet, illetve intézmény támogatja. Valamennyien kötelességüknek érzik, hogy emléktáblát állítsanak Esterházynak. „Bár Esterházy többször megfordult Léván, konkrét esemény nem kapcsolódik e látogatásaihoz. De nem is emiatt, hanem inkább azért állítanánk neki emléktáblát, mert ezzel is hangsúlyozzuk a rehabilitációjának szükségességét. Szerintem a gróf a felvidéki magyarság létének a szimbóluma“ – hangsúlyozta Kassai Gyula.

Papp Zsolt, az Esterházy János Emléktábla Bizottság elnöke, a helyi Reviczky Társulás alelnöke úgy véli, több oka is lehet annak, hogy eddig nem gyűlt össze az Esterházy-emléktábla elkészítéséhez szükséges pénz.

"Az egyik ok az, hogy Léva és környéke már lassacskán szórványmagyarságnak számít, ahol az emberek gondolkodás is nagyon különböző. A legtöbb lévai magyar már az asszimilálódás valamelyik fokán áll. Vagy úgy, hogy az unokái már szlovákok, vagy úgy, hogy a saját élettársa is szlovák nemzetiségű, s akadnak olyanok is, akiknek a magyarsága ugyan a nemzeti ünnepeken még fel-felébred, de a hétköznapokon már beolvadnak a szlovákok közé. Emiatt Esterházy János ezeknek az embereknek nem sokat mond. A másik ok az, hogy többek között Ivan Gašparoviè köztársasági elnök is háborús bűnösnek nevezte Esterházyt, többször hangoztatva, hogy a gróf bírósági ítélete mindmáig érvényes. Ezzel zavart kelt a fejekben, hogy a szlovák környezetben élő magyarok ne tudják azt, hogy kinek is tartsák Esterházyt. Az államgépezet szemében Esterházy szálkának számít, akit politikai okokból, elferdített információkkal próbál lejáratni. Esterházy ugyanis megszemélyesítette az egész felvidéki magyarságot, amelynek a sorsában osztozott" – magyarázta Papp Zsolt.

A tervek szerint márványtáblán helyezik el az Esterházy János arcmását ábrázoló bronz-domborművet. Az alkotás a gróf születésének és elhalálozásának dátumát, továbbá egy Esterházy-idézetet is tartalmazna. A szlovák kulturális minisztériumtól az Esterházy János Emléktábla Bizottság nem igényelt támogatást. Tagjai ugyanis fontosnak tartják, hogy a felvidéki mártír politikus magyar nyelvű emléktáblát kapjon.

„Nem tudom, hogy Esterházy kapcsán van-e értelme a minisztériumhoz fordulni, hiszen tapasztaljuk, hogy milyen a gróf elfogadottsága nem csak a szlovák kormány részéről, hanem e tekintetben a felvidéki magyarság is megosztott. Sokan félnek kiállni a személye mellett, nehogy ezzel bekategorizálják őket. A csak magyar nyelvű táblát gimnáziumunk udvarában, nem pedig közterületen akarjuk elhelyezni. Az iskolaépület a református egyház tulajdonában van, ami kizárja azt, hogy a külső szervek valamiképp beleszólhassanak a táblaállítás ügyébe. Ha e célra az államtól pénzt igényelnénk, akkor esetleg feltételül szabhatnák, hogy az emléktábla kétnyelvű legyen, amit nem akarunk“ – magyarázta Kassai Gyula. 

A közadakozás felgyorsítása érdekében december 7-én, szombaton 17 órától a lévai kötődésű Csáky Pál fővédnökségével adventi jótékonysági koncertet rendeznek a helyi református templomban. Kassai Gyula a programmal összefüggésben elmondta: Csáky Pál lesz a hozzávetőleg másfél órás alkalom főszónoka. Fellép majd a barsi egyházmegye 2-3 kórusa és több szólóénekes, továbbá zongorakoncertet ad a zeneművészeti főiskolai végzettséggel is rendelkező, Kassán segédlelkészként szolgáló Nyéki Miklós. „A helyi Juhász Gyula Alapiskola és a Czeglédi Péter Református Gimnázium is készül saját műsorral. Eddig Géresi Róbert, a felvidéki református egyház püspökhelyettese, Mahulányi József ipolysági római katolikus esperes és Hlédik László palásti plébános is elfogadta a meghívásunkat. Õket arra kérjük , hogy néhány gondolatot osszanak majd meg a hallgatósággal" – fűzte hozzá. 

Az Esterházy János Emléktábla Bizottság arra törekszik, hogy megtöltse a templomot. „Közel 300 érdeklődőre számítunk. A helyszínen folytatjuk majd az 5, 10, 20 és 50 eurós téglajegyek árusítását, és a templomi perselybe is lehet adakozni" – mondta Kassai Gyula.

Aki támogatni szeretné a lévai magyar közösség kezdeményezését a vértanúhalált halt gróf leendő emléktáblájának felállítására, pénzadományait elküldheti a Reviczky Társulás  7928952/5200 számú folyószámlájára, a 19010314 azonosító számsor (V.S.) feltüntetésével, vagy adakozhat a december 7-én megrendezésre kerülő jótékonysági koncerten.

0 HOZZÁSZÓLÁS